Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

Oryantasyon…

Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Oryantasyon, Fransızca “orientation” sözcüğünden dilimize yerleşmiş olup, yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme gibi anlamlara gelmektedir. işe alıştırma eğitimi olarak ta tanımlanan oryantasyon ile işe yeni başlayan çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, kuruma aidiyet hislerinin oluşması ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanır.

Yeni alınan bir personeli işe başlatmak duyarlılık gösterilmesi gereken önemli bir konudur. Ancak gerçek hayatta pek çok çalışan ne yazık ki ilk iş gününü boş oturarak, etrafa meraklı gözlerle bakarak geçiriyor veya hemen önüne bir iş koyularak yapması bekleniyor.

1986 yılında başladığım iş hayatımın ilk bir ayını bana özel hazırlanmış olan ve ilgili departmanları ve fabrikaları ziyaretimi de kapsayan detaylı bir oryantasyonda geçirdim. Bu eğitim, işe daha çabuk adapte olmamı, şirketi ve diğer departmanlarda çalışan kişileri tanımamı, hangi bilgiye nasıl ulaşacağımı öğrenmemi sağladı. Normalde birkaç yılda öğrenebileceğim bilgileri bu bir aylık sürede öğrenmiş oldum.

Oryantasyon Eğitiminin Önemi…

Yeni işe başlayan bir personelin kafasında bir çok soru oluşur ve büyük bir yabancılık duygusu hisseder ve adeta bir kültür şoku yaşar. Yeni işe başlayan çalışanın ilk izlenimini en iyi şekilde sağlamanın yolu oryantasyon eğitiminden geçmektedir.

Bir çok çalışan yeni başladıkları şirkette deneme sürelerine tabi tutulmakta ve deneme süresi sonunda işe devam etme ya da işten ayrılma kararı verilmektedir. Bu nedenle şirketlerin oryantasyon eğitimi uygulaması işe alışma süresini kısaltacak ve deneme süresi içerisinde şirketi daha yeni tanımaya başlayan çalışanının performansını da önemli derecede etkileyecektir. Aynı zamanda bunun sonucunda deneme süresi içerisindeki performans değerlendirme gibi ölçümler daha objektif ve gerçekçi bir şekilde yerine getirilebilecektir. (Ref:blog.milliyet.com.tr/mhalilozturk)

Oryantasyon eğitiminin önemini kavrayamayan pek çok işletmede, başarılı bir işe alım sürecine rağmen yeni çalışan kısa zamanda işten ayrılmakta ve şirket boşalan pozisyonu doldurmak için tekrar zaman, para ve emek maliyetine katlanmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca personel devir hızı da yükselmektedir.

Oryantasyon Eğitiminin içeriğinde Neler Yer Almalıdır?

• Şirketin tarihçesi, vizyonu, misyonu ve hedefleri,
• Şirket organizasyon yapısı,
• Üst yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin isimleri,
• Ücretlendirme ve sosyal haklarla ilgili bilgiler,
• izin kullanım hakları ve şekilleri,
• Sağlık hizmeti ve faydalanma şekilleri,
• Şirkete ait binaların, toplantı salonu, yemekhane, çay ocağı gibi ek bölümlerin tanıtılması,
• ihtiyaçların giderilmesi, (Kırtasiye, PC, giysi vb.)
• Yapılacak işin görev tanımı,
• Üretilen mal ve hizmetler, üretim hattı, üretim süreci,
• işletme kural ve politikaları, kalite uygulaması, güvenlik uygulamaları,
• işletmenin geçmiş ve mevcut performansı,
• Fazla mesai, resmi tatil ve izinler, çalışma ve ara tatili saatleri, yemek ihtiyacının sağlanma durumu, eğitim olanakları, servis olanağı ve güzergahları, sigorta düzenlemeleri,
• Personele sağlanan diğer olanaklar ve hizmetler, iş yeri hekimi çalışma gün ve saatleri, rapor uygulamaları,
• Disiplin kuralları ve yönetmeliği, personel yönetmeliğinde yer alan bilgiler, nakil, harcırah, sosyal hakları ve özlük hakları,
• Yeni çalışanın yöneticilerle, çalışma arkadaşlarıyla, insan Kaynakları Bölümü çalışanlarıyla, iş yeri hekimiyle, eğitmenlerle, çok fazla iletişimde olabileceği bölüm çalışanlarıyla tanıştırılması.

Oryantasyon Eğitiminin Faydaları…

• Yeni işe başlayan çalışan şirketi yakından tanıma fırsatı bulur.
• Çalışma arkadaşları ve yöneticileriyle tanışır,
• Ortak amaç oluşturulur,
• Kurum kültürü ve organizasyon yapısı benimsenir,
• Departmanlar ve ürünler hakkında bilgi edinilir,
• Yeni personelin işine kolay adapte olması sağlanır,
• Öğrenme süresinin kısalmasına, uzun vadeli eğitim masraflarının düşmesine yardımcı olunur,
• Zaman ve emek tasarrufu sağlanır,
• işgücü devir oranı düşürülür,
• Personelin endişeleri ortadan kalkar, ön yargılar kırılır,
• Çalışma motivasyonunun artması sağlanır.
• Bilgisizlikten doğacak şikayetler önlenir,
• Çalışanların deneme yanılma yoluyla öğrenmeleri engellenir,
• iş verimliliği artar.

Oryantasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Tüm işletmeler için başarılı olacak bir oryantasyon modeli oluşturmak çok zordur. işletmelerin personel sayısı, üretim türü ve miktarı ile faaliyet alanı gibi faktörler buna etki eder. Bu nedenle her işletmenin kendi yapısına göre en uygun oryantasyon programını bulması en doğrusudur. Yine de büyük veya küçük her işletmenin kendi sistemini oluştururken dikkat etmesi gereken konular aşağıda yer almaktadır:

• Oryantasyon eğitimi, işe alma fonksiyonunun bir parçası olarak görülmelidir.
• Personel, grup olarak değil tek, tek ele alınmalıdır.
• Oryantasyon ayırım yapılmadan yeni personelin tümüne uygulanmalıdır
• Oryantasyon programı, personel işe başlamadan önce gündeme gelmelidir.
• Oryantasyon sürekli olmalıdır.
• Oryantasyonda personel, öğrenmekten sorumlu tutulmalıdır.
• Oryantasyon sonunda katılanlara başarı belgesi verilmelidir.
• Oryantasyonda en büyük sorumluluk ilk amirlerin olmalıdır.
• Program yeni personeli öğrenmek istediği her konuda bilgili kılmalıdır.
(Ref:Safak Tozar Kategori iKY)

Koçluk hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, 
bizi arayabilirsiniz.
CTC Eğitim 
0216 373 46 03 - 0533 622 11 01 
www.ctcegitim.com

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş