Ana Sayfa > Yazarlar > İlhami Fındıkçı Tüm İlhami Fındıkçı Yazıları

Günümüzde İnsana Giderek Artan İlgi ve Davranış Bilimleri

Hemen her alanda önemli değişme ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde her olayda en önemli unsur olma özelliğini koruyan insan öğesine ilişkin araştırmalar çalışmalar da giderek artmaktadır.

Varolduğu günden bu yana sürekli olarak kendisini geliştiren, çevresi ile yeni ilişkiler kuran ve sonuçta akıl almaz teknolojik ilerlemeler gösteren insanoğlu bu hızlı ilerleyişe adeta doymamaktadır. Bilinmeyene ilişkin merakını henüz giderememiştir, insanlık. Ancak dikkatli bir inceleme yapıldığında, insanların şimdiye kadar daha çok çevreleriyle ilgilendiklerini ve kendileri ile bilimsel düzeyde ilgilenmelerinin yeni olduğu görülecektir. Bu durum insanın öncelikle çevresine hakim olma isteğinden kaynaklanmış olabilir.

Günümüzde insana yönelik çalışmaların giderek çoğalmasının pek çok nedenleri sayılabilir. Her şeyden önce ulaşılan teknolojik düzey ne olursa olsun bu teknolojiyi iş ortamında ve diğer yaşamında kullanacak olan sonuçta bu teknolojik düzeyi de geliştirecek olan insandır. Ayrıca gerek aile hayatında gerekse iş hayatında olsun bireyler arası ilişkilerin, iletişimin ve etkileşimin önemi daha da iyi anlaşılmıştır. İnsana yönelik ilginin, diğer bir nedeni de hızlı kentleşme, yoğun şehir hayati ye benzeri nedenlerin insanları fizik olarak yakınlaştırmasına karşılık duygusal olarak uzaklaştırması ve bunun yarattığı psikolojik sorunlar olduğu söylenebilir.

Bir çalışan olarak insana yönelik çalışmaların çok önemli bir nedenler grubunu da kuşkusuz üretim şekillerinin değişmesi ve insanların bu değişime ayak uydurma çabasından kaynaklanmaktadır. Yeni gelişmelere uyum sağlamak insanların aktif çabalarını gerektirmektedir. Bir başka deyişle insanların kendilerini geliştirmeleri gereklidir. Bu kendini geliştirme, yeni bir makinaya uyum için gerektiği gibi işe ilişkin yeni bilgilerin edinilmesi için de gereklidir.

Çok çalışmak yerine verimli çalışmak ve işletme amaçları ile çalışanların amaçlarının paralelliğinin kurulmasının olumlu sonuçlarının anlaşılması da insanlara yönelik çalışmaların önemli bir hareket noktasını oluşturmaktadır. Özellikle dışa açılan bizimki gibi ülkelerde bu konunun önemi daha da büyüktür.İletişim çağı olarak adlandırılan günümüzde, insana yönelik çalışmaların yukarıda sayılabilen nedenleri daha da uzatılabilir. Ancak önemli olan bu nedenlerin doğurduğu sonuçlardır. Önemi giderek artan insan öğesi için neler yapılabileceği gerek toplumsal gerekse işletmeler düzeyinde alınabilecek önlemlerin neler olması gerektiği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu sorun çözümlenemeyecek bir sorun değildir. Nitekim ilerlemiş toplumlar bu konuda önemli adımlar atmışlardır. Çözüm, insanı tanıyan bireylerin yetiştirilmesine önem vermektedir. Bu çözüm işletmeler bazında düşünüldüğünde, hangi türde olursa olsun işletmelerin, çalışan elemanlarına yönelik eğitici çalışmalar yapması gerektiği, çalışanların psikolojik sorunları ile ilgilenilmesi, işin her aşamasında çalışanın bireysel özelliklerinin göz önünde bulundurulması... gerektiği söylenebilir. Bütün bunların yapılması işletmelerin bu işlerden anlayan insanı tanıyan, bireysel özellikleri konusunda eğitim görmüş bireylerin istihdam edilmesini gerektirmektedir. Günümüzde gerçekleşen hızlı gelişmelere ayak uydurmak, elemanların kendilerinin göstereceği çabanın üzerinde bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu bakımdan işletmenin de elemanlarına kendilerini geliştirmeleri için ortamlar hazırlaması gerekmektedir.

Kısaca söylemek gerekirse günümüzde işletmelerin insan öğesine yatırım yapmaları gerekmektedir. En modern makinaların alınması, modern iş yerlerinin yapılması insan öğesi olmadan bir işe yaramayacağı herkesçe bilinen bir gerçek olmasına karşılık; çalışanların bireysel özelliklerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gereği hatta zorunluluğuna henüz gereken önemin verilmediği söylenebilir. Eğitim hizmetlerine yapılacak yatırım makinalarının bakımı için yapılan yatırımdan daha önemlidir. Çünkü bu bakımı yapacak olan insanlardır ve bu bakımın önemi eğitimle çalışanlara kazandırılabilir. Çalışanların bireysel özelliklerine uygun iş ortamları, aydınlatma, ısı, renk, işyeri dizaynı, uygun eleman seçimi, uygun yönetim stratejilerinin belirlenmesi çalışanın sadece iş yerindeki saatlerinin değil tüm yaşamının göz önünde bulundurulması vb. konular işletmelerde üzerinde önemle durulan konular olmalıdır. Bütün bunların yapılabilmesi işletmelerin büyüklüklerine göre insanı ve işletmeyi bilen bir bireyin ya da bireylerin aktif çalışmalarını gerektirmektedir.

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş