Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Türkiye Plastik Borular Sektörü

Türkiye’nin plastik boru üretim kapasitesi yaklaşık 1 milyon 100 bin ton olup, kapasitenin yaklaşık %60’ını esnek, %40’ını da sert borular oluşturmaktadır. Toplam üretimden temiz su boruları % 36, pis su boruları ise %35 pay almaktadır. Elektrik borularının payı % 17 iken diğer boru cinsleri toplam kapasiteden %4 ile %5 arasında pay almaktadır.

Plastik boru üretim kapasitesi ve üretiminin %38’i Marmara, %24’ü İç Anadolu, %14’ü Akdeniz ve %12’si Ege bölgesindedir. Diğer bölgelerin toplam üretim kapasitesi ve üretimden aldıkları pay %4’er şeklindedir.

Sektörde 200’e yakın firma faaliyet göstermekte olup, kapasite kullanımı, inşaat ve alt yapı sektörlerindeki hızlı gelişim nedeni ile plastik sektörünün genel kapasite kullanımının üzerinde gerçekleşmektedir. Sektörün istihdamı yaklaşık 10.000 civarındadır.

Türkiye’nin plastik boru iç pazar hacmi 2017 yılında 767 bin ton ve 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik boru sektöründe 2018 yılının 8 ayında üretim 633 bin ton, ithalat 22 bin ihracat 135 bin ve yurtiçi tüketim 523 bin ton olarak gerçekleşirken sektör 113 bin ton dış ticaret fazlası vermiştir. Söz konusu dönemde üretim değeri 5,1 milyar, ithalat 177 milyon ihracat 363 ve yurtiçi tüketim de 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken sektör 186 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir.

8 Aylık gerçekleşmeler dikkate alınarak 2018 yılında 2017 yılına kıyasla iyimser bir tahminle miktar bazında üretimin 2017 yılı düzeyinde kalacağı, ithalatın %18, yurtiçi tüketimim %2 artacağı ihracatın ise %4 gerilemesi beklenmektedir.

Değer bazında ise üretimin %5 yurtiçi tüketimin %6 gerilemesi, ithalatın %12 ihracatında %4 artması beklenmektedir.

 

Plastik Boru Sektörü Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

 

2017

2018/8

2018 / T

% Artış Tahmini

2018/2017

Üretim

950

633

950

-

İthalat

28

22

33

17,9

İhracat

211

135

203

-4,0

Yurtiçi Tüketim

767

520

781

1,8

Dış Ticaret Fazlası

183

113

170

-7,4

İhracat Fiyatı ($/Ton)

2,5

2,7

   

 

Plastik Boru Sektörü Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ )

 

2017

2018/8

2018 / T

% Artış Tahmini

2018/2017

Üretim

8.075

5.095

7.643

-5,3

İthalat ( Milyon $ )

238

177

266

11,6

İhracat ( Milyon $ )

523

363

545

4,1

Yurtiçi Tüketim

7.790

4.909

7.364

-5,5

Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ )

285

186

279

-2,1

 

Türkiye 2018 yılının 8 ayında 77 ülkeden plastik boru ithal etmiştir. Toplam ithalatın %80’i 10 ülkeden yapılmıştır. Almanya, Fransa, İtalya, Çin ve Çek Cumhuriyeti toplam plastik boru ithalatımızdan %63 pay almaktadır.

Aynı dönemde Türkiye 153 ülkeye ihracat yapmıştır. 10 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %49’unu oluşturmuştur. Irak, Türkmenistan, Gürcistan, Bulgaristan ve Cezayir Türkiye’nin plastik boru ihracatında en önemli pazarları oluşturmuştur.

Dünya plastik boru toplam dış ticaret hacmi 45 milyar dolar civarındadır. Global ihracat ve ithalatı yönlendiren ülkeler hemen hemen aynıdır. ABD, Almanya, Meksika, Fransa ve Çin Plastik boru global ithalatında en büyük paya sahipken, ihracatta en büyük pay Almanya, ABD, Çin, İtalya ve Çek Cumhuriyetine aittir. Türkiye küresel plastik boru ihracatından %2,5 ithalatından ise %1 pay almaktadır. 

Türkiye ortalama fiyatı 8 $/Kg olan plastik boruları ithal ederken, ortalama fiyatı 2,7 $/Kg olan boruları ihraç etmektedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri büyük olan boruları ithal ederken, katma değeri küçük olan boruları ihraç etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin kapasite artışı sağlamaktan çok, katma değeri daha büyük boruları üretecek yüksek teknoloji yatırımlarına ihtiyaç duyacağı tahmin edilmektedir. Sektörün katma değerini artırması için yüksek teknolojili (yüksek katma değerli) plastik mamullerin üretim ve ihracatına yönelmesi gerekmektedir.

Türkiye’de boru sektörünün büyüyüp gelişmesine neden olan çok önemli faktörler olmasına rağmen, plastik sektöründe genel olarak karşılaşılan sorunlar dolayısı ile plastik boru sektöründe de yaşanmaktadır. Sektörün plastik hammadde temininde % 85 oranında dışa bağımlı olmasına rağmen, rekabetçi ithalata vergi konulması sektörün düşük kar marjı ve katma değerle çalışmasına neden olan önemli bir sorun olarak devam etmektedir.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş