Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Türkiye, Plastik Enjeksiyon Makinaları Talebinin Yüzde 95’ini İthalatla Karşılıyor

2013 yılında 49,6 milyar dolar olan dünya plastik enjeksiyon makinaları dış ticaret hacmi yılda ortalama %2,4 artış hızı ile 2017 yılında 54,5 milyar dolara çıkmıştır. Dünya plastik enjeksiyon makinaları toplam ithalatı ve ihracatı hemen hemen aynı ülkeler tarafından yönlendirilmektedir. Başka bir değişle en büyük ithalatçı ülkeler aynı zamanda en büyük ihracatçı konumundadır.

2017 yılında dünya toplam plastik enjeksiyon makinaları toplam ithalatından ABD % 13 Çin %11 pay alırken toplam ihracatın %22’si Almanya ve %15’i Çin trafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye 2017 yılında plastik enjeksiyon makinaları global ithalatından %2,2 ihracatından ise %0,6 pay almıştır.

 

Dünya Plastik Enjeksiyon Makinaları İthalat ve İhracatını Yönlendiren Ülkeler

İTHALAT

İHRACAT

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

ABD

12,9

Almanya

21,9

Çin

10,9

Çin

14,7

Meksika

5,7

Japonya

9,3

Almanya

5,5

İtalya

8,7

Rusya Fed.

3,7

Avusturya

7,9

Hindistan

3,6

ABD

5,9

Vietnam

3,2

Tayvan

4,3

G.Kore

2,5

Fransa

3,6

Tayland

2,3

Kanada

3,3

İtalya

2,3

G.Kore

2,6

10 Ülke Toplamı

52,6

10 Ülke Toplamı

82,2

Diğerler

47,4

Diğerler

17,8

Dünya Toplam

100,0

Dünya Toplam

100,0

Türkiye

2,2

Türkiye

0,6

                                         Kaynak: ITC Trade Statistics

Türkiye’de  2003–2017 yılları arasında 262 milyon dolarlık plastik enjeksiyon makinası üretilirken 2 milyar 235 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu dönemde plastik enjeksiyon makinaları ihracatı 131 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve yurtiçinde satılan 2 milyar 356 milyon dolarlık enjeksiyon makinasının %94’ü ithalatla sadece %6’sı yerli üretimle karşılanmıştır. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %6 olarak gerçekelşmiştir. Bu dönemde plastik enjeksiyon makinaları sektöründe 2 milyar 94 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir.

2013-2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda plastik enjeksiyon makinaları üretim ve ihracatının yılda ortalama %5,8 ithalatının %3,7, yurtiçi satışlarının %3,8 artış gösterdiği görülmektedir. 

 

Türkiye Plastik Enjeksiyon Makinaları Arz ve Talep Dengesi

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018 / T

Üretim

20

27

16

23

25

30

İthalat

161

187

192

172

186

188

İhracat

10

14

8

11

12

15

İç Satış

171

201

200

184

199

203

Dış Ticaret Açığı

-151

-174

-184

-161

-174

-173

İthalat / İç Satış ( % )

94

93

96

94

94

93

İhracat / İthalat ( % )

6

7

4

7

7

8

             Kaynak: TUİK ve  ITC Trade Statistics 

2018 yılının ilk 6 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yapılan tahminler plastik enkjeksiyon maknaları sektöründe 2018 sonunda 30 milyon dolarlık üretim, 188 milyon dolarlık ithalat, 15 milyon dolarlık ihracat yapılacak ve sektörün bu makinalardaki yatırımı 203 milyon dolara ulaşacaktır. 2018 yılında 173 milyon dolar dış ticaret açığının beklendiği sektörde yurtiçi talebin %93’ünün ithalatla %7’sinin yerli üretimle karşılanması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının %8 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin plastik enjeksiyon makinalarında ortalama ithalat fiyatları ihracat fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. Başka bir değişle Türkiye’de plastik sektörü katma değeri yüksek enjjeksiyon makinalarını ithal ederken katma değeri daha düşük olanları ihraç etmektedir. 2017 yılında ortalama ithalat fiyatı 6,3$/Kg, ihracat fiyatı da 4,9 $/Kg olarak gerçekleşmiş ve ihracat fiyatı ithalat fiyatının %22 altında kalmıştır.

Türkiye 2017 yılında 20 ülkeden plastik enjeksiyon makinası ithal ederken 50 ülkeye ihracat yapmıştır. Plastik enjeksiyon makinaları ithalatın yaklaşık %98’i 10 ülkeden %2’si de diğer 10 ülkeden yapılmaktadır. Çin toplam ithalattan %47 Almanya %15, Avusturya %13 pay almaktadır.

Türkiye’nin plastik enjeksiyon makinaları ortalama ithalat fiyatı 2017 yılında 6,3 $/Kg iken Almanya, Avusturya, Japonya, İtalya, İsviçre ve Kanada’dan yapılan ithalatın birim fiyatı ortalamanın 2–3 katını bulmaktadır. Buna karşılık Çin ve Tayvan’dan yapılan ithaltta birim fiyatlar Türkiye’nin ortalama ithalat fiyatının altında seyretmektedir

Plastik enjeksiyon makinaları ihracatının yaklaşık %63’ü 10 ülkeye % 7’si ise diğer 40 ülkeye yönelik olarak gerçekleşmektedir. 2017 yılında Cezayir ve Pakistan’a yapılan ihracat toplam ihracatın %27’sini oluşturmuştur. Türkiye’nin plastik enjeksiyon makinaları ortalama ihracat fiyatı 2017 yılında 4,9 $/Kg ikenS.Arabistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve Irak’a yapılan ihracatta birim ihraç fiyatları ortalamanın alında kalmıştır.

2018 yılının Haziran  ayı sonu itibariyle Türkiye plastik sektöründe plastik işleme makinaları parkının %19’unu enjeksiyon makinaları oluşturmaktadır. 

2018 yılının Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye sektörü makina parkında 66.905 adet plastik enjeksiyon makinaları mevcut olup, bunun 4.671’I yerli üretim 62.264 adedi de ithal makinalardan oluşmaktadır.

İthal enjeksiyon makinaları parkının %96,5’unu 10 ülkeden ithal edilen makinalar oluşturmaktadır. Parkın %43,7’sini Çin, %18,1’ini Almanya, %9,6’sını İtalya, %8,9’unu Tayvan ve %6,2’sini de Avusturya menşeli makinalar oluşturmaktadır.

Türkiye, plastik enjeksiyon makinelerine yönelik olarak çok ciddi yatırım yapan plastik sektörüne sahiptir. Dolayısıyla Türkiye, bu alanda dünyanın en önemli pazarlarından biridir.

Makine imalat sanayiindeki genel sorunlar, plastik enjeksiyon makineleri için de geçerlidir. Bu genel sıkıntılara ek olarak, plastik işleme makinelerine yönelik herhangi bir ulusal stratejinin olmaması ve yerli makine üreticilerinin yeterince korunmaması sektördeki olumsuz tablonun devamındaki en önemli etkenlerden biridir.                                                                                       

Türkiye plastik enjeksiyon makinaları dış ticaretinde net ithalatçıdır ve ihraç edilen makinaların birim fiyat karşılaştırmaları yüksek katma değer sağlamaktan çok uzaktır.  Söz konusu makinaların yerli üretilmesi halinde dış ticaret açığının kapatılmasıma yılda yaklaşık 200 milyon dolar katkıda bulunulacaktır.

Türkiye plastik enjeksiyon makineleri sektörü başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik enjeksiyon makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır.

Plastik enjeksiyon makinaların yerli üretiminin artabilmesi için yerli makine üreticilerine Ar-Ge yatırımlarının teşvikinin dışında yerli makine kullanan üreticilere yapılan, kamu ihalelerinde oluşturulan Yerlilik Kriteri içinde özel bir teşvik uygulanması ve yerli üreticiden alınan makinelerin, özel bir sigorta sistemi ile uygun şartlarda uzun yıllar garanti kapsamına sokulması gerekmektedir.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş