Ana Sayfa > Yazarlar > M. Göker Sarp Tüm M. Göker Sarp Yazıları

ERP’ler, Rekabet Avantajı Sağlar mı?

ERP sistemlerin uygulanması ve faydaları hakkında araştırmalar ve tespitler yapılmasına rağmen, rekabet avantajı ve ERP ilişkili araştırmalara pek rastlanmıyor.

 

Ayrıca ERP satın alırken, ERP sistemleri ile kurumların stratejisi arasındaki uyum veya uyumsuzluklara çok nadir olarak dikkat ediliyor, farkındaysanız.

Sizin de, aklınıza takılıyor mu?

Bazı kurumlar, benzer ERP sistemlerini kullanan rakiplerine göre neden daha iyi performans gösterebiliyor?

ERP sistemleri en ideal durumda, kurumsal çapta tüm iş süreçlerini entegre etmeyi hedeflemektedir. ERP sistemini kurumların mevcut (orijinal) iş süreçlerine uyacak şekilde kişiselleştirmek mümkün olsa da, yüksek maliyet, bakım zorlukları ve sistem güncelleme ilgili sorunlar nedeniyle çok önerilmemektedir aslında. Ancak ülkemizde kurumlar tarafından çoğunlukla bu metod tercih edilmektedir. 

Az sayıda kurum tarafından olsa da, standart kurulum da son yıllarda tercih edilmeye başlandı. Ancak kurumların eşsiz ve taklit edilmesi zor olan özellikleri bir Standart ERP Kurulumu (Vanilya Sistemi) kullanılması nedeniyle tahrip olabilir. ERP’lerin standart kurulumları, yıllarca eklenen geliştirmeleri, denenmiş fonksiyonları ve iş süreçlerini içerir. Hatta birçok ERP sisteminde standart uygulamalara ek olarak sektörlere özel geliştirilen en iyi iş süreçleri de zamanla yer alıyor.

ERP sistemleri standart kurulumları ile uygulanırsa mevcutta rekabet avantajı olan kurumlarda ERP sisteminin uygulanmasından önce sahip oldukları rekabet avantajlarını ortadan kaldırabileceği gibi, mevcutta rekabet avantajı olmayan kurumlara da, rekabet avantajı sağlayabilmeleri yönünde önemli katkı sağlayabileceği söylenebilir. Buna da Ortak Sistem Kullanımı Paradoksu da diyebiliriz belki de. 

Yönetsel BT becerileri, yönetimin işletme işlevlerini desteklemek ve geliştirmek için BT uygulamalarını geliştirme ve bunlardan yararlanma becerisi olarak tanımlanabilir. Böylelikle gerçek değerin, sadece ERP sistemi ile değil, yöneticilerin ERP’yi kullanma biçimi ile ortaya çıkıyor olduğu açıktır.

Çünkü ERP sistemleri giderek taklit edilebilir ve en iyi ihtimalle geçici bir rekabet avantajı elde etmek için kullanılabilir durumdadır.

Peki,

“Kurumlar, kaynaklarının veya kapasitelerinin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için yeterince örgütlenmiş durumda mı? “

Başarılı bir proje planlamak, uygulama ve ERP sisteminin uyumlu kullanılması kurumlar için rekabet avantajının kaynağı olabilir. Bu da, ERP projesinin yönetimin ve operasyonların odağında olması gerektiği anlamına gelir.

Bu başarıda, iş süreçleri ile organizasyon arasındaki uyumu kolaylaştırmak için yapılan yeniden yapılanma (BPR) projelerinin önemli bir yeri olduğu açıktır. Çünkü, kurumlar, iş gereksinimleri ile ERP sisteminin teknolojik yönlerini birleştirmezlerse, sistem mantığı ile iş mantığı arasında bir çatışma doğmasına sebep olurlar. 

Kurumun örgütsel kabiliyetleri ve kullanılan ERP uygulaması sadece rekabet avantajı elde etmek için gerekli imkânlar olarak değerlendirilmelidir.

ERP sistemi ile sürekli bir düzende organizasyonel yapıları, süreçleri, prosedürleri, politikaları ve kültürleri inşa etmeye odaklanmalıdır. Bu motivasyon ve istikrar zaman içinde aksarsa sağlanan rekabet avantajı da değerini yitirebilir. Bunun için üst yönetim desteği, açık ve esnek kurum kültürü, iletişim, karşılaşılan engeller ile başetmek ve geleceğe odaklanmak gereklidir.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş