Ana Sayfa > Yazarlar > Nilgün Yalım Eren Tüm Nilgün Yalım Eren Yazıları

Delegasyon…

Delegasyon Nedir?

Delegasyon, kişilerin veya kurumların herhangi bir işi, almaya istekli bir diğer kişi veya kuruma aktarmasıdır.

Bir işyeri yeni kurulduğunda sahiplerinin her türlü detayla ilgilenmesi her sürecin içinde fiili olarak bulunması normal kabul edilebilir. Ancak işyeri büyüdükçe yeni, yeni süreçler başlar ve işler daha karmaşık hale gelebilir. Belirli bir aşamadan sonra yöneticilerin çoğalan bu işlerin hepsiyle olması gerektiği gibi ilgilenmesi zorlaşır. Böyle durumlarda yöneticiler bu süreçleri astlarına devretmeyip ısrarla kendileri yürütmeye kalktıklarında zor durumda kalabilirler. Diğer yandan yeterli zaman ayrılmadığı için süreçler de sağlıksız yürüyebilir. Bu nedenle yöneticiler doğru zamanda, uygun süreçleri uygun astlarına delege etmelidirler.

Günümüzde sahip olduğumuz en değerli şey zamandır. Özellikle işadamları ve yöneticiler genelde zamanlarının yetmediğini belirtirler. Yöneticiler için zaman kazanılacak en önemli yönetsel araçlardan biri, işlerin astlara delegasyonudur.

Delege Etmenin Faydaları

İşleri delege etmek her şeyden önce etkin bir yönetim aracıdır.
Yöneticiyseniz ve delege etmek size zor geliyorsa, bir süre sonra yerinizde saymak kaçınılmaz olabilir. Başarının anahtarlarından biri de işleri delege edebilmektir.

• Delege etmek, size zaman kazandırır. Yaratıcılığınızı ortaya çıkarır. Yeni projeler, yeni işler üzerinde çalışmanıza imkan verir. İşinizi daha farklı noktalara taşımanız için fırsat verir. Yeni projeler üretmenize, zamanınızı daha efektif kullanmanıza olanak sağlar.

• Genelde şirketlerde çalışanların en büyük şikayeti, yeteri kadar “anlamlı” işin kendilerine verilmemesi ve kariyer adımlarında yükselmelerine destek olunmamasıdır. Bir kısım işlerinizi delege ederek çalışanlarınızı elinizde tutabilirsiniz.

• İşlerinizi delege edemiyorsanız, sadece sizinle birlikte çalışanların kariyer yolunu kapatmıyor ama aynı zamanda kendi kariyer yolunuzu da kapatıyor olursunuz. Kariyerinizde yükselmek istiyorsanız, delege etmekten korkmayın. Delege etmek, hem çalışanlarınızın, hem de sizin yolunuzu açacaktır.

• Çalışanlarınızı bir gün sizin pozisyonunuzu alabilecek şekilde yetiştirmek, büyük bir olgunluğu ve en önemlisi kendinden emin olmayı gerektirir. Bu olgunluğu göstermek iyi bir yönetici olmanızı sağlayacaktır.

• Delegasyon, kuruluşların kurumsallaşmasına yardımcı olur ve işlerin yürümesinde yöneticiye bağımlılık azalır.

• Kuruluşta var olan potansiyelden maksimum düzeyde yaralanmayı kolaylaştırır. Kişilerin ve ekiplerin bilgi ve becerileri ortaya çıkar ve daha etkin kullanılır.

• Kuruluşta yeni liderlerin ve yönetici adaylarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

• Astların motivasyonu yükselir. Kendilerini daha önemli hissederler ve işyerini daha çok sahiplenmeye başlarlar.

• Delege etmek yönetici ve astlar arasında iletişimin gelişmesine neden olur.

Nasıl Delege Edersiniz?

• Delege edeceğiniz işleri belirleyin. Belirli bir rutine girmiş görevlerinize öncelik verebilirsiniz. Görevleriniz arasında bu ve benzeri işler varsa şu anda sizden daha az deneyime sahip olan çalışanlarınızdan birisi neden bu sorumlulukları üstlenmesin?

Bir yönetici işlerini planlarken ve uygularken sürekli olarak “Bu işi uygun yönlendirme ile astlarım yapabilir mi?” sorusunu sormalıdır. İş listesinde hangi işi kendisi, hangi işi astlarının yapacağını belirlemelidir.

• Delege edebileceğiniz işlerin tanımlarını yapın. İşin amacını, geçmişte nasıl yerine getirildiğini, ne zaman başlanması ve ne zaman bitirilmesi gerektiğini ve elde edilmesi gereken sonucu detaylı olarak açıklayın. Göreve ilişkin hedeflerin net olarak belirlenmesi son derece büyük önem taşımaktadır. Hedefler açık olmalı, anlaşılır bir ifadeyle tanımlanmalıdır.

• Kime delege edeceğinize karar verin. Belli bir görevin gerektirdiği özelliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere veya görevin gerektirdiği belli bir özelliği geliştirmesi gerektiğine inandığınız kişilere işlerinizi delege edebilirsiniz.

Delegasyonda Dikkat Edilecek Noktalar

• Yönetici işi devrederken kendisine danışabileceğini mutlaka astına iletmeli ve süreç içerisinde belli bir tecrübe kazanana kadar astını takip etmeli ve denetlemelidir. Acele ile delege edilmiş bir iş birçok hataya neden olabilir.

• Delege edilen işin mutlaka tanımı yapılmalıdır. Sürecin detayları, astın yetki ve sorumlulukları ve kaynaklar belirtilmeli ve üzerinde astla uzlaşılmalıdır.

• Yönetici asıl sorumluluğun daima kendisinde olduğunu unutmamalıdır.

• Yönetici delege ettiği işin başarılması için gereken olanakları hazırlamalı, varsa engelleri kaldırmalı, astının başarılı olması için yetkisini ve organizasyondan gelen gücünü kullanmalıdır.

• Yönetici delegasyon yaptığı astıyla ve delege ettiği süreçle yakından ilgilenmelidir.

• Bir süreç delege edildikten sonra amir çok fazla müdahale etmemeli, astın kendi sorumlulukları çerçevesinde yetkilerini kullanmasına ve kararlar almasına izin vermelidir. Hem delege etmek hem de işin her türlü detayından el çekmemek delegasyondan elde edilecek yararları azaltabilir.

• Delege edilen işi başarıyla sonuçlandıran ast mutlaka takdir edilmelidir.

• Delege etmek sadece iş yükünü astlara devretmek olmamalı, yetki ve sorumluluklar da sırası geldikçe devredilmelidir.

Unutmayın,
Dünyanın herhangi bir yerinde 
Biri yapabiliyorsa,
Siz de yapabilirsiniz,
Yeter ki bir Koçunuz olsun…

Koçluk hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız, 
SUBCONTURKEY okuyucularına özel 
ücretsiz tanıtım sunumu yapmamız için 
bizi arayabilirsiniz.
CTC Eğitim 
0216 373 46 03 - 0533 622 11 01 
www.ctcegitim.com

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş