Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

Kilit Pozisyonlar için Yedeğiniz Var mı? “Yöneticilik kendinden iyilerini yetiştirmektir”

Kilit Pozisyon Nedir?

Şirketlerin varlıklarının devamı için olmazsa olmaz işlerin yürütüldüğü görevler “Kilit Pozisyonları” oluştururlar. Kilit pozisyonlarda çalışanların herhangi bir şekilde işten ayrılmaları şirketi zor duruma sokabilir. Bu nedenle kilit çalışanların yerlerine kimin geçeceğinin önceden belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca şirketlerde çok kritik bir veya birden çok işin sadece tek bir personel üzerine bırakılması şirketin stratejik yönetimi açısından doğru olmayan bir politikadır.

Yedekleme Yapmamanın  Faturası Ağır…

Uzmanlar, yedekleme yapmamanın kurum ve şirketlerde ciddi zararlara yol açabileceği konusunda şirketleri uyarmaktadır. Yedekleme planının yapılmadığı şirketlerde aniden boş kalan yönetici koltukları, gözle görülür maddi kayıpların yanı sıra şirketler için ciddi itibar kaybına da neden olabilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi için önerilen en iyi çözüm, kilit pozisyon ve isimlerin yerini alacak yöneticilerin henüz işler yolundayken yetiştirilmesidir.

Araştırmalar şirketlerin her CEO değişiminde rakiplerine oranla yüzde 9,6 daha kötü performans sergilediklerini göstermektedir. Yapılan bir araştırmanın bulgularına göre şirketlerin hisse senedi fiyatındaki düşüşlerin yüzde 15’i iyi planlanmamış CEO değişiminden kaynaklanmaktadır.

Bu nedenle şirketlerin özellikle belirledikleri kilit pozisyonlara yönelik olarak bir yedekleme planı yapmaları gerekmektedir. Örneğin General Electric bu konuda gösterilen en başarılı örneklerden biridir. GE’nin efsane CEO’su Jack Welch emekliliğinden 8 yıl önce şunları söylemiştir: “Yerime geçecek kişiyi seçmek, şu andan itibaren alacağım en önemli karar. Hemen her gün düşüncelerimin büyük kısmını bu konu işgal ediyor.”
(Ref:Mart 2007 Capıtal/Nilüfer Gözütok)

Türk Firmalarında Yedekleme…

Tüm gelişmiş ülkelerde yönetici yedekleme önem verilen bir konu iken, Türkiye’de yedekleme sistemi henüz istenilen ölçüde yaygın değildir ve maalesef daha plansız bir şekilde yürütülmektedir. Kaderci yaklaşımımız burada da kendisini göstermekte ve işler son aşamaya geldiği zaman olayın ciddiyetinin farkına varmaktayız. Bu durum tüm kozları elinde tutan CEO’lara ek bir güç vermektedir. İstifa etmesi halinde şirketin zor durumda kalacağını bilen kilit pozisyon çalışanları, bu durumu kendi lehlerine kullanabilmektedir.

Ancak bazı büyük firmalarda yönetici yedekleme ihtiyaçları için yetenek havuzları, yıldız yönetici yetiştirme uygulamaları yapılmaktadır. Bu sistem hem personelin performansı ile birlikte yetkinliklerinin gelişimini ve takibini içermekte hem de yılın belirli dönemlerinde yapılan değerlendirme ve geliştirme uygulamalarını kapsamaktadır. Bunun yanı sıra çalışanlar ileride aday olacakları pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre de değerlendirilmektedirler.

Pek çok şirkette yönetici yedekleme için özel bir sistem olmasa da, bu amaca hizmet eden çalışmalar yapılmaktadır. En azından çalışanların eğitimine ve gelişimine yatırım yapılmaktadır. Departmanlar arası rotasyonlarla da orta kademe yöneticilere ve uzmanlara bütünsel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Usta Çırak İlişkisini Yaşatmak…

Şirketlerde Yedek yönetici yetiştirmek aslında bizim kültürümüzde olan Usta-Çırak ilişkisi çerçevesinde de yapılandırılabilir. Bildiğiniz gibi her bir zanaat ustası, bu terzi, ayakkabıcı, berber vb. olabilir, kendisinden sonra bu işi yürütecek yetenekli, terbiyeli ve çalışkan bir çırak bulup yetiştirirdi. Neden günümüz yöneticileri de aynı prensiple hareket etmesinler? Ancak günümüzde sıra şirket yöneticiliğine geldiğinde nedense bu paylaşımcılığı göremiyoruz. Maalesef koltuğu kaptırma korkusunun buna neden olduğunu söyleyebiliriz.

Yedeklemenin Faydaları…

• Başarılı şirketlerde devamlılık şarttır, bunun sağlanabilmesi için önemli kadroların boşalması halinde kimler tarafından doldurulabileceğinin önceden planlanması bu yüzden önemlidir.
• Şirket içi yedeklenen personeli diğer çalışanların kabullenmeleri daha kolaydır. Böylece vakit kaybı olmadan başarılı şirket kültürü de devam eder.

• Ani personel hareketlerinden şirket etkilenmez ve hemen harekete geçer,

• Şirketin yedek adayları hazırda bulundurması, kriz ve riskleri ortadan kaldırır.

• Şirket içinden yedeklenen adaylar sisteme ve yeni görevlerine çok daha hızlı uyum sağlar, terfi eden çalışanların motivasyonu ve kurum aidiyetleri artar.

• İşin aksamaması, bilgi güvenliğinin sağlanması, işin kişiden bağımsız hale getirilmesi kurumsal bir şirket olmanız açısından önem taşır,

• İçeriden yapılan atamalarda şirkete aidiyet duygusu artar, ürünleri, piyasayı bilen, şirketi tanıyan ve şirket kültürü ile yoğrulmuş bir yönetici işinizi daha kolaylaştırır, çünkü onu eğitmekle zaman kaybetmezsiniz,

• Şirket çalışanları yedeklenen kişinin bunu hak ettiğini düşünüyorlarsa, çalışanlarda kendi kariyerleri açısından da olumlu bir hava oluşur,
(Ref:Ekim 2010 yenibiris.com/Hurriyet IK)

Unutmayın,
Dünyanın herhangi bir yerinde 
Biri yapabiliyorsa,
Siz de yapabilirsiniz,
Yeter ki bir Koçunuz olsun…

Koçluk hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, 
SUBCONTURKEY okuyucularına özel 
ücretsiz tanıtım sunumu yapmamız için 
bizi arayabilirsiniz.
CTC Eğitim 
0216 373 46 03 - 0533 622 11 01 
www.ctcegitim.com

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş