Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

İstişare…

İstişare Nedir?

Sözlükte "birine bir konuyu danışmak, görüşünü sormak" şeklinde açıklanmaktadır. İstişare, bir işe başlamadan önce veya herhangi bir konuda en doğru çözüme ulaşmak, en uygun kararı almak için bilgisine, uzmanlığına, tecrübesine ve ahlakına güvenilen kişi/kişilerle görüş alışverişinde bulunmak demektir.

“İstişare”, “meşveret” ve “müşavere” kelimeleri ile aynı kökten gelir ve hepsi de aşağı yukarı aynı manayı, yani “maksada ulaştıracak en doğru yolu göstermek, hedeflenen şeye işaret etmek” manasını karşılar. Yine aynı kökten türeyen “şura” kelimesi ile ise daha ziyade “istişare için toplanma” veya “istişare eden topluluk” kastedilir.

Bütün bu kelimelerin kök manalarından biri de “balı peteğinden çıkarmak, bal sağmak”tır. Böylece hem istişare ile ulaşılan neticenin faydalı ve güzel olması gerektiğine, hem de bu neticenin ortak bir çabayla kazanılabileceğine işaret edilir.

İşlerini istişare ile yapan insan, yanılma ve başarısızlığını en alt düzeye indirmiş olur.

Danışılacak kimsenin akıllı, tecrübeli, sağlam fikirli ve dost insan olması gerekir.

"Müsteşar” ise kendisiyle istişare edilen kişidir. Danışmak insanı pişman olmaktan koruyan bir kale gibidir. Akıllıya danışıp onu dinleyen, doğruyu bulur, dinlemeyen pişman olur. İstişare edilen, güvenilen kişidir, kendisine layık gördüğünü başkasına tavsiye eder.
 “Yapılacak işin için akıllı bir insana danışırsan, işinin bir kısmını  çözmüş olursun.”            Dale Carnegie

İstişarenin Önemi…
İstişare ile işlerin güzel sonuçlanmasını ve her alanda problemlerin çözülmesini mümkün kılar. Kişi ne kadar akıllı, iyi niyetli, zeki ve tecrübeli olursa olsun, her konuda isabetli kararlar vermesi, faydalı sonuçlara ulaşması ve problemleri çözmesi kolay değildir.
Yöneticilik, doğru tespitler yapmayı, doğru çözümler üretmeyi, doğru kararlar almayı gerektirir. Fakat insan her zaman her şeyin doğrusunu bilemeyebilir, yanılabilir, hata yapabilir.

Böyle bir ihtimalle zarara uğramamak, yanlışa düşmemek, emek ve imkanlarımızı boşa çıkarmamak için bir bilene danışmalıyız. “Semerkand dergisi, 9 Ocak 2012”

 “Danışan dağı aşmış, danışmayan düz ovada yolu şaşırmış” Atasözü
 “Danışın ve danıştığınız kişinin görüşlerini kendi görüşlerinizle  birleştiriniz ki, doğru ortaya çıksın”    Gerald Massey

İstişarenin Faydaları…
• İstişare insanları birbirine bağlar ve aralarındaki iletişimi arttırır.
• İstişare kişiyi başarıya taşır.
• Bir kimse, tek başına düşündüğünde aklına getiremediği ihtimalleri, istişare yoluyla görme imkanına kavuşabilir. Bu sayede en iyi seçenek hangisiyse o yönde karar verebilmesi mümkün olur.
• Danışan kişinin bilgisi artar, konuya bakış akışı derinleşir.
• Danışılan kişi bu paylaşım neticesi mutlu olur.
• İstişare kişileri, ‘en iyisini kendilerinin bildiği’ düşüncesinden kurtarır. İstişare sayesinde kibir ve gurur duyguları yerini, alçak gönüllülüğe bırakır.
• İnsan daha sosyal ve daha paylaşımcı olur.
• İstişareye saygılı ve başkalarının düşüncelerinden de en çok yararlanan insan akıllı insandır. İş ve plânlarında kendi fikirleriyle yetinen, hatta onları zorla diğer insanlara da kabul ettirmeye çalışanlar, hataya düştükleri gibi, çevrelerinden de tepki görürler.
  “Bir akıl iyidir, ama iki akıl daha iyidir” Anton P. Çehov

İstişare Edilecek Kimsenin Özellikleri…
“Yapacağın işi, daha önce bunu denemiş, tecrübeli kimseye danış.      Çünkü o, kendisine pahalıya mal olmuş doğru görüşleri sana bedava verir.”                                Lokman Hekim
• Danışılacak kişi akıllı olmalıdır. Akıllı ile istişare galibiyet, ahmakla istişare ise mağlubiyet getirir.
• Tecrübeli, işinin ehli olmalıdır. Çünkü, her şey akla, akıl da tecrübeye muhtaçtır.
• İlim sahibi ve dürüst olmalıdır.
• Dost olmalıdır. Dost olmayan kimseler, yanlış bilgi verebilir.
• Fikri kuvvetli, sıhhatli olmalıdır. Düşüncesi dağınık, kaygılı kimselerin görüşü isabetli olmaz.
• Güvenilir olmalıdır.
• Danışılacak kimse, insanların halini, zamanın ve ülkenin şartlarını bilmelidir.

 “İşlerinde güçlükle karşılaşırsan akıllı kişilerin görüşlerine müracaat et. İstişareden kaçınma. Kendi görüşünle baş başa kalıp pişmanlık duymaktan elbette daha çok iyidir.” Anonim
  “Düşmanınla bile istişare et ki onun neden düşman olduğu orta çıksın.”
           SOCRATES

Yönetimde İstişare…
Çalışma ve iş hayatı açısından da istişare büyük önem arzetmektedir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki istişare yapılan işyerlerinde çalışanlar, kendilerine önem verildiğini hissetmekte ve bu durum da verimliliğe yansımaktadır.

Toplu İstişare:
Topluca bir araya gelerek yapılan istişaredir. Burada herkes kendi görüşünü açıklar. Karşılıklı itiraz, tenkit ve tartışmalar olur. İddialar ispat edilir. Ve en isabetli olan görüş herkesin oybirliği ile kabul edilir.

Münferit İstişare:
Teke tek yapılan istişaredir. Tek başına olan kişi mesele hakkında zihninde beliren çözüm şeklini, hiçbir etki altında kalmadan ortaya koyar. Böylece ayrı ayrı bütün danışmanların kendine has görüşleri, idareci tarafından alınmış olur. Toplu danışmada kişilerden birinin ortaya attığı fikir, diğer kişileri etkisi altında bırakabilir.
 
İstişare, bir işi yaparken o işin ehli olan kimselerin görüşlerini almak demektir. İstişare ettikten sonra, istişare ettiği kimselerin görüşlerine uyma zorunluluğu yoktur. Hangi görüş aklına yatarsa ona uyar.

Özellikle, evlilik, eğitim, ev ve araba almak gibi özel işlerimizde de mutlaka bir bilene danışmalı ve bu şekilde karar vermeliyiz.


Ailede de işler istişare ile görüşülmeli, fikirler söylenmeli, istekler konuşulup karar verilmelidir. İstişare aileye işlerlik kazandırır, sıcak bir yaklaşım sağla ve bağları güçlendirir.
 
Çocuklar ve gençler de, anne ve babalarından, aile büyüklerinden her zaman kendi hayatları, toplum ve ülke meselelerinde, çevre ile ilgili sorunlarında sorarak, danışarak karar vermelidir. (Prof.Dr.Mefail HIZLI- Prof.Dr.Saffet KÖSE)
 
Günümüzde insanların istişareye, katılımcı yönetim anlayışına ve ortak akıla daha çok ihtiyacı vardır. Atalarımız “Bin bilirsen de, bir bilene danış” , "Ulu sözü dinleyen, ulu dağlar aşar", "Akıl akıldan üstündür" diyerek, istişarenin gerekliliğini kısa ve öz bir şekilde ifade etmişlerdir.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş