Ana Sayfa > Yazarlar > M. Göker Sarp Tüm M. Göker Sarp Yazıları

Kalite Yönetimi Bir Şirket için Hayati Önem Taşır

Kalite Yönetimi, bir şirket için hayati bir önem taşıyan ve üst yönetim tarafından yönlendirilmesi gereken önemli noktalardan biridir. Her önemli noktada olduğu gibi, üst yönetim kararlı davranmazsa bu konuda da başarı yakalanamayabilir.

Üst yönetimin, şirketin hedeflerine uygun, net kalite değerlerini ve hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için iyi tanımlanmış sistem ve yöntemleri oluşturmak konusunda kararlı olmalıdır.

Şirketin her bir bölümü bazı işlevleri yerine getirirken duruma göre müşteri veya tedarikçiymiş gibi görev de alabilirler. İç müşterilere de harici müşterilere gösterilen aynı hassasiyet gösterilmelidir.

Son yıllarda ERP sistemleri kalite kontrol yönetimi için güçlü araçlardan biri haline geldi. Kalite kontrol yönetiminin önemli unsurları; müşteri odaklı kalite, sürekli iyileştirme, hızlı tepki ve kalite yönetim kültürüdür.

ERP sistemlerinde yer alan kalite kontrol modülü tüm kaliteli faaliyetlerini yönetilebilmenizi ve her an raporlayabilmenizi, hataların önüne henüz oluşmadan geçmenize ve işletmenizin veriminin kısa sürede artmasına olanak sağlar.                                     

Kalite yönetimi, ERP sisteminin neredeyse tamamına nüfuz eder. 

CRM uygulamaları, sevkiyat, dökümanlar, tedarikçi değerlendirme, iç ve dış şikayetler, üretimin ve malzemelerin geriye doğru izlenebilirliği gibi bir çok konu  kalite sisteminin çalışma alanı içine girer.

İç ve dış şikayetlerin izlenmesi ve firma üst yönetiminin bu bilgiye ulaşabilir olması, kalite yönetim sistemlerinde giderek önem kazanmaktadır.

Toplam Kalite Sisteminizin temel taşlarından biri  geriye izlenebilirliktir.

Geriye izlenebilirlik ERP sistemlerin her noktasında dikkate alınır; satıştan

üretime, iş emrine, malzeme alımlarına kadar geriye doğru izlenebilirlik ERP sistemlerinde olmazsa olmazlardandır. ERP sistemlerinde her adım bir öncesine bağlantılıdır: Bir müşteriniz sizden satın almış olduğu bir ürüne ait sorun yaşadığında size fatura numarasını aktarması yeterlidir. Faturadan geriye doğru geldiğinizde önce irsaliye kaydına, bir adım gerisinde üretim kaydına, buradan kullanılan malzemelere ve kalite test sonuçlarına, neyin ne zaman kim tarafından yapıldığına kadar ulaşabilirsiniz.

Sisteme iç ve dış şikayetler & öneriler işlenebilir ve izlenebilir: Şikayet ve önerilen hızlı değerlendirilmesi, çalışanlarınız ile şeffaf olarak paylaşılması, tek bir merkezde toplanması ve analiz edilebilmesi, firmanızın ileriye doğru atacağı adımlara da ışık tutacaktır.

Kalite Yönetimi modülünde satınalınan (Giriş Kalite Kontrol) veya üretilen malzeme (Üretim Kalite Kontrol) parti ve veya seri numaralarına göre belirlenmiş kalite değeri limitleri ile kontrola tabi tutulabilir; bu sayede limitleri geçen malzemeler, sizin tarafınızdan farklı kriterlere göre analiz edilebilir.

ERP sayesinde sevk esnasında, sevki yapılmakta olan ürünlerin Kalite Test Raporu anında elde edilebilir. Tedarikçileri analiz edebilir, tedarikçi değerlendirme sisteminizin ihtiyaç duyduğu tüm verilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş