Ana Sayfa > Yazarlar > Berrak Çekin Tüm Berrak Çekin Yazıları

İş Hayatında Kadın Olmak

“Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar.” (Joseph Conrad)

Makine denildiğinde, hiç şüphesiz, herkesin aklına erkek egemen bir sektör gelmektedir. Kadınların işgücüne katılım oranının son derece düşük olduğu ülkemizde, makine sektöründe kadın olarak var olmaya çalışmak çok daha fazla stres ve olumsuzluğa maruz kalmak demektir. Eğer bu sektörde kadınsanız, her sektörde olduğu gibi, önce cinsiyetinizden dolayı büyük bir savaş vermeniz gerekir.

Sizden erkek gibi düşünmeniz, erkek gibi davranmanız beklenir. Oysaki kadın, “KADIN”dır. Yapısı gereği daha duygusaldır. Karşılaştıkları pek çok soruna rağmen, başarılarıyla iş dünyasında yükselmeye çalışan kadınlar, gelişmiş empati güçleri, sabırları, kolay iletişim kurma becerileri ve güçlü ön sezileri ile pek çok toplumsal ve kurumsal soruna son derece yaratıcı çözümler getirebilmektedir. Liderlik biçimlerine bakıldığında, entelektüel fonksiyonlar ve etkin iletişim konularında erkeklerden eksiklerinin olmadığı, hatta erkeklerin daha bencil olmaya, kadınların ise daha rol model olmaya eğilimli olduğu görülmektedir. Kadın rol modellerin ortaya çıkarılması ve bunların duyurulması için çaba harcanması gerekir. Bu rol modellerin hem çalışan kadınlara ilham vermeleri, hem de onlara “mentorluk” yaparak, gelişmelerine destek olmaları gerekir.

2015 yılı toplam Türkiye ihracatının % 9,2’sini oluşturan makine sektöründe çalışan kadınların sayısının hızla artması şüphesiz umut vermektedir. Sürdürülebilir bir kalkınma için “kadınların işgücüne daha çok katılımı” oldukça önemlidir. İş dünyasında kadının iş gücüne katılmasını destekleyen politikaların geliştirilmesi, kadın istihdamını artırmaya yönelik çabaların hızlandırılması, işgücü piyasasında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edilmesi ve ayrımcılığa karşı önlem alınması gerekmektedir.

Daha çok kadının çalışması, daha fazla kadının yönetici konuma gelebilmesi ve kadınların toplumsal hayatta daha etkili olabilmeleri için şirketlerin ve bütün kurumların daha “kadın dostu“ olmaları gereklidir. Kadın dostu şirket olmak için insan kaynakları uygulamalarını uluslararası göstergelere bakarak hayata geçirmek, iyileştirme planları yapmak, hedefler koymak ve izlemek büyük önem taşır.

Türkiye, %22 ile AB ülkeleri içinde kadınların en az oranda çalıştığı, cinsiyet eşitliği bakımından dünyada karnesi pek de parlak olmayan ülkelerden olsa da, son yıllarda çalışan kadınların sayısı hızla artmaya başladı. Son bir yılda yaratılan her yeni 100 istihdamın 45’ini kadınlar oluşturmaktadır. Hayatımızın hemen hemen her alanında başarılı kadınlara rastlıyoruz.

Makine dünyasının zirvesinde kadın yöneticilerin sayısının hızla artması sektöre son dönemde önemli dinamikler katmaya başladı. Her geçen gün kadınlar gelişiyor, çoğalıyor, güçleniyor, büyüyor, kazanıyor. Kadın yöneticilerimizin bakış açılarıyla sektörde farklılaştığımıza inanıyorum.

21.yy’ın en büyük insan hakları meselelerinden biri kadın hakları meselesidir. Bana sorarsanız, ülkeler ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar Kadın Hakları anlamında global olarak alınması gereken yol daha çok uzun. Yönetici seviyesinde kadınların oranı çoğu ülkede çok düşüktür. Kadın bakanlar, kadın devlet başkanları yok denecek kadar azdır. İş hayatında, kadının bir profesyonel gibi değil, toplumdaki geleneksel rolü olan anneliğe, eş ve ev kadını rolüne uygun davranması beklenmektedir.

Kadınların ve erkeklerin karar alma süreçlerinde eşit temsil edilmeleri sadece büyüme rakamları açısından değil, toplumun mutluluğu açısından da çok önemli. Kadın-erkek eşitliğini talep etmeye ve bunun için çaba göstermeye kadınları ilgilendiren bir mesele olarak bakmanın doğru olmadığını, erkeklerin de konuyla ilgili harekete geçmesinin lazım olduğunu düşünüyorum. Kadına destek olmak, topluma destek olmak demektir. Toplumsal hayatta kadınların önündeki engellerin kaldırılmasını sosyal bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Kadın elinin değdiği her şey daha farklı anlam kazanır. Daha fazla yaratıcılık, daha yüksek estetik, daha ince düşünce ve zarafet vardır. Kadının iş gücüne katılmasını artırmak sadece kadına yapılmış bir iyilik değil, toplumun tamamına yapılmış bir iyiliktir.

Kadınların tüm sektörlerde de yılmadan, daha azimli ve mücadeleci bir tutum izlemesi gerekiyor. Daha çok kadının çalışması, kadınların yönetici konuma gelebilmeleri, geleceğimize daha iyimser bakmamızın ön koşuludur. Kadınların erkeklerle aynı ölçüde çalıştığı, erkeklerle aynı haklara sahip olduğu, erkekler gibi siyasete dahil olduğu bir ülkede, en çok çocuklar mutlu olurlar.

Sınırlarımızı yıkarak yapabilirliklerimizin farkında olmalıyız. Kadınlar olarak mücadelemizi hiç bırakmamalı hep sahip çıkmalıyız. Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlarım.

Berrak Çekin 
HİDROTAM A.Ş.
Genel Müdür Vekili

b.cekin@hidrotam.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş