Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Türkiye Kozmetik ve Kozmetik Ambalaj Ürünleri Sektörü

Kozmetik Sektörü

Türkiye kozmetik sektörü, hızlı bir gelişim göstermektedir. Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye’de üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Sektördeki birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak girişimler aracılığı ile üretim yapmaktadır. Kozmetik sektöründe 80’in üzerinde firma faaliyet göstermekte ve bu firmaların çoğu birden fazla kozmetik kategorisiyle meşgul olmaktadır.

Kozmetik ürünleri kategorisinde 46.000’i yerli 170.000 civarında ürünün iç pazarda dağıtımı yapılmaktadır. Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal kozmetikler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı sabunları Türkiye’de büyük miktarlarda üretilmektedir. Kozmetik sektörü tüketici piyasasının en fazla rekabet yaratan sektörü olup, birçoğu çok uluslu ortaklık şirketine bağlı olan geniş çaplı işletmelerden oluşmaktadır. Kozmetik sektörünün en önemli özelliklerinden biri firmalar arasındaki rekabettir.

 

2013 yılında 699 bin ton ve 4 milyar 346 milyon dolar olan üretim yılda ortalama miktar bazında %4,9 değer bazında da %3,1 artarak 2017 yılında 845 bin ton ve 4,9 miyar dolara çıkmıştır. Üretim 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %4,7 değer bazında da %5 artmıştır. Üretimin 2018 yılında 886 bin ton ve 5 milyar dolara çıkması beklenmektedir.

 

2013 yılında 128 bin ton ve 1 milyar 144 milyon dolar olan ithalat yılda ortalama miktar bazında %4,7 değer bazında da %1,3 artarak 2017 yılında 154 bin ton ve 1,2 miyar dolara çıkmıştır. İthalat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %8,5 değer bazında da %7,8 artmıştır. İthalatın 2018 yılında 161 bin ton ve 1,22 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 2017 yılında kozmetik ithalatı toplam kozmetik tüketimi içinden miktar bazında %24 değer bazında da %16 pay almıştır.

Sektörün ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Fransa, Almanya, İrlanda, İsviçre ve Polonya olarak sıralanmaktadır.

2013 yılında 203 bin ton ve 706 milyon dolar olan ihracat ortalama miktar bazında %0,2 gerileyerek değer bazında da %2 artarak 2017 yılında 202 bin ton ve 763 milyon dolara çıkmıştır. İhracat 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %6,9 değer bazında da %9,5 artmıştır. İhracatın 2018 yılında 202 bin tona ve 778 milyon dolara çıkması beklenmektedir. 2017 yılında kozmetik ihracatı toplam kozmetik üretimi içinden miktar bazında %19 değer bazında da %23 pay almıştır.

Sektörün kozmetik malzemeleri ihraç ettiği başlıca ülkeler; Irak, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya olarak sıralanmaktadır.

2013 yılında 623 bin ton ve 4 milyar 784 milyon dolar olan iç pazar tüketimi ortalama miktar bazında %6,3 değer bazında da %2,8 artarak 2017 yılında 797 bin ton ve 5 milyar 343 milyon dolara çıkmıştır. İç Pazar tüketimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %4,9 değer bazında da %5 artmıştır. İç tüketimin 2018 yılında 847 bin tona ve 5 milyar 493 milyon dolara çıkması beklenmektedir. Türkiye iç pazarında en çok satılan ürünler sıralamasında %34’lük pay ile cilt bakımı ilk sırada yer alırken, bunu %24 ile saç, %17 ile makyaj ürünleri takip ediyor.

Kozmetik ürünler talebi demografik gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Güzellikleri için her yıl önemli miktarda harcama yapan bayanlar, kozmetik sektörünün en önemli müşterileridir. Buna rağmen, son yıllarda erkeklerin de kozmetik ürünlerine ilgisi artmıştır.

 

Kozmetik Sektöründe Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton

 

2013

2016

2017

CAGR ( % )

2013-2017

% Artış

2017/2016

2018 / T

Üretim

699

807

845

4,9

4,7

886

İthalat

128

142

154

4,7

8,5

161

İhracat

203

189

202

-0,2

6,9

202

İç Tüketim

623

760

797

6,3

4,9

847

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

Türkiye 2017 yılında kozmetik ürünler dış ticaretinde miktar bazında 47 bin ton fazlalık verirken, ithal fiyatlarının ihraç fiyatlarından fazla olması nedeniyle değer bazında 440 milyon dolarlık açık vermiştir.

 

Kozmetik sektörü Türkiye ekonomisinde önemli paya sahiptir. Sektör on binlerce kişiye iş imkânı yaratmaktadır. Her gün her eve, her işyerine, 200.000 satış noktasına ulaşan ürün çeşidi ile hizmet veren kozmetik sektörünün toplam ülke reklam harcamalarından %20 pay aldığı görülmektedir. 

Kozmetik Ürünleri Ambalaj Sektörü

Türkiye’nin kozmetik mamulleri üretimine paralel olarak kozmetik ambalaj üretimi ve tüketimi de artarak devam etmektedir. Nitekim 2013 yılında 505 bin ton olan kozmetik ambalaj üretimi, yılda ortalama 4,9 artarak 2017 yılında 596 bin tona yükselmiştir. Türkiye toplam kozmetik ambalaj sektöründe tüketimin yaklaşık %9’u ithalatla karşılanırken, üretimin yaklaşık %22’si ihraç edilmektedir. Türkiye kozmetik ambalaj dış ticaretinde fazlalık vermektedir. Dış ticaret fazlası 2017 yılında 91 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 

 

 

 

Türkiye Toplam Kozmetik Ambalaj Malzemeleri Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

 

2013

2016

2017

CAGR ( % )

2013-2017

% Artış

2017/2016

2018 / T

Üretim

505

568

596

4,2

4,9

625

İthalat

36

41

47

6,4

13,9

53

İhracat

101

114

128

6,1

12,4

144

Yurtiçi Tüketim

440

495

514

4,0

3,9

534

İhracat/Üretim ( % )

20

20

22

   

23

İthalat/İç Satış ( % )

8

8

9

   

10

      Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Başlıca kozmetik ambalaj mamulleri; kâğıt ve karton, metal, esnek ambalaj ürünleri, cam ve diğer kozmetik ambalaj mamulleri olarak tarif edilmektedir. Türkiye’de toplam kozmetik ambalaj mamulleri tüketiminden sert plastikler %50, esnek plastikler %10 pay almaktadır. Bu şekilde yapılan değerlemede toplam kozmetik ambalaj mamullerinde plastiğin payının %60’lar düzeyinde olduğu görülmektedir. Plastikten sonra kâğıt karton’un payının %15, metal ve camın payının %10 olduğu görülmektedir.
 
Yaratıcı ve verimli modern ambalajlar muhafaza ettiği ürünün raf ömrünü artırmanın dışında müşterilerin dikkatini çekerek ürünün satışının artmasına yardımcı olmaktadır. Kozmetik pazarı son derece tüketici odaklı olduğu için estetik ambalajlar, kozmetik ürünlerin satışında önemli bir rol oynamaktadır.  

Kozmetik Ürünleri Plastik Ambalaj Sektörü

Türkiye, plastik kozmetik ambalaj sektöründe, 68 firma faaliyet göstermekte olup, firmaların %78’i İstanbul’dadır. İzmir ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren firmalar toplam firma sayısından %6 pay almaktadır.

Türkiye plastik kozmetik ambalaj sektöründe 2013 – 2017 yılları arasında üretim yılda ortalama %4,2 artarak 357 bin tona, ithalat ise %9,8 artış hızı ile 217 bin tondan 25 bin tona çıkmıştır. Aynı periyod içinde ihracatın yılda ortalama %9,5 artış hızı ile 58 bin tondan 82 bin tona, iç pazar tüketiminin de %3,4 artış hızı ile 263 bin tondan 300 bin tona çıktığı görülmektedir. Türkiye’de plastik kozmetik ambalaj malzemeleri üretiminin %23’ü ihraç edilmekte yurtiçi tüketiminin de %8’i ithalatla karşılanmaktadır. Sektör 2017 yılında 57 bin ton dış ticaret fazlası vermiştir.

 

Türkiye Kozmetik Plastik Ambalaj Sektörü Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton

 

2013

2016

2017

CAGR ( % )

2013-2017

% Artış

2017/2016

2018 / T

Üretim

303

341

357

4,2

4,9

375

İthalat

17

22

25

9,8

13,9

28

İhracat

57

73

82

9,5

12,4

92

Yurtiçi Tüketim

263

290

300

3,4

3,7

311

İhracat/Üretim ( % )

19

21

23

   

25

İthalat/İç Satış ( % )

6

7

8

   

9

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 Ambalaj malzemesi,  paketlenecek olan kozmetik ürününün çeşidine bağlıdır. Etkili ambalajlarla rekabet avantajı kazanmak için kozmetik ambalaj sektöründe sürekli yenilik çok önemli bir gerekliliktir. Sektörü yönlendiren şirketler, kozmetik ürün satışlarını arttırmak için kozmetik ambalaj mamullerinde her geçen gün araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmakta ve piyasaya inovativ ambalajlar sunmaktadır. Kozmetik ürünlerin ambalajlanmasında inovasyona en uygun ambalaj mamullerinin plastikler olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle özellikle sert plastik kozmetik ambalaj mamullerine olan talebin, renklendirme özelliği, maliyet avantajı, kolay depolama ve taşıma, güvenilir koruma gibi üstün özellikleri nedeniyle ileriki yıllarda giderek artacağı tahmin edilmektedir.

2018 yılında plastik ambalaj malzemeleri üretiminin 375 bin ton, ithalatının 28 bin ton ihracatının 92 bin ton ve yurtiçi tüketiminin de 311 bin tona çıkması beklenmektedir. 2018 yılında toplam üretimin %25’inin ihraç edileceği, toplam yurt içi tüketiminin de %9’unun ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir. 2018 sonunda sektörün 64 bin ton dış ticaret fazlası vereceği tahmin edilmektedir.

Sektörün Başlıca Sorunları

Sektörün en önemli sorunlarından biri, ihracat yapılan başlıca dış pazarlarda ticari engellerin mevcut olmasıdır. Nitekim, kozmetikte önemli bir pazar olan İran, kendi ülkesinde üretim yapılması için Türkiye’den gelen ürünlere bazı ticari engeller uygulamaktadır. Örneğin GMP belgesi konusunda Avrupalı firmalardan farklı, Türk kozmetikçilerden farklı şartlarda talepte bulunulmaktadır. Öte yandan Çin, Türkiye’ye sattığı renkli kozmetik ürünleri ile yerli üreticilerimizi zora sokmaktadır.

Diğer bir sorunda sektörün ambalaj konusunda görülmektedir. Ambalaj, kozmetikte önemli olsa da maalesef Türkiye’de yeteri kadar kaliteli ambalaj üretilememektedir. Kozmetik sektörünün öne çıkan diğer önemli bir sorunu da “markalaşma” alanında yaşanmaktadır. Nitekim, markalaşma anlamında 80 milyonluk nüfusa sahip ülkemizde Türk Kozmetik Sektörümüzün pazara henüz hâkim olamadığı görülmektedir. Bu nedenle yurt dışındaki gibi yurt içinde de “Markalaşma” çalışmalarına hız verilmesi gerekmektedir.

ÖTV, sektör için diğer önemli bir başlığı oluşturmaktadır. Bunun yanında markalaşmak ve ihracatı arttırmak için yurt dışında yapılan fuarların, firmaların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş