Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Türkiye Plastik Sektörünün Makina Parki 323 Bin Adete Ulaşti

2001 yılında 2,5 milyon ton proses kapasitesine ve 5.688 adet makina parkına sahip olan Türkiye plastik sektörünün proses kapasitesi 2016 yılında 8,9 milyon tona ve makina parkı da yaklaşık 322,5 bin adete yükselmiştir.

2016 yılı itibariyle Türkiye plastik sektörü işleme makinaları parkının %20’sini enjeksiyon, %10’unu ekstrüzyon, %1’ini şişirme, %4’ünü termoform ve %65’ini presler ve diğer makinaları oluşturmaktadır. 

2016 yılında Türkiye plastik sektörü toplam işleme makina parkının %28’ini yerli üretimden satılan %72’sini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. 

Makina Tipleri Bazında Türkiye Plastik İşleme Makinaları parkı

 

Adet

% Pay

Makina Cinsleri

Yerli Üretim

İthalat

Toplam

Yerli Üretim

İthalat

Enjeksiyon

4.283

58.815

63.098

7

93

Ektrüzyon

4.094

29.863

33.957

12

88

Şişirme

351

3.242

3.593

10

90

Termoform

4.340

8.698

13.038

33

67

Presler ve Diğerleri

76.988

131.854

208.842

37

63

Toplam

90.055

232.472

322.527

28

72

 

İthal makinalarının toplam makina parkı içindeki payı; enjeksiyon makinalarında %93, ekstrüzyon makinalarında %88, şişirme makinalarında %90, termoform makinalarında %67, presler ve diğerler makinalarında %63 tür.

Başka bir değişle toplam parkın içinde yerli makinaların payı; enjeksiyon makinalarında %7, ekstrüzyon makinalarında %12, şişirme makinalarında %10, termoform makinalarında %33 ve preler ve diğer makinalar da %37 dir.

İthal enjeksiyon makinaları parkının %96,5’unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %43,7’sini Çin, %18,1’ini Almanya, %9,6’sını İtalya, %8,9’unu Tayvan ve %6,2’sini de Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

İthal ekstrüzyon makinaları parkının %97,5’unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %63,3’ünü Çin, %13,8’ini Almanya, %7,3’ünü İtalya, %4,3’ünü Tayvan ve %3,9’unu da  Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

İthal şişirme makinaları parkının %94,9’unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %30,5’unu İtalya, %21,5’unu Almanya, %9,4’ünü Çin, %8,4’ünü Fransa ve %7,2’sini de   Japonya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

İthal termoform makinaları parkının %90,4’ünü 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %21’ini Almanya, %18,8’ini Çin, %14,9’unu İtalya, %10’unu Tayvan ve %5,7’sini de Fransa menşeli makinalar oluşturmaktadır. 

İthal Plastik İşleme Makinaları Parkının Ülkelere Dağılımı

Enjeksiyon

Ekstrüzyon

Şişirme

Termoform

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Çin

43,7

Çin

63,3

İtalya

30,5

Almanya

21,0

Almanya

18,1

Almanya

13,8

Almanya

21,5

Çin

18,8

İtalya

9,6

İtalya

7,3

Çin

9,4

İtalya

14,9

Tayvan

8,9

Tayvan

4,3

Fransa

8,4

Tayvan

10,0

Avusturya

6,2

Avusturya

3,9

Japonya

7,2

Fransa

5,7

İsviçre

2,8

G.Kore

1,6

Tayvan

4,5

İsrail

5,1

Fransa

2,7

Hindistan

1,1

İngiltere

4,0

İsviçre

4,5

Japonya

2,4

Japonya

0,8

İsviçre

3,5

ABD

4,2

G.Kore

1,2

ABD

0,8

Avusturya

3,0

G.Kore

3,4

Hindistan

0,9

İngiltere

0,7

Belçika

2,8

Avusturya

2,8

10 Ülke Toplam

96,5

10 Ülke Toplam

97,5

10 Ülke Toplam

94,9

10 Ülke Toplam

90,4

Diğerleri

3,5

Diğerleri

2,5

Diğerleri

5,1

Diğerleri

9,6

 

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş