Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Plastik Sektörü Gerilerken Sektörün Makina Yatırımı Sürüyor

 

Barbaros Demirci

Danışman

Plastik işleme makinaları sektöründe, 2018 yılında 2017 yılına kıyasla üretim %6,7 ithalat %7,5 ihracat %43,1 ve iç satışlar %0,8 artmış ve 553 milyon dolar üretim, 629 milyon dolar ithalat 242 milyon dolar ihracat ve 940 milyon dolar da iç pazar satışları  (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir. Üretim artışı büyük ölçüde ihracat da sağlanan hızlı artıştan kaynaklanmıştır.

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

 

2017

2018

% Artış

Üretim

518

553

6,7

İthalat

583

629

7,9

İhracat

169

242

43,2

İç Satış

932

940

0,8

Dış Ticaret Açığı

-414

-387

-6,5

İthalat / İç Satış ( % )

63

67

 

İhracat / İthalat ( % )

29

39

 

                                           Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Bu dönemde sektör 387 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) %67’si ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %39 olarak gerçekleşmiştir.

 

2018 yılına plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri %7 ekstrüzyon makineleri %20 şişirme makinaları %1 termoform makinaları %10 presler ve diğer makineler %43 ve aksam ve parçalar da %19 pay almıştır.

 

Söz konusu dönemde toplam ithalatın %26’sını enjeksiyon makinaları %20’sini ekstrüzyon makineleri %2’sini şişirme makinaları %2’sini termoform makinaları %42’sini presler ve diğer makinalar %7’sini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

 

2018 yılında plastik işleme makineleri toplam ihracatı içinde enjeksiyon makineleri %8 ekstrüzyon makineleri %20 şişirme makinaları %1 termoform makineleri %14 presler ve diğer makineler %43 ve aksam ve parçalar ise %14 pay almıştır.

 

2018 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı, toplam ithalatın %90’ını oluşturmuştur. Bu dönemde plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı geçmiş yıllarda olduğu gibi Çin, Almanya ve İtalya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı pay yaklaşık %62 düzeyindedir.

 

Diğer taraftan, bu dönemde 10 ülkeye yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ihracatı toplam ihracatın %46’sını oluşturmuştur. 2018 yılında plastik işleme makineleri ihracatımızda ilk 3 sırayı Rusya Fed. Cezayir ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay %21 düzeyindedir.

 

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Dış Ticaretinde İlk 10 Ülke

 

İthalat

 

İhracat

Ülkeler

1000 $

% - Pay

Ülkeler

1000 $

% - Pay

 Çin

185

29

 Rusya Fed.

20

10

 Almanya

130

21

 Cezayir

13

6

 İtalya

76

12

 Almanya

10

5

 Avusturya

58

9

 Romanya

10

5

 Tayvan

35

6

 İran

9

4

 Japonya

26

4

 Hindistan

9

4

 Hollanda

17

3

 Irak

7

3

 İsviçre

14

2

 Özbekistan

7

3

 G.Kore

13

2

 İspanya

6

3

 ABD

11

2

 Ukrayna

6

3

10 Ülke Toplam

567

90

10 Ülke Toplam

97

46

Diğer Ülkeler

62

10

Diğer Ülkeler

114

54

Toplam

629

100

Toplam

211

100

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2018 yılında 11,2 $/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2017 yılına kıyasla aynı düzeyde kalmıştır. Birim ihracat fiyatı ise %4 gerileyerek 10,7 $/Kg’a inmiştir.

 

2018 yılında 2017 yılına kıyasla sektörün makine ve teçhizat yatırımı %1 artarak 940 milyon dolara çıkmıştır.  2018 yılında plastik sektörünün makina teçhizat yatırımlarının %43’ünü presler ve diğer makinalar, %19’unu enjeksiyon %20’sini ekstrüzyon %2’sini şişirme makinaları, %4’ünü termoform makinaları ve %13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

2018 yılı itibariyle 356.681 adete ulaşan plastik işleme makinaları parkının %19’unu enjeksiyon, %10’unu ekstrüzyon, %1’ini şişirme, %4’ünü termoform ve %66’sını da presler ve diğer makinaları oluşturmaktadır. 2018 yılı itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam işleme makinaları parkının %33’ünü yerli üretimden satılan %67’sini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

 

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş