Ana Sayfa > Yazarlar > Gürkan Hüryılmaz Tüm Gürkan Hüryılmaz Yazıları

GENEL GÖRÜNÜM

 

Değerli Meslektaşlarım,

Anayasamızın 135. Maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (odalar); belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Bu kapsamda, satınalma ve tedarik yönetimi konularında görev yapan meslektaşlarımızı, mesleklerini en üst düzeyde temsil etmek adına TÜSMOD’a destek olmaya çağırıyoruz.

 

İsviçre’de yerleşik olan Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) 2018 Küresel Rekabetçilik Raporu (KRR) yayınlandı. Raporda ülkelerin rekabet gücü sıralamalarında ilk kez bu yıl yayınlanan yeni bir endeks temel alınmaktadır. Raporda, Küresel Rekabetçilik Endeksi 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) adı verilen bu endeksin temel amacının, bir yandan 2008 krizinin, bir yandan da 4. Sanayi Devriminin harekete geçirdiği uzun dönemli dinamikleri rekabet gücü tanımına katmak ve böylece ekonomi politikaları için yeni bir kıyaslama amacı yaratmak olduğu vurgulanmakta. 4. Sanayi Devrimi’nin dört ana kavramı olan esneklik (resiliance), çeviklik (agility), inovasyon ekosistemleri (innovation ecosystems) ve insan odaklı yaklaşım (human centric approach) doğrultusunda 12 yeni bileşen kullanılmış. Raporda vurgulanan temel bulgular şunlardır: Rekabetçilik ülkeler arasında sıfır toplamlı oyun değildir. Her ülke rekabetçiliğe erişebilir. Mevcut durumda ülkeler arasında rekabetçilik bakımından büyük uçurumlar vardır ve bu uçurumların daha da büyüme riski yüksektir. 4. Sanayi Devrimi’nde her ekonominin rekabetçiliğe ulaşma olanağı vardır. Ekonomik sıçrama yapabilmek için teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanabilme kabiliyeti çok sayıda ülkede sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni kurumlar, altyapı ve becerilerdeki yetersizliktir. İnovasyonu teşvik etmek için bütünsel stratejiler gereklidir. Birçok ülke bu stratejileri hayata geçirmekte yetersiz kalmaktadır. Rekabetçiliğin temellerini güçlendirmek şoklara karşı olan direnci yükseltir. Eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşabilmek için proaktif ve ileri görüşlü önderliğe ihtiyaç vardır. Meslektaşlarımız şüphesiz ki bu bulguları 2019 yılı satınalma stratejilerinde  değerlendirecektir. Hürriyet haberine göre; Uluslararası Para Fonu (IMF), "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"nun (DEG) Ekim 2018 sayısını "İstikrarlı Büyümeyi Sınayan Zorluklar" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin son 6 ayda gümrük tarifeleri, siyasi belirsizlikler ve yükselen piyasalardaki sermaye çıkışlarıyla yükseldiği vurgulandı. IMF'nin, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle %3.9'dan %3.7'ye indirdiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra yükselen piyasa ekonomilerine yönelik büyüme tahminleri aşağı çekildi. IMF, raporunda Almanya'nın bu sene ve gelecek yıl büyüme beklentisini ortalama %2.15’ten %1.9 geri çekti. Fransa'nın büyüme beklentileri ise bu yıl %1.8'den %1.6'ya ve gelecek sene için %1.7'den %1.6'ya çekildi. İspanya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisi %2.8'den %2.7'ye indirilirken, gelecek yılki büyüme tahmini %2.2'de sabit tutuldu. Diğer yandan İtalya’nın büyüme beklentileri ise değişmedi. ABD ekonomisine ilişkin bu yılki büyüme tahmininin %2.9'da sabit bırakıldığı DEG raporunda, 2019 beklentisi ise Çin'le sürdürülen "ticaret savaşı" nedeniyle %2.7'den %2.5'e düşürüldü. Raporda, "ABD ekonomisinin tam istihdamı aştığı" ve "ülkede enflasyonun ani şekilde artmasının finansal piyasalar için risk oluşturduğu" değerlendirmelerine yer verilmesi de dikkati çekti. IMF, Japonya'ya yönelik 2018 büyüme beklentisini 0.1 puan artırarak %1.1'e çıkarırken, 2019 beklentisini %0.9 ile bir önceki rapordaki seviyesinde tuttu. Bu revizyonlar, gelişmiş ülkelere yönelik 2019 büyüme beklentisinin %2.2'den %2.1'e indirilmesine neden oldu.

 

Tüm bu gelişmeler altında, emtia fiyat analizleri aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.

 

Selamlarım ve Saygılarımla,

Gürkan Hüryılmaz

Purchasing Turkey – Satınalma Türkiye

CEO

 

 

Metal-Demir-Çelik:

Londra Metal Borsası (LME) aysonu kapanış verilerine göre Bakır fiyatları Ekim ayında %1.73 düşüş göstererek 6.072 USD/ton seviyesinde olurken, bakır stokları %32.00 oranında azalış gösterdi. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim, bakır fiyatlarına aşağı yönlü baskı yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte Çin’deki talepte görülen daralma da fiyatların düşmesinde etkili oluyor. Reuters’e göre bakır fiyatları 2019 yılında 6.699 USD/ton seviyesine kadar yükselecek.  

 

Londra Metal Borsası (LME) aysonu kapanış verilerine göre Alüminyum fiyatları Ekim ayında %3.26 azalış göstererek 1.946 USD/ton olurken, alüminyum stokları %5.79 oranında arttı. LME Alüminyum prim değerleri, Ekim ayında ABD için 445$/ton, Batı Avrupa için 80$/ton, Doğu Asya için 100 $/ton ve Güneydoğu Asya için 15 $/ton seviyesinde işlem gördü. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Türkiye'nin alüminyum ihracatının artmaya devam ettiğini belirterek, geçen yılı 2,4 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektörün, bu yıl sonunda ise %20'nin üzerinde bir artış göstermesi bekliyor.

 

Londra Metal Borsası (LME) aysonu kapanış verilerine göre Nikel fiyatları Ekim ayında %6.82 azalış göstererek 11.620 USD/ton olurken, nikel stokları da %4.24 oranında azaldı. Outokumpu Kasım ayı prim fiyatlarını 430 Kalite için 19 €/ton, 304 Kalite için 32 €/ton ve 316 Kalite için 40 €/ton düşüşle açıkladı. MEPS, dünya ham paslanmaz çelik üretiminin 2018 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 51.75 milyon tona ulaşacağını tahmin ediyor. Bu rakam geçen yıla göre %7.6’lık artış anlamına geliyor. MEPS, 2019’da küresel üretimdeki büyümenin gelecek yıl artarak 54.2 milyon tona ulaşmasını bekliyor. 

 

Londra Metal Borsası (LME) aysonu kapanış verilerine göre Çinko fiyatları Ekim ayında %0.66 artış göstererek 2.590 USD/ton olurken, çinko stokları %25.78 oranında azaldı. Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışmaları Grubu (ILZSG)’nda göre küresel çinko talebi 2018 yılında %0.4 artarak 13,74 milyon tona (MT) ulaşırken ve 2019'da %1.1 artarak 13,88 MT'ye yükselecek. Çin’de ise çinko talebinin bu yıl %0.5 düştüğü belirtilirken, talebin gelecek talebin %0.8 artacağı öngörülüyor. ABD'de çinko kullanımının görünür bir şekilde bu yıl %2.1 ve 2019'da % 0.9 artacağı tahmin edilmektedir. Avrupa'daki talebin bu yıl %1.6 ve 2019'da %1.0 artması bekleniyor. Hindistan, Japonya ve Güney Kore’de de talebin 2019’da artacağı tahmin ediliyor.

 

Londra Metal Borsası (LME) aysonu kapanış verilerine göre Kurşun fiyatları Ekim ayında %6.74 azalış göstererek 1.867 USD/ton olurken, kurşun stokları da %2.43 oranında azaldı. Aynı dönem için Kalay fiyatları ise %1.16 artış göstererek 19.120 USD/ton olurken, kalay stokları da %6.63 oranında arttı. Global Kurşun talebinin 2018’de %0.2 ve 2019 %0.7 oranında artması beklenirken, Çin’de kurşun kullanımının tam tersi olarak bu yıl ve gelecek yıl düşmesi bekleniyor. Çin’de talebin düşmesine neden olarak, motosiklet, elektrikli bisiklet ve Otomotiv sektöründeki daralma gösteriliyor. Avrupa’da kurşun kullanımının ise 2018 ve 2019 yıllarında sırasıyla %1.4 ve %1.8 oranında artacağı öngörülürken, ABD’de kullanım 2018 yılında %0.6 düşerken, 2019 yılında yılında %2.5 artacağı tahmin ediliyor.  

 

Demir cevheri fiyatları Ekim ayında %3.8 oranında artış göstererek 82 dolar seviyesinden ayı kapattı. Çin'de demir cevheri fiyatları yuanın güçlenmesi ile birlikte Kasım ayı başında % 4'ten fazla düştü. Analistler düşüşte gelecek kış aylarında çelik hammddesine talebin düşmesinin beklenmei ile demir cevheri fiyatının düştüğünü ifade ediyor. Vale tarafından yapılan açıklamaya göre; Çin'in ortalama kaliteli demir cevherine talebi nedeniyle 2019'da fiyatların 90 dolar/tonun üzerinde sürmesini beklerken, ortalama kalite demir cevherine talebin fiyatların gelecek yıl 60-70 doların üzerinde sürmesini destekleyeceğini ileri sürdü. Genel Gümrük İdaresi'nin verilerine göre Eylül'de Çin'in demir cevheri ithalatı, Ağustos'a göre 89,35 milyon tondan 93,47 milyon tona çıktı. Çin Demir ve Çelik Birliği'nin açıklamasına göre ortalama günlük ham çelik ürertimi Ağustos'ta 1,91, Temmuz'da 1,94 milyon ton iken 1-20 Eylül arası 1,98 milyon ton oldu. Analistler geçen ay üretim kısıtlamalarının çok sıkı olmadığını bundan doalyı imalathanelerin kısıntıların yoğunlaşması öncesi üretimi hızlandırdığını belirtti. Verilere göre ilk dokuz ayda Çin 803,34 milyon ton demir cevheri ithal etti.

 

Plastik ve Kauçuk:

Ekim ayında yurtiçi plastik piyasasında ortalama olarak %0.61’lik azalış görülürken, en yüksek artış %3.65 ile PA’da görüldü. Bunu %0.22 ile PP, PS fiyatlarında %3.64, ABS fiyatlarında %2.41 ve PE fiyatlarında %1.51’lik düşüşler görüldü. PVC ise yatay bir seyir izledi. PA66 fiyatları Chemorbis haberlerine göre; Ekim ayı, Türkiye’de PP satıcılarının Çin’e kıyasla düşük netback’leri gerekçe göstererek piyasayı yukarı çekmeye çalıştığı ancak başaramadığı üst üste ikinci ay oldu. Bu durum esasen süregelen nakit sıkışıklığının ve dalgalı kurun ticari faaliyetleri hem alıcı hem de tüccar cephesinde kısıtlı tutmasından kaynaklandı. Durağan talep rafya fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı kurarken; arz endişeleri elyafa destek verdi ve Kasım için ufak zam niyetlerinin dile getirilmesine sebep oldu. ChemOrbis Fiyat Endeksi’ndeki haftalık ortalama verilere göre, ithal PP rafye ve elyaf arasındaki fiyat farkı 35$/tona çıkmış bulunuyor. Bu rakam, son 6 ayın en geniş aralığına işaret ediyor. Avrupa’da, oyuncular zıt faktörlerin etkisinde Kasım ayı PE görünümünü sorguluyor. Bir yanda iki PE üreticisi, keskin artışlar uygulama niyetinde olduklarını açıklarken; diğer yanda ham madde maliyetlerindeki düşüş, zayıf arz-talep dinamikleri ve ABD’den yeni PE kapasiteleri piyasa üzerinde baskı kuruyor. Dow ve Borealis, AYPE ve LAYPE fiyatlarının son birkaç aydır aylık etilen kontrat seviyelerinin altından işlem gördüğüne dikkat çekerek Kasım tekliflerinde üç haneye varan keskin zamlar uygulamayı planlıyor. Buna göre, marjlarını koruma ihtiyacı satıcıların artış uygulamasına zemin hazırlıyor. Bu arada, Kasım ayı etilen kontratlarına yönelik bazı beklentiler stabil bir sonuca işaret ediyor. Bazıları, geçen ay olduğu gibi ufak artışlar dahi görmeyi beklerken; diğer oyuncular maliyetlere işaret ederek kontratların düşüşle yapılmasını bekliyor. ChemOrbis Fiyat Sihirbazı’ndan elde edilen veriler, bol etilen arzının spot fiyatları haftalık ortalamada 2017’nin Ocak başından bu yana görülen en düşük seviyelere çektiğini gösteriyor. Spot etilen fiyatlarındaki düşüşlere rağmen, PE satıcıları fiyatların oldukça düşük seviyelere gerilediğini öne sürerek ilave indirimlere razı gelmemekte kararlı görünüyor. Haftalık ortalama verilere göre PE fiyatları son birkaç yıldır 1100€/ton eşiğine yakın veya bunun altındaki seviyelere indiklerinde yönünü yukarı çevirmişti. Avrupa’da, PP satıcıları maliyetlerdeki düşüşe rağmen yeni Kasım tekliflerinde güçlü bir politika izlemek niyetinde olduklarını açıklamıştı. Kasım ayı propilen kontratları düşüşle yapıldığından, oyuncular şimdilerde PP piyasasının monomer kontratındaki düşüşe kayıtsız kalıp kalmayacağını tartışıyor. PP işlemleri, son iki aydır stabil seviyelerden veya ufak artışlarla gerçekleştiriliyor. Bu durum, PP piyasasının dengeli arz-talep dinamikleri nedeniyle PE piyasasına kıyasla iyi bir performans sergilemesine bağlandı. Fiyatlarını üst üste üçüncü ay stabil seviyelerden veya ufak artışlarla açıklamayı hedefleyen satıcılar, propilen kontratlarındaki düşüşten etkilenmeyeceklerini düşünüyor.

 

Çeşitli Ürünler:

Sunsirs fiyat endeksine göre Ekim ayında fiyat en çok artan ürünler : Hidrollik Asit %58.25, Oktanol %19.98, Demir Cevheri %13.89, Fosfor %5.60, Çimento %5.26, Polisilikon %5.26, Kükürt %4.85, Brom %4.50, Asfalt %2.55, Vidalı Çelik %2.52, Renk Kaplı Levha %2.44, Gümüş %1.44, TitanyumDioksit %0.77 olurken; fiyatı en çok azalan ürünler : PTFE %15.79, Bütadien Kauçuk %15.23, Stiren %14.12, Kobalt %12.11, Poliester POY %9.68, Poliester TGY %8.98, Klorofom %8.48, PET %7.44, Kuru Koza %5.39, PA6 %4.86, Cam %4.00, Doğal Kauçuk %3.99, Nikel %3.88, PVC %3.42, Soğuk Haddelenmiş Levha %2.86, HDPE %2.80, Çinko %2.72, Galvanizli Sac %2.60, Metanol %2.33, Bakır %2.29, Sıcak Haddelenmiş Rulo %1.98, Alüminyum %1.94, Paslanmaz Çelik Levha %1.38, Potasyum Klorür %1.05 şekilnde oldu.

  

Kağıt ve Kereste:

Yurtiçi kağıt fiyatları, TL  bazında Ekim ayında tüm kağıtlarda yatay olarak seyrederken, fiyat düşüşleri de görülmeye başladı. Hürriyet’in haberine göre, Peçete ve tuvalet kağıdı geçen yıla göre %40'ın üzerinde fiyat artışıyla kağıt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürünler oldu. BrandZone, bu yılın ilk 9 ayında kağıt ürünleri kategorisinde fiyat araştırması yaptı. Buna göre; 2018 Haziran ve Eylül ayları arasında kağıt ürünleri kategorisinde fiyatı en çok artan ürün %44’lük fiyat artış oranı ve 5,5 TL’lik ortalama fiyatıyla 200’lü peçetede yaşandı. %40’lık artış oranı ve 12,6 TL’lik ortalama fiyatıyla 12’li tuvalet kağıdı ikinci; %32’lik artış oranı ve 2,9 TL’lik ortalama fiyatıyla 100'lü peçete ve 15,5 TL’lik ortalama fiyatıyla ıslak havlu 3'lü paket üçüncü sırada yer aldı. %28’lik artış oranı ve 22,5 TL’lik ortalama fiyatıyla 24'lü tuvalet kağıdı dördüncü; %27’lik artış oranı ve 11,5 TL’lik ortalama fiyatıyla 6’lı kağıt havlu beşinci; %25’lik artış oranı ve 19,5 TL’lik ortalama fiyatıyla 12’li kağıt havlu altıncı; %23’lük artış oranı ve 29,4 TL’lik ortalama fiyatıyla 32’li tuvalet kağıdı yedinci sırada yer aldı.

 

Ahşap Global’e göre; kereste piyasasında düşük talebe karşın fiyatlar yükseliş trendinde. Duruma etki eden iki sebep var; biri dövizin artışı diğeri ise ihalelerdeki fiyat artışı. Kereste ile ilgili asıl dikkat çekici husus; iç piyasada yeterli talep olmamasına karşın orman emvali ihalelerinde tomruk fiyatlarının durdurulamayan artışı. Sektör üyeleri aralarında artışın sebebini yoğun olarak istişare ediyorlar. Ancak artışın kereste üreticileri ile alakalı olmadığı aşikar. Yaptığımız istişareler sonunda aldığımız bilgiler doğrultusunda orman ürünü konusunda özellikle MDF ve Sunta üretimi yapan diğer ürün grubu üreticilerinin hammadde ihtiyaçlarını karşılayabilme adına ihalelerdeki tomruğa yönelmiş olmaları fiyatların yükselişine sebebiyet veriyor. Keresteciler ve paletçiler diğer ürün grubu üreticilerine oranla karlılık esasında ihalelerde rekabet edemiyorlar. Bu durum fiyatların artışına etki eden birinci unsur olarak karşımıza çıkıyor.

 

Enerji ve Petrol:

Kasım ayında konut ve sanayi tarifesinde doğalgaz fiyatları değişmedi. Diğer yandan, BOTAŞ tarafından 1 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin fiyatında %8.8, kojenerasyon tesislerinin kullandığı gazın fiyatında da %3.3 indirim yapıldı. Döviz kurundaki düşüş BOTAŞ'ın elektrik gaz fiyatlarına yansıdığı belirtildi. Buna göre, özel sektöre ait doğal gaz santrallerinin kullandığı gazın bin metreküpünün fiyatı bin 550 lira olarak belirlendi. Ayrıca kompozit kullanım amaçlı (kojenerasyon tesislerinin kullandığı) doğal gazın bin metreküpünün fiyatı da %3.3'lük indirimle bin 503 lira olarak tespit edildi. Reuters’e göre, bu indirim önümüzdeki günlerde elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılacak olası bir indirimin habercisi olarak görülüyor. Diğer yandan, 18 Ekim 2018 tarihinde alınan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ile yapılan değişikliğin birim fiyatlarınızı ne şekilde etkileyeceğini gözden geçirmeniz gerekiyor.

 

AA haberine göre; ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu sene ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yukarı çektiğini duyurdu. EIA'nın "Ekim 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 74 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının da 68 dolar olmasının öngörüldüğü bildirildi. EIA'nın eylül ayı raporunda, bu sene Brent petrolün varil fiyatının 73 dolar, WTI petrolün de 67 dolar olması thmin edilmişti. Ayrıca, ekim ayı raporunda, gelecek sene Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 75 dolar, WTI türü petrol fiyatının da ortalama 69 dolar olmasının beklendiği belirtildi. EIA'nın eylül ayı raporunda, gelecek sene Brent petrolün varil fiyatının 74 dolar, WTI petrolün 68 dolar olması tahmin edilmişti. Ekim ayı raporunda, geçen hafta ham petrol fiyatlarının son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına işaret edilirken, ABD'nin İran üzerindeki yaptırımlarının 4 Kasım'dan itibaren yeniden yürürlüğe girecek olmasının beklentisiyle İran'ın ham petrol üretimi ve ihracatının sert biçimde düşmesinin öngörüldüğü vurgulandı. Ayrıca, raporda, Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi önemli petrol ithalatçısı ülkelerin İran'dan aldıkları ham petrolü gelecek aylarda önemli derecede azaltmayı planladığı bilgisine yer verildi.

 

Döviz Kurları:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim tarihli Beklenti Anketine göre 2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,59 TL iken, bu anket döneminde 5,99 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,08 TL iken, bu anket döneminde 6,53 TL oldu. Citibank’ın EUR/USD parite tahmini 3 aylık dönemde 1.14, 6-12 aylık dönemde 1.18 ve uzun dönemde 1.30 olarak açıklandı. Buna sebep olarak; AB’nin ilk kez 2019 yılı bütçesini revize etmesi talebinin ve İtalya’nın yükselen kredi riskinin EUR’u zayıflatması gösteriliyor. Banka’ya göre Avrupa Merkez Bankası’nın faiz değişikliğine gitmemesi ve ilk faiz arttırımının 2019 yılının ortalarında olma beklentisi ile birlikte Brexit etkisi de EUR/USD paritesini düşürdü. Bununla birlikte bankanın uzun dönem parite beklentisi, ABD tarafındaki belirsizlikler, yaklaşan seçimler ve USD’e karşı alınan politikalar nedeniye artış yönünde. Commerzbank’ın Ekim sonu beklenti raporuna göre ise EUR/USD parite tahmini 2018/Q4, 2019/Q1, Q2, Q3 ve Q4 için sırasıyla, 1.16, 1.18, 1.20, 1.23 ve 1.26 olarak aynı kaldı. Bankaya göre ABD doları zaten faiz artışını fiyatladı. Bu sebeple USD bazında güçlenme öngörülmüyor.

 

Yurtiçi Fiyat  ve Maliyet Endeksleri:

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,22, bir önceki yılın aynı ayına göre %45,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %23,73 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,12, imalat sanayi sektöründe %0,17, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %8,62 ve su sektöründe %0,89 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; %20,78 ile ham petrol ve doğal gaz, %8,62 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı, %7,33 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) olarak gerçekleşti.  Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri %9,11, metal cevherleri %5,35, ana metaller %4,11 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ekim ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

 

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %10,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %59,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,04 ve on iki aylık ortalamalara göre %31,44 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %10,52 artış, imalat sanayi sektöründe ise %10,14 artış olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre en fazla artış; %12,95 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), %12,62 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, %11,98 ile  tütün ürünleri sektöründe gerçekleşti. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Eylül ayında en fazla aylık artış sermaye mallarında ve en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş