Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

TAYVAN Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Sektörüne Genel Bakış

19–23 Mart 2018 tarihlerinde TAYVAN plastik ve kauçuk makinaları üretim ve teknoloji potansiyelini tanımak amacıyla, TAITRA (Tayvan Dış Ticaret Geliştirme Konseyi) tarafından düzenlenen bir organizasyon çerçevesinde Tayvan’a Türkiye Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı PAGEV’i temsilen davetli olarak gittim. 3 gün boyunca TAITRA tarafından hazırlanan yoğun bir ziyaret programına göre aşağıda isimleri bulunan 6 firmayı ziyaret edip, üretim tesislerini gezme ve Tayvan plastik ve kauçuk işleme makine sektörü ile ilgili bilgi alma fırsatı buldum.

 CHUM POWER MACHINERY CORP.

 VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS CO. LTD.

TK DIING KUEN PLASTIC MACHINERY CO. LTD.

  JANDI’S INDUSTRIAL CO. LTD.

 FCS FCHUN SHIN MACHINERY MANUFACTURE CO. LTD.

POLYSTAR MACHINERY CO. LTD.

TAYVAN ekonomisi ve plastik işleme makinaları sektörünün 3 yıl önce yaptığım benzeri ziyaretten sonra hızla gelişim gösterdiğini ve bu başarı hikâyesinin Türkiye plastik işleme makinaları sektörünce bir model olarak alması gerektiğini gördüm.

TAYVAN EKONOMİSİ

Tayvan dinamik bir ekonomiye sahiptir. Elektronik, makine, petrokimya gibi sektörlerin liderlik yaptığı ihracat, Tayvan’ın ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Tayvan, dış ticarette fazlalık veren ve dünyanın büyük döviz rezervine sahip ender ülkelerinden biridir.

İhracata büyük ölçüde bağımlı olan Tayvan ekonomisi, küresel talepteki değişimlere de duyarlıdır. Düşen doğum oranı, giderek yaşlanan nüfus Tayvan ekonomisinin uzun vadeli risklerini oluşturmaktadır. Kadın başına düşen çocuk oranı ile dünyada en düşük sırayı alan Tayvan'ın toplam doğurganlık hızı, gelecekteki işgücü sıkıntısının yaşanacak olması ve buna bağlı iç talepte ve vergi gelirlerinde azalma eğilimi, Tayvan ekonomisinin uzun vadeli sorunları arasındadır. 23,5 milyon civarında olan Tayvan nüfusu hızla yaşlanmaktadır. 65 yaşın üzerindeki kişi sayısının toplam nüfusa oranı %11,2 ile dünyada birincidir.

Tayvan Ekonomik Göstergeleri

 

2013

2014

2015

2016

2017

GSMH ( Milyar $ )

512

531

526

531

573

GSMH Büyüme Hızı ( % )

2.20

4.02

0.81

1.41

2.86

Kişi Başına GSMH ( $/Kişi )

21,916

22,668

22,400

22,561

24,337

Toplam İhracat Milyar $

311

320

285

280

317

Toplam İthalat ( Milyar $ )

278

282

237

231

259

Enflasyon ( % )

0.79%

1.2%

-0.31%

1.39%

1%

İşsizlik (%)

4.18

3.96

3.78

3.92

3.76

Kaynak: National Statistics, Taiwan

TAYVAN PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI SEKTÖRÜ

Tayvan, 35.000 km2 büyüklüğünde ve 23,5 milyon nüfuslu küçük bir ada olmasına rağmen, plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatında 2017 yılında %4 payla dünya yedincisi konumundadır. Almanya, bu dalda birinci, Çin ikinci, Japonya üçüncü İtalya dördüncü Avusturya beşinci ve ABD altıncı sıradadır. Türkiye ise Tayvan’ın 1/7‘si düzeyinde ihracat yaparak toplam dünya ihracatından ancak %0,6 pay alabilmektedir. 

Coğrafi bakımından bazı kısıtlamaları ve dezavantajları bulunmasına rağmen, Tayvan’ın dünya plastik işleme makinaları sektöründe üretim ve ihracat açısından çok önemli bir oyuncu olduğu görülmektedir. Bu başarının altında yatan nedenler şunlardır;

 Rekabet ettiği başlıca ülkelere kıyasla düşük işçilik ücretleri, düşük maliyet, üstün AR – GE faaliyetleri, müşteri odaklı üretim, alınan uluslararası sertifikalar, uzun dönemli müşteri ilişkileri,

 Toplumun istikrar ve uyum içinde olması,

 Doğru kalkınma strateji ve politikalarının ve sorumluluklarının bilincinde bir devlete sahip olması,

  1950’lerden sonra toplumda kalkınma ve ülkenin varlığını sürdürmek için birlik oluşması,

 Yüksek kaliteli ve zorunlu eğitime ve bilime çok önem verilmesi,

 Endüstriyel sektörlerin teknolojisini yükseltecek teknik ve meslek liselerinin kurulmuş olması,

 Yetenekli öğrencilerin yurt dışında yüksek teknoloji alanlarında, özellikle bütünleşmiş devre tasarımı gibi alanlarda eğitimlerinin teşvik edilmesi, bu öğrencilerin yurda dönüşünde devlet, kamu araştırma enstitülerinde ilgili alanlarda kendileri için çalışma sahalarının hazırlanması,

  Dış Ticaret Ofisinin, ülkenin ticaret uzmanlarını hızla değişen ihtiyaçlara uygun biçimde eğitmek için çaba sarf etmesi,

  Dış Ticaret Ofisi vasıtasıyla uluslararası çalışan işadamları için çeşitli profesyonel gelişme programları, ticaret seminerleri ve yabancı dil kursları, uluslararası ticaret özel eğitim programlarının uygulanması,

  Hedef sektörlerin geliştirilmesinde uygulanan teşviklerin korunma amaçlı değil, daha ziyade maliyet destekleri şeklinde, düşük maliyetli kredi, Ar-Ge ve eğitim maliyetlerinin paylaşılması şeklinde olması,

  Yüksek katma değer yaratan sektörlerin desteklenmesi,

  Tayvan’daki firmalar arasında önemli ağ (network) ilişkileri bulunması ve küçük firmaların gelişmiş bir taşeron sistemiyle büyük firmalara bağlanmış olması,

  1990’dan beri TAITRA‘nın “Ürün İmajını Yükseltme Projesi’ni yürütmesi.

Plastik işleme makinalarında 50 yılı aşkın deneyimi ile Tayvan, Ar-Ge çalışmaları ile bu sektörde son derece önemli adım kat etmiş ve sektörde 300’e yakın firma ile dünya liderleri arasına girmiş durumdadır.

Tabii kaynaklardan yoksun olması nedeniyle Tayvan ekonomisi, ancak makine ve ileri teknoloji üretim ve ticareti ile yaşamak ve dünya ekonomisi ile uyum sağlamak zorunda kalmıştır. Tabii kaynak yetersizliği, insan kaynaklarını makine üretimine sevk etmiş ve bu dalda dünya liderleri arasına girme avantajı sağlamıştır. Değişik endüstrilerde İleri teknoloji makine üretimini desteklemek için kaliteli ara eleman ve mühendis gereksinimi çok sayıda endüstri meslek liseleri, teknik kolejler ve üniversitelerde eğitilerek sağlanmıştır.

Ülkede 1 milyon civarında endüstri meslek lisesi ve teknik kolej öğrencisi mevcut olup, bunun %50’si teknoloji üzerinde yoğun eğitim görmektedir. Tayvan’ın makine parçalarında çok güçlü bir tedarik zinciri mevcut olup, 10.000’in üzerinde makine parça üreticisi makine montaj firmalarının alt tedarikçileri şeklinde çalışmaktadır. Makine üretiminde sağlanan bu kümelenme plastik işleme makinalarında çok önemli gelişime neden olmuş ve dünyanın tüm bölgelerinin taleplerini karşılayabilen istisnai bir yapıya ulaşmıştır.

Tayvan’ın uzun yıllar Ar-Ge’ye yaptığı yatırımların sonucudur. Tayvan plastik işleme makinaları, yıllar süren Ar–Ge çalışmaları nedeniyle bu gün Avrupa ve Japonya kalitesinde ancak %20–30 ucuz fiyatla üretilmektedir.

Tayvan plastik işleme makinaları sektöründe 300’e yakın firma üretim yapmakta olup bunların 50’si 100’ün üzerinde işçi çalıştırmaktadır.

2017 yılında Tayvan plastik işleme makinaları sektöründe 1 milyar 458 milyon dolar değerinde plastik işleme makinaları üretilmiş ve bunun 1 milyar 166 milyon dolarlık kısmı ihraç edilmiştir. Diğer taraftan aynı yıl Tayvan plastik sektörü 601 milyon dolar değerinde makine yatırımı yapmış ve bu yatırımın %51’ini ithalatla karşılamıştır.

 

Tayvan Plastik İşleme Makinaları Sektörü Arz ve Talep Dengesi

 

2013

2014

2015

2016

2017

Üretim

1.576

1.519

1.401

1.290

1.458

İthalat

260

274

226

284

309

İhracat

1.261

1.215

1.121

1.032

1.166

Yurtiçi Satış

575

578

506

542

601

Kaynak: TAITRA ve ITC Trade Statistics

2017 yılında, Tayvan plastik işleme makinaları ithalatının %29,1’ini enjeksiyon makinaları %29’8’ini presler ve diğer makinalar oluşturmuştur. Diğer taraftan ihracat içinde de en büyük payı %38,9 ile presler ve diğer makinalar ve %23,9 oranında enjeksiyon makinaları almaktadır.

Tayvan Plastik İşleme Makinaları İhracat ve İthalatında makine gruplarının Payı

Makinalar

İthalat %

İhracat %

Enjeksiyon

29,1

23,9

Ekstrüder

9,3

10,3

Şişirme

1,8

6,7

Termoform

7,3

6,8

Presler ve Diğerleri

29,8

38,9

Aksam ve Parçalar

22,8

13,5

 

100

100,0

Kaynak: TAITRA ve ITC Trade Statistics 

Tayvan 2017 yılında 110 ülkeye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihraç etmiştir. Tayvan sanayicilerinin yoğun yatırımları, kültür ve lisan birliği nedeniyle Çin, Tayvan’ın en önemli ihraç pazarı haline gelmiştir. 2017 yılında Tayvan’ın Çin’e plastik işleme makinaları ihracatı 248 milyon doları aşmış ve toplam ihracatın %21’i bu ülkeye yapılmıştır.  Tayvan plastik ve kauçuk ihracatında en önemli 10 pazarın toplam ihracata oranı %72’dir. İhracatın kalan %28’i 90 ülkeye yapılmaktadır. Çin dışında, Vietnam, Hindistan, Endonezya ve Tayland en önemli 5 ihracat pazarını oluşturmaktadır. Türkiye, Tayvan’ın ilk 10 ihraç pazarı içine girmektedir. 2017 yılında Tayvan Türkiye’ye ihracatının yaklaşık %2’sini oluşturan 22 milyon dolarlık plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları ihraç etmiştir.

Tayvan, 2017 yılında 298 milyon dolarlık plastik işleme makinaları ithal etmiş olup, ithalatın %96’sını 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. Tayvan’ın plastik işleme makinaları ithal ettiği başlıca ülkeler Japonya, Çin, Almanya, ABD ve Avusturya’dır. Türkiye’den yapılan plastik işleme makinaları ihmal edilebilir paya sahiptir. 

Tayvan’ın Ülkeler Bazında Plastik İşleme Makinaları İhracat ve İthalatı

İhracat

İthalat

Ülkeler

Milyon $

% Pay

Ülkeler

Milyon $

% Pay

Çin

248

21

Japonya

105

34

Vietnam

140

12

Çin

87

28

Hindistan

92

8

Almanya

58

19

Endonezya

89

8

ABD

16

5

Tayland

77

7

Belirlenemeyen

9

3

Japonya

57

5

Avusturya

7

2

ABD

55

5

İtalya

7

2

Malezya

34

3

İsviçre

4

1

Meksika

28

2

Kanada

3

1

Türkiye

22

2

Hindistan

2

1

10 Ülke Toplamı

842

72

10 Ülke Toplamı

298

96

Diğer Ülkeler

323

28

Diğer Ülkeler

12

4

Toplam

1.166

100

Toplam

309

100

Kaynak: TAITRA ve ITC Trade Statistics

Tayvan plastik işleme makinaları dışında plastik sektöründe de önemli gelişim göstermiştir. Ülkenin plastik mamul üretimi 2017 yılında yaklaşık 9 milyar dolara ulaşmıştır. Tayvan’da 7 petrokimya tesisi bulunmakta olup bunlar; CPC Corporation, China Petrochemical Development Corp. Formosa Petrochemical Corporation, Chang-Chun Petrochemical Co. Ltd. LCY Chemical Corp Dairen Chemical Corporation Grand Pacific Petrochemical Corp. Dur. 2016 yılında 15,5 milyar dolar olan Petrokimya tesislerinin plastik hammadde üretim değerleri 2017 yılında 17,5 milyar dolara çıkmıştır.

Tayvan 2017 yılında 3,3 milyar dolarlık plastik hammadde ve 3,7 milyar dolarlık plastik mamul olmak üzere toplam 7 milyar dolarlık plastik ithalatı yaparken, 13,5 milyar dolarlık plastik hammadde ve 6,8 milyar dolarlık plastik mamul olmak üzere toplam 20,3 milyar dolarlık plastik ihracatı yapmıştır. Bu açıdan bakıldığında Tayvan’ın hem plastik hammadde de hem de plastik mamullerde dış ticaret fazlası verdiği görülmektedir.

Tayvan’da plastik işleme makinaları sektörünün ileriki yıllarda daha çok gelişeceğini destekleyen en önemli faktörler;

 Piyasa talebinin giderek artması,

  İmalat sanayisinde her geçen gün daha yüksek katma değerli, hassas, kaliteli ürünlerin üretilmesi ve bu talebin makine ve malzeme üreticilerini daha sofistike, verimli ve enerji tasarruflu ürünler üretmeye zorlaması,

 Sektörün yüksek kalite, rekabetçi fiyat ve araştırma ve geliştirmede mükemmellik gibi üstün avantajlara sahip olması,

 Tayvan'ın plastik endüstrisi kümelenmesinin Tayvan'ın orta ve güney bölgelerinde, hammadde, işleme makineleri ve yarı mamul ürünleri imal eden tesisleri birbirine yakın bir şekilde birleştirmesi ve bu sayede Tayvanlı şirketlerin, çok çeşitli ürünleri esnek ve hızlı teslimat ile bir araya getirebilmesi,

 Firmaların akıllı plastik işleme makineleri üretmek için endüstriyel robotlar, sensörler, veri analizi ve bulut bilişim teknolojilerini bir araya getirmeleri,

  Endüstri 4,0’a uyum sağlamış olmaları.

 

 

 

 

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş