Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Plastik Sektörü Gerilemesine Rağmen, 2018 Yılında Da Makina Yatırımlarını Sürdürdü

Ekonomideki olumsuz gelişmelerin etkileri 2018 yılında plastik sektörü büyümesini de olumsuz etkilemiştir. Söz konusu dönemde otomotiv, beyaz eşya, mobilya, inşaat başta olmak üzere plastik mamul ve yarı mamul üretilen tüm sektörlerde üretim gerilemesi plastik mamul sektörüne olumsuz yansımıştır. 

Plastik mamul üretiminin 2018 yılında 2017 yılına kıyasla miktar bazında %1 değer bazında da %2 gerilemesi beklenmektedir.

Plastik mamul sektöründe üretim gerilemesine rağmen sektörün 2018 yılında da makine yatırımlarını arttırdığı görülmektedir.

Nitekim 2018 yılının Ocak – Ekim döneminde plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 490 milyon dolar üretim, 510 milyon dolar ithalat, 168 milyon dolar ihracat ve 832 milyon dolar da iç pazar satışları  (plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı) gerçekleşmiştir.

Bu dönemde sektör 342 milyon dolar dış ticaret açığı vermiş, iç satışların (sektörün makine teçhizat yatırımının) %61’i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %33 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (Milyon $)

 

2017/10

2017

2018/10

2018 / T

% Artış

2018/3017

Ocak-Ekim

% Artış Tahmini

2018/3017

Üretim

401

518

490

588

22

14

İthalat

462

583

510

612

10

5

İhracat

130

169

168

202

29

19

İç Satış

733

932

832

999

14

7

Dış Ticaret Açığı

-332

-414

-342

-411

 

 

İthalat / İç Satış ( % )

63

63

61

61

   

İhracat / İthalat ( % )

28

29

33

33

   

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics verileri baz alınarak hesaplanmıştır.

2018 yılının Ocak – Ekim döneminde 2017 yılının eş dönemine kıyasla üretimin %22, ithalatın %10, ihracatın %29 ve iç pazar satışlarının %14 arttığı görülmektedir. Bu dönemde üretim artışlarının sektörün yatırımlarındaki artışın yanısıra ihracatda sağlanan artışlardan kaynaklandığı görülmektedir.

Yılın son 2 ayında da eğilimin sürmesi halinde yıl sonunda 2017 yılına kıyasla ürtimn %14, ithlataın %5 ihracatın %19 ve iç satışların da %7 artması beklenmektedir. 2018 yılında sektörün makine teçhizat yatırımlarının 1 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

Plastk Sektörünün Makine Teçhizat Yatırımı ( Milyon $ ) 

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics verileri baz alınarak hesaplanmıştır. 

Plastik sektörünün 2018 yılınının Ocak – Ekim dönemi makine teçhizat yatırımlarının %38’ini presler ve diğer makinalar, %19’unu aksam ve parçalar, %19’unu enjeksiyon, %17’sini ekstrüzyon, %5’ini termoform ve %2’sini de şişirme makinaları oluşturmuştur.

Plastik Sektörünün Cinsler Bazında Makine Teçhizat Yatırımı – 2018/10 Ay 

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics verileri baz alınarak hesaplanmıştır. 

2018 yılının Ekim  ayı sonu itibariyle Türkiye plastik sektörünün makine parkı 355.367 adete ulaşmış olup, parkın %19’unu enjeksiyon, %10’unu ekstrüzyon, %1’ini şişirme, %4’ünü termoform ve %66’sını da presler ve diğer makinaları oluşturmaktadır. 

2018 yılının Ekim ayı  itibariyle Türkiye plastik sektörü toplam işleme makina parkının % 33’ünü yerli üretimden satılan %67’sini de ithal edilen makinalar oluşturmaktadır.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş