Ana Sayfa > Yazarlar > Kemal Yamankaradeniz Tüm Kemal Yamankaradeniz Yazıları

Yıllar Geçti Ama Hedefler Daha Uzakta

Ülkemizin gelişiminde önemli bir role sahip olan patent ve marka haklarını daha etkin bir konuma getirmek için Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının koordinasyonunda Yüksek Planlama Kurulu 2016-2018 yıllarına ilişkin eylem planını açıkladı.

Bu eylem planındaki amaç şöyle tanımlandı:

“Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ile “fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak, söz konusu hakların ve ürünlerin kalkınma sürecine katkısını artırmak” amaçlanıyor.

Uzun yıllar boyunca yenilikçi, ekonomik ve katma değerli ürün üretilmesinin ülkemizi kalkınmış ülkeler seviyesine çıkartacağına dair ifade ettiğimiz fikirlerin eylem planında yer alması en çok bendenizi mutlu etmiştir. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki!
Ülkelerinin milli gelirini arttıranlar bu yollardan geçmiş ve hala tam odaklı olarak bu çalışmalarını sürdürmektedirler. Yenilik yapmak ve bu çalışmaların sonucunda elde edilen haklar sadece sanayici ve iş adamlarına ait değil, toplumun her kesimine; ev hanımı, öğrenci, öğretmen, işçi, memur, yöneticiye de ait olabileceği bu eylem planına girerek tescillenmiştir. Eğer ülkemiz de refah olacaksa toplu olarak, her kesimin kalkınması ile mümkün olabilecek ve toplumsal yenilikçi çalışmalara yönelik hedeflere birlikte ulaşılabilecektir.

Eylem planında meclis gündeminde olan patentlerin korunmasına ilişkin kanun tasarısının “öncelikli yasa olarak ele alınması” maddesi de çok önemli bir gelişmedir. Çünkü 20 yıl önceki Türkiye’nin şartlarında hazırlanmış kanun hükmündeki kararnamedeki maddelerle bugünkü patent ve marka haklarının maalesef etkin korunması mümkün olamamaktadır. İşlerini geliştirmek ve büyütmek için bütçesinin bir kısmını araştırma ve geliştirmeye ayıran iş adamlarımız elde ettikleri yenilikleri etkin koruyamamaktan dolayı ciddi zarar görmekte ve sisteme olan güvenleri azalmaktadır.

Mecliste 3 yıldır bekleyen bu yasanın acil olarak çıkartılması, iş dünyasının yenilik yapma motivasyonunu arttırarak küresel sermayenin ülkemize güvenle yeni teknolojilerini taşımasının önünü açacaktır. Küresel sermayenin ülkemizde yapacağı teknolojik yatırımlar yerli sanayinin de bu alanda yapacağı yatırımlara ciddi katkılar sağlayacaktır. Kanundaki ilaç sanayini ilgilendiren maddeleri bu açıdan değerlendirmekte fayda vardır. Bende ülkemiz sanayinin bugün geldiği noktanın çok üst düzeyde olduğuna inanıyor, sanayicimize güvendiğimizde ve desteklediğimizde daha yenilikçi ürünler üreteceklerini düşünüyorum.

Eylem planın diğer maddesi de korsan ürünlerle mücadele ve geleceğimizin tarif edildiği maddedir. Üstün çaba ve zorluklarla kazanılan patent ve marka haklarının taklit ve tecavüz durumunda, zamanında müdahale edilmesi adaletin tesisinde öncelikli iş olarak ele alınması, hak sahiplerine verilen değerin göstergesi olacaktır. Zira bugünkü şartlarda yerel mahkemelerin karar süreçleri ve Yargıtay’ın onay süreci ile birlikte yaklaşık 4-5 yıl sürmektedir. Korsanla mücadelede hem bu süreçler hem de korsana hızlı müdahale için kolluk kuvvetlerin özel birimlerinin sayısal olarak desteklenip etkinliğinin arttırılması marka ve patent sahiplerini de daha yeni markalar ve patentler üretmeye teşvik edecektir. Fikri haklar, marka, patent, tasarım haklarındaki davalara bakmak için kurulmuş olan ihtisas mahkemeleri maalesef sadece İstanbul, Ankara, İzmir illerimizde mevcut olup ihtiyaca cevap verememektedir. Dolayısıyla büyüyen ve gelişen ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için bu ihtisas mahkemesinin en az on ilimizde olmasına kesinlikle ihtiyaç vardır. Bu konuya dair söyleyecek çok sözümüz var ama bu günlük burada noktalayalım.

Güzel bir ay geçirmeniz dileklerimle…

Destek Patent A.Ş. Yön. Krl. Bşk.
Kemal Yamankaradeniz

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş