Ana Sayfa > Yazarlar > İlhami Fındıkçı Tüm İlhami Fındıkçı Yazıları

Eğitimde Arayışlar

Sosyal hayata en iyi şekilde uyum sağlamaktan, bireysel özelliklerin en verimli şekilde kullanılmasına; en basit görgü kuralından, karmaşık bilgileri gerektiren teknik konulara dek hemen her özellik, toplumsal yaşam sürecinde çeşitli biçimlerde uygulanan eğitimle kazanılmaktadır.

Sürekli olarak en iyiye ve en güzele ulaşma çabası, dünyamızın her geçen gün değişmesine ve gelişmesine yol açmaktadır. İnsanın “araştırıcılık” özelliği ve her geçen gün daha çok bilinmeyenleri bilinir ve tanıdık hale getirme yolundaki çabası, gelişmelerin kaynağını oluşturmaktadır. Dünya tarihi incelendiğinde, insanın, hemen her çağda ve sözü edilen özelliğinden dolayı hep yenilikler ve daha rahat ye sağlıklı bir yaşam için buluşlar peşinde olduğu görülecektir. Ancak gelişme hızının her çağda aynı olmadığı da açıktır.

Günümüze bakıldığında, yaşamın hemen her alanına ilişkin değişme ve gelişmenin dünya tarihindeki en hızlı döneminin yaşandığı görülecektir. Nitekim ekonomiden politikaya, teknik alanlardan eğitime dek birçok alanda uzun yıllardır benimsenen basit anlayış biçimleri, uygulanan modellerin çok hızlı bir değişim içinde oldukları gözlenmektedir. Bu hızlı gelişim ve değişimlere, gerek bireylerin gerekse kurumların ayak uydurması, günümüzün en önemli sorunlarından bin olarak karşımıza çıkmaktadır. Her alandaki hızlı gelişim, ulaşılan bilgi düzeyinin de günden güne yükselmesini sağlamaktadır. Tüm bunlar, bu bilgilerin yeni kuşaklara aktarılmasına ilişkin çeşitli problemleri de beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla eğitim, gelişmelerden en çok etkilenen alanların başında gelmektedir ve eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır. Eğitimin hemen her ülkenin ana sorunlarından biri oluşu, ülkeleri, bu sorunların çözümüne yönelik yeni arayışlara itmiştir. Eğitimde gelişmelerden en çok etkilenen alanların başında gelmektedir ve ona verilen önem de gittikçe artmaktadır.

Gelişme sürecinde önemli adımlar atmış olan ülkemizde de birçok sorunun doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimden kaynaklandığı bilinmektedir. Çağdaş gelişme düzeyine ulaşma isteğimiz, hemen her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da sürekli arayış ve çabaları gerektirmektedir. Nitekim sosyal hayata en iyi şekilde uyum sağlamaktan, bireysel özelliklerin en verimli şekilde kullanılmasına; en basit görgü kuralından, karmaşık bilgileri gerektiren teknik konulara dek hemen her özellik, toplumsal yaşam sürecinde çeşitli biçimlerde uygulanan eğitimle kazanılmaktadır. Böylece her ülke, kendi toplumsal koşullarına uygun gelişmeleri sağlamak amacıyla çeşitli araştırmalar yapmakta ye yeni yöntemler geliştirmektedir.

Ana-babaların özellikle çocuk eğitimi konusunda eğitilmeleri, artık kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Ülkemizin de eğitim konusunda gerekli atılımları yapmasında, ana-baba eğitiminin rolünün büyük olduğu söylenebilir. Belirli yaş düzeyindeki öğrencilere programlı, kaliteli bir eğitim vermenin yanında, ana-babaların özellikle çocuk eğitimi konusunda eğitilmeleri, artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü ana-babaların; sosyal ilişkileri, çocuk eğitimi konusundaki tutumları, dayranışları, kısaca yaşam biçimleriyle çocuklarını ne denli etkiledikleri, artık bilinen bir gerçektir. Bebeklikten gençlik döneminin sonlarına dek, (ya da tam tersi) bir birey olmasında etkili olan faktörlerin başında gelmektedir. Yarının büyükleri olan çocukların hayatında son derece önemli bir yere sahip olan anne-baba ve öğretmenlere, çocuk eğitiminde bilimsel araştırmalar sonucu belirlenen en uygun yaklaşımların aktarılması gerekmektedir.

Ana-babaların, yaşam biçimleriyle çocuklarını ne denli etkiledikleri, artık bilinen bir gerçektir.

Görüldüğü gibi eğitim; çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin hayatlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri olması yanında, toplumların iyi bir düzeye ulaşmasını etkileyen ve belirleyen bir unsur olarak da büyük önem taşımaktadır.

Önemini böylece belirlemeye çalıştığımız eğitim alanında, herkese büyük görevler düşmektedir. Bireyler ve kurumların da eğitimimizin gelişmesine katkıda bulunmaları gereklidir. Yeni yeni araştırmaların yapılması, elde edilen bilimsel verilerin uygulanmasına çalışılması, ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Hem anne-baba, öğretmen ya da genç; gelişmeye açık olmak, kendi bilgi düzeyini geliştirmeye çalışmakla; kurumlan ise eğitime ilişkin araştırmalar yapmak, yapılmakta olan araştırmaları desteklemek ve eğitime ilişkin gelişmelerin ilgililere aktarılacağı ortamlar oluşturmakla; eğitim alanında ilerleme seferberliğine katkıda bulunabilirler.

Dr. İlhami Fındıkçı
Davranış Bilimleri Uzmanı
ifindikci@degerdanismanlik.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş