Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

Ambalaj Makinaları Sektöründe Gelişmeler

SEKTÖRÜN TANIMI

 

Ambalaj makinaları ile aksam ve parçaları sektörü 8422, 8423 ve 8441 GTİP numaraları içinde yer almaktadır. Bu makinalar ile aksam ve parçaları, büyük ölçüde gıda ve içecek sektörlerinde ambalaj malzemeleri üretiminde kullanılmaktadır. Ambalaj makinaları ve aksam ve parçalarının diğer önemli müşterileri ise kozmetik, ilaç ve kimya endüstrisi ile tüm tüketici ürünleri sektörleridir.

 

Ambalaj Makinaları ve Aksam Ve Parçaları GTİP No’ları

GTİP

Açıklama

842220

Şişeleri veya diğer kapları temizleme/kurutma makineler

842230

Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri

842240

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

842290

Aksam ve Parçalar

84238130

Paketleri tartıp etiketleyen tartı alet ve cihazları; tartma kapasitesi<30kg.

844120

Zarf, torba, kesekağıdı yapmaya mahsus makineler

844130

Kutu, tüp, varil vb. mahfazaları yapmaya mahsus makineler

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

ARZ VE TALEP DENGESİ

 

Ambalaj Makinaları ile aksam ve parçaları üreten 60’a yakın firma mevcut olup, bu firmaların 2013 yılında 427 milyon dolar olan yerli üretimleri yılda ortalama %6,3 aratark 2017 yılında 546 milyon dolara çıkmıştır.

 

Söz konusu dönemde ithalatın yılda ortalama %5,5 gerilemesi ve ihracatın da yılda ortalama %6,5 artması nedeniyle yurtiçi tüketim yılda ortalama %1,3 gerilemiştir.

 

İç pazar tüketimi makinaları kullanan sektörlerin ambalaj makinaları yatırımını göstermektedir. 2013 yılında 855 milyon dolar olan ambalaj makinaları yatırımı 2017 yılında 810 milyon dolara inmiştir. Ambalaj makinaları kullanan sektörlerin son 5 yılda toplam 4 milyar 125 milyon dolar makine yatırımı yaptıkları ve yılllık makine yatırımının ortalama 825 milyon dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir.

 

Türkiye’de ambalaj makinaları ile aksam ve parçaları yatırımlarının son 5 yılda ortalama %64’ü nü ithal makinalar oluşturmuştur. İthal makinaların toplam yatırımlar içindeki payı2017 yılında %57’ye inmiştir.

 

Diğer taraftan ithalatın gerilemesi ve ihracatın artması nedeniyle dış ticarat açığı yılda ortalama %11,4 gerileme göstermiş ve 2013 yılında 428 milyon dolar olan dış ticaret açığı 2017 yılında 264 milyon dolara gerilemiştir.

Ambalaj Makinaları ve Aksam Ve Parçaları Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ )

 

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR ( % )

2018/2013

Üretim

427

466

457

466

546

6,3

İthalat

583

555

548

476

464

-5,5

İhracat

156

169

168

170

200

6,5

Yurtiçi Satış

855

851

837

773

810

-1,3

Dış Ticaret Açığı

-428

-385

-380

-307

-264

-11,4

İhracat/Üretim ( % )

36

36

37

36

37

 

İthalat / Yurtiçi Satış ( % )

68

65

65

62

57

 

             Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Ambalaj Makinaları ve Aksam Ve Parçaları Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ )

 

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

DIŞ TİCARET

 

Ambalaj makinaları ile aksam ve parçaları ithalatı 2013 – 2018 döneminde yılda ortalama % 5,5 gerileyerek 583 milyon dolardan 435 milyon dolara inmiştir.

 

Ambalaj makinaları ile aksam ve parçalar toplam ithalatının %91’I 10 ülkeden yapılmaktadır. İthalat yapılan başlıca ülkeler; İtalya (%38 ) Almanya (%31) Çin (%8) Polonya (%3)’dır. Toplam ambalaj makinaları ithalatından İspanya, İsveç, Fransa, İsviçre ve Hollanda %2 Güney Kore ise %1 pay almaktadır.

  

Ambalaj Makinaları İthalatının Ülkelere Dağılımı

 

     Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

Türkiye, 2017 yılında 173 ülkeye ambalaj makinaları ve aksam ve parçaları ihraç etmiş olup toplam ihracattan 10 ülke %56 pay almıştır. 2017 yılında en önemli ihracat pazarları İngiltere (%12) Fransa (%9) İspanya (%8) Almanya (%7) İtalya (%5)’dir. Toplam ihracattan Avusturya %4, İran ve Polonya (%3) ve Cezayir %2 pay almıştır.

 

2013 – 2017 yılları arasında toplam üretimin ortalama %37’si ihraç edilmiştir.

 

Ambalaj Makinaları İhracatının Ülkelere Dağılımı

  

                Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Türkiye’nin ambalaj makinaları ortalama ithal fiyatları 2017 yılında 42 $/Kg ihraç fiyatları ise 18 $/kg olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genellikle daha pahalı makinaları ithal ederken, katma değeri daha küçük makinaları ihraç etmektedir.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş