Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

İnisiyatif Nedir?

“inisiyatif, doğrunun söylenmeden yapılmasıdır.” Irwing Mack

inisiyatif, herhangi bir karar verilmesi gerektiği durumlarda, içinde bulunulan duruma göre, kalıpların ve kuralların dışına çıkarak kendi başına esnek karar verebilme gücü veya yeteneğidir.

inisiyatif kelimesi, Fransızca kökenlidir. (initiative:öncelik, tedbir, girişim) “bir şeyi ilk olarak yapma, karar alabilme yeteneği, öncelik ve karar üstünlüğü” anlamlarında kullanılmaktadır. inisiyatif bir eylemi başlatmak, sürdürmek ve tamamlamaktır.

iş yaşamında inisiyatif sahibi kişiden; çeşitli ve zorlayıcı etkinlikler içinde yer almaları, engeller ve risk karşısında bile isteklerini ve azimlerini korumaları, hedefe ulaşıncaya kadar vazgeçmemeleri beklenir.

inisiyatif Sahibi Kişilerin Özellikleri

“Hayattan korkmayın çocuklar;
iyi ve doğru bir şeyler yaptığınız zaman hayat öyle güzel ki!” Dostoyevski

• Yaptıkları işe kendilerini verirler,

• Hayatta karşılaştıkları karmaşık ve zorlayıcı durumlara dikkatle odaklanırlar,

• Karşılarına engel çıktığı zaman, durumu yeniden değerlendirip stratejilerini değiştirmekten çekinmeden, hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba gösterirler,

• Yerleşik kalıpların dışına çıkarlar,

• Yapacakları iş ve eylem için iyi hazırlanırlar,

• Hedefleri doğrultusunda harekete geçerler ve fırsatlardan yarar sağlarlar.

• Yaptıkları işi geliştirmeye çalışırlar.

• Azim ve kararlılıkla hareket ederler,

• inisiyatifi gündelik işlere uygulayarak alışkanlık haline getirirler.

• Harekete geçmek için yöneticilerinden “emir” beklemezler. Eğer bir işin yapılması gerektiğini düşünüyorlarsa, yaparlar. Çevrelerine duyarlı olurlar ve proaktif hareket ederler. Örneğin, toplantı odasında yanmış lambaların olduğunu görürlerse ilgili birime haber verirler. (Ancak “Neme lazım” derseniz bu anlayış ile yerinizde sayarsınız.)

• işlerini sahiplenirler ve çok iyi yaparlar. (Yaptığınız işi çok iyi bilmeniz, sahiplenmeniz ve yapıyor olmanız sizi zamanla inisiyatif almaya götürecektir.)

• Öğrenmeye açıktırlar. Yerinde ve doğru sorular sorarak daha önemli sorumluluklar alabilir ve işlerini daha başarılı şekilde yönetebilirler.

• inisiyatif kullanırken üzerlerine vazife olmayan işlere karışmazlar (Ref: selinyetimoglu.com)

“Zeki, iyi fikirlere sahip, her şeyi bilen biri olsanız da, insiyatif kullanmıyorsanız, patronunuzdan talimat bekliyorsunuz demektir. Bunun sonucunu tahmin etmeniz zor olmasa gerek…” Chi Jingxin

iş Hayatında inisiyatif Kullanmak

“Yalnız işsiz olanlar değil,
daha iyisini yapabilecek iken yapmayanlar da başıboştur.” Sokrates

Bütün şirket sahiplerinin ve üst yöneticilerin çalışanlarından beklediği şey, gerektiği zamanlarda inisiyatif kullanılmasıdır. Ancak Türk şirketlerinde inisiyatif kullanmak pek de kolay değildir.

inisiyatif, karşımıza çıkacak problemleri ya da fırsatları önceden görebilmek ve uygun önlemler alabilmektir. Bunun yanında kriz anlarında kişinin kendi yetkisinin dışına çıkarak şirket lehine karar almaya çalışmasıdır. Bu karar doğru olursa kriz yönetimi başarılı olmuş olur. Yanlış olursa da iyi bir tecrübe olur. Bir sonraki inisiyatif kullanımı için iyi bir örnek olur. Liderler yetkinliklerini ancak bu ve benzeri tecrübelerle kazanırlar.

Bizde inisiyatif verilir ancak oluşacak en küçük riskte bile çalışanın aldığı karar masaya yatırılır. Sorulacak ilk soru genellikle “-Neden bir üstüne sormadın?” olur.

insanlar hata yapabilir. Önemli olan tekrarlamamak, ders çıkarabilmektir. Ancak yönetici; ben yine de sana güveniyorum inisiyatif sende deyip, çalışanına şüphe duymaya devam ederse, çalışan bir daha sormadan asla iş yapmaz. (Ref:www.uplifers.com)

Günümüzde şirketler daha yaratıcı, daha esnek ve daha hızlı olmak zorundalar. Bunun için de çalışanların daha fazla inisiyatif alması ve departmanlar arası işbirliğinin artması gerekiyor. Eskinin tek elden yönetilen hiyerarşik ve bürokratik organizasyonları artık ömrünü dolduruyor.

Bugünün organizasyonlarda her kademede daha çok kişinin liderlik yapması gerekiyor.

Liderlik yapmak, kimseden talimat beklemeden inisiyatif kullanmak, karar alma becerisini göstermek demektir. inisiyatif kullanmak kurallara uymak kadar bu kuralları bozacak istisnai durumları sezebilmek demektir. Hangi kademede olursa olsun gerçek bir lider, kendi sorumluluklarının farkında olup hangi durumda ne yapması gerektiğini bilen insandır. Liderlik, böyle bir sağduyuya sahip olmak demektir.

inisiyatif almak için hem farkındalık hem de resmin bütününü görmek gerekir. Resmin tamamını göremeyenlerin inisiyatif kullanması mümkün değildir.

Sağduyu göstermenin ve inisiyatif almanın Türkçesi de “durumdan vazife” çıkarmaktır. “Bu benim işim değil” dememektir.

Bugün rekabet o kadar sert ve değişim o kadar hızlı ki şirkette herkesin her konuyu “kendi üzerine vazife” edinmesi gerekiyor.

insanın bir konuyu “üzerine vazife” edinmesi o konuda sorumluluk üstlenmesi demektir. ingilizcedeki sorumluluk anlamına gelen “responsability” kelimesinin aslında
”response – ability”, yani “cevap verme kabiliyeti” kelimelerinden türemesi tesadüf değildir.

Karar almayanlar, risk ve sorumluluktan kaçanlardır.

şüphesiz sorumluluktan kaçmak sadece bireysel değil kurumsal iklimle de ilgili bir konudur. Korku kültürüyle yönetilen, hataya hoşgörü göstermeyen organizasyonlarda çalışanların sorumluluk alması, inisiyatif kullanması da kolay değildir elbette.

Bugün birçok şirkette insanlar inisiyatif almaktan korkuyorlar. Başarısızlık korkusundan ötürü inisiyatif alamıyorlar. Bu durum şirketlerin önemli kararları zamanında alamamasına, fırsatları kaçırmasına neden oluyor.

şirketlerin hataya ne kadar hoşgörülü oldukları, çalışanlarına verdikleri yetki onların ne kadar yenilikçi ve yaratıcı olacaklarını belirler. Alışkanlıkları yıkarak pek gidilmemiş yollardan gitmek yaratıcılığın ön koşuludur. Eğer yenilikçi ve yaratıcı şirketler yaratmak istiyorsak hataya hoşgörüsü yüksek ortamlar yaratmamız gerekir. (Ref:Temel Aksoy.com)

Koçluk hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, 
bizi arayabilirsiniz.
CTC Eğitim 
0216 373 46 03 - 0533 622 11 01 
www.ctcegitim.com

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş