Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe 2017 Gerçekleşmeleri

Türkiye’de ve dünyada ekonomik faaliyetin itici güçlerinden olan inşaat sektörünün son yıllarda küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. İnşaat sektörünün Türkiye’de GSYH içindeki payı ise %5,5 ile dünya ortalamasının altındadır. Gelişmekte olan ülkelerde sektörün büyüme oranları, görece canlı ekonomik aktivite ve yüksek yatırım potansiyeli paralelinde gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu çerçevede, 2025 itibarıyla sektörün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, gelişmiş ülkelerde ise %10 düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir.

İnşaat sektöründe son dönemde hız kazanan ve 10 milyona yakın konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmaları önemli rol oynamaktadır. Öte yandan 2013 başında uygulamaya giren KDV oranlarındaki değişiklik de inşaat sektörünün büyümesine olumlu etki yapmaktadır. Kentsel dönüşüm inşaat sektörünün tüm alt sektörlerine canlılık getirmiştir.

Ülkemizde 697 firma plastik inşaat malzemeleri üretmekte olup, firmaların %84’ü 9 ilde faaliyet göstermektedir. İstanbul, İzmir ve Ankara’da faaliyet gösteren firmaların sayısı toplam sektör firma sayısının %63’ünü oluşturmaktadır. 

Türkiye’de plastik inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 60’ın üzerinde mamul çeşidi üretmekte olup, üretici firmaların en çok yoğunlaştığı malzemeler; profil, temiz su boruları, pis su boruları, boru bağlantı elemanları, pencere sistemleri, banyo ve mutfak evyeleri ve hortumlardan oluşturmaktadır.

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %3,9 değer bazında % 3,4 artarak 2017 yılında 2 milyon 133 bin ton ve 8,78 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik inşaat malzemeleri üretimi 2017 yılında 2016 yılına kıyasla miktar bazında %9,3 değer bazında da % 12,9 artış göstermiştir. 

Türkiye, 70’e yakın ülkeden plastik inşaat malzemeleri ithal etmektedir. 2017 yılında toplam ithalatın miktar bazında %72’sini ve değer bazında da %75’ini 10 ülke paylaşmıştır. 2017 yılında Almanya, Çin, Fransa, İtalya ve Çek Cumhuriyeti, plastik inşaat malzemeleri ithalatında önde gelen ülkeleri oluşturmuştur.

Türkiye, 150’nin üzerinde ülkeye plastik inşaat malzemeleri ihraç etmektedir. Irak, Cezayir, Gürcistan, Almanya ve Romanya 2017 yılında en önemli ihracat pazarlarının ilk 5’ini oluşturmuştur. 150 ülkenin ilk 10’u toplam plastik inşaat malzemeleri ihracatından miktar bazında %55, değer bazında da %50 pay almıştır.

Plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde Türkiye net ihracatçı konumundadır.

Türkiye, plastik inşaat malzemeleri dış ticaretinde fazlalık vermesine rağmen, birim ithal fiyatları, birim ihraç fiyatlarının 2,6 katıdır. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik inşaat malzemelerini ithal ederken, katma değeri düşük malzemeleri ihraç etmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve miktar bazında yıllık ortalama artışlar; Üretimde %3,9 ithalatta %0,9 yurtiçi tüketimde %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama %8,6 dış ticaret fazlası da %10 gerilemiştir. 2017 yılında toplam üretimin %23’ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %5’i ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %631 olarak gerçekleşmiştir.

 Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

 

2013

2016

2017

% Artış

CAGR %

2018

Üretim

1.830

1.951

2.133

9,3

3,9

2.216

İthalat

76

77

79

2,0

0,9

80

İhracat

713

492

497

0,9

-8,6

454

Yurtiçi Tüketim

1.193

1.536

1.715

11,7

9,5

1.877

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

637

415

418

0,7

-10,0

376

İhracat / Üretim ( % )

39

25

23

 

 

20

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

6

5

5

   

4

İhracat / İthalat ( % )

938

638

631

   

571

 

Plastik inşaat malzemelerinde 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yıl içinde ve değer bazında yıllık ortalama artışlar; Üretimde %3,4 ithalatta %1,1 yurtiçi tüketimde % 6,3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ihracat yılda ortalama %10,5 dış ticaret fazlası da % 15,6 gerilemiştir. 2017 yılında toplam üretimin %13’ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %6’sı ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %244 olarak gerçekleşmiştir.

 Plastik İnşaat Malzemeleri Sektöründe Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $)

 

2013

2016

2017

% Artış

CAGR %

2018

Üretim

7.671

7.773

8.775

12,9

3,4

9.075

İthalat

448

436

467

7,2

1,1

472

İhracat

1.778

1.146

1.142

-0,3

-10,5

1.023

Yurtiçi Tüketim

6.341

7.063

8.100

14,7

6,3

8.612

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

1.330

710

675

-5,0

-15,6

570

İhracat / Üretim ( % )

23

15

13

 

 

11

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

7

6

6

 

 

5

İhracat / İthalat ( % )

397

263

244

 

 

217

2018 yılında; Üretimin 2,2 milyon ton ve 9,1 milyar dolara, ithalatın 80 in ton ve 472 milyon dolara, ihracatın 454 bin ton ve 1,02 milyar dolara, iç pazar tüketiminin 1,88 milyon ton ve 8,6 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20 değer bazında %11’inin ihraç edilmesi, toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında % 4’ünün değer bazında ise %5’inin ithalatla karşılanması beklenmektedir.

Türkiye’de inşaat faaliyetleri, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirmektedir. Son yıllarda sektörde oluşan yeni eğilimler doğrultusunda akıllı bina sistemleri, çevreci yapılar, modern yaşam alanları, ev-ofis sistemleri ile eğlence ve aktivite merkezleri modern projelerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir.

Konut piyasasında kentsel dönüşümün önemi artarken, konut-dışı ticari yapılarda ise sosyal ihtiyaçları odağına alan yapılanmalar söz konusu olmaktadır. Kamu kaynaklı büyük altyapı ve dönüşüm projeleri ile yurt dışı müteahhitlik işleri de sektörün iş hacminde önemli paya sahiptir. Başta büyük kentler olmak üzere sektöre yönelik doğrudan yabancı yatırımlar da artmaktadır.

Yurt içinde inşaat sektörü üretiminin yaklaşık %60’ını oluşturan konut üretimi hızlı bir şekilde artmakta, bina inşaatı alt sektörünün son yıllarda inşaat faaliyetlerindeki büyümenin lokomotifi olduğu görülmektedir.

2018 beklentileri ve orta vadede inşaat sektörüne yön vermesi beklenen trendleri: Makroekonomik ve siyasi ortam, finansman koşulları, yasal düzenlemeler, kentsel dönüşüm, mega projeler, iç pazarda demografik yapı ve hızlı kentleşme ve artan yerli düzeyi olarak özetlemek mümkündür.

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş