Ana Sayfa > Yazarlar > Barbaros Demirci Tüm Barbaros Demirci Yazıları

2018 Yılında Plastik Sektörü Yüzde 5 Daraldı

2018 yılında özellikle kur artışlarının yarattığı enflasyon artışı yurt içi talepte ciddi bir gerileme yaratmış ve başta sanayi kesimi olmak bütün alanlarda üretimde gerilemelere neden olmuştur. Sanayi kesiminde 2018 yılında talepte yaşanan düşüşe paralel olarak kapasite kullanımı düşmüş,  bu da üretimde düşüş olarak karşımıza çıkmıştır. GSYH'nin en önemli bileşeni olan sanayi kesimindeki bu düşüş büyümeye de benzer biçimde yansımıştır.

Sanayi üretimi ve dolayısıyla büyümede yaşanan gerileme ithal girdilerin (hammadde, ara malı ve sermaye malı) kullanımını düşürüp buna pahalılaştığı için tüketim malları ithalatı düşüşü de eklenince ithalat gerilemiştir.

Kurdaki artış ihracatı artırdığı için artan ihracat ve düşen ithalat etkisiyle cari açık düşmüştür. Yılın son çeyreği için yüzde 2 dolayında bir eksi büyüme beklenmektedir. Düşen büyüme hızının cari açığın daha da düşmesine neden olacağı tahmin edilmektedir.

Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeyi sonlandırdığı ve 2019 yılında Amerikan Merkez Bankası (Fed) gibi parasal sıkılaştırmaya başlayacağı dikkate alınırsa Türkiye gibi dış finansman ihtiyacı içindeki ekonomilerin kaynak maliyetinin ciddi biçimde artacağı tahmin edilmektedir.  Böyle bir gelişmenin düşmekte olan büyümeyi daha da olumsuz etkilemesi beklenmektedir.

Kırılgan bir dönem geçiren inşaat sektöründe, son bir yılda verilen teşvikler ve yapılan kampanyaların kalıcı bir toparlanma başlatmaya yetmediği; sektörün 2019'a da temkinli girdiği görülmektedir.  Ekonomideki dalgalanmaların etkisiyle 2018'de de daralmaya devam eden inşaat sektöründe son dört yıldır büyüme ivmesi yavaşlarken, GSYH'dan aldığı pay da küçülmüştür. Yeni Ekonomi Programı’nın genel ve sayısal hedefleri, inşaat sektöründe yavaşlama olacağını göstermektedir.

Otomotiv sektöründe 2018 yılında 2017 yılına kıyasla üretim otomobilde %10,2 ticari araçlarda  %5,3 toplam araçlarda ise %8,6 gerilemiştir.

2017 yılında 9,6 milyon ton ve 36,8 milyar dolar olan plastik mamul üretimi 2018 yılında 9,1 milyon ton ve 34,3 milyar dolara inmiş ve üretim 2017 yılına kıyasla miktar bazında %5,0 değer bazında da %6,8 gerilemiştir. 2018 yılında 9,1 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi içinde yaklaşık 3,6 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 2,0 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ettiği görülmektedir. 

Plastik sektöründe 2014 – 2018 yıllarını kapsayan son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 921 milyon dolarlık makina ve teçhizat yatırımı gerçekleşmiştir. Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2018 yılında 2017 yılına kıyasla %17 artarak 1 milyar 89 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında 569 bin ton ve 2,8 milyar dolarlık plastik mamul ithal edilmiştir. Plastik mamul ithalatı 2017 yılına kıyasla miktar bazında % 8,5 değer bazında da %9,9 gerilemiştir.

Plastik mamul ihracatı 2018 yılında 1 milyon 864 bin ton ve 4,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve, 2017 yılına kıyasla miktar bazında %14,1 değer bazında da %11,1 artış göstermiştir.

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. Plastik mamul sektöründe 2018 yılında 1 milyon 295 bin ton ve 2 milyar 27 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret fazlası 2017 yılına kıyasla miktar bazında %28 değer bazında da %64,1 artış göstermiştir.

Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yaparken 200’e yakın ülkeye de plastik mamul ihraç etmektedir.

2018 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında %71,6’sını değer bazında da %74,3’ünü oluşturmuştur. Bu dönemde Almanya’nın toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %15 ve değer bazında da %19 pay aldığı görülmektedir. Almanya’nın dışında Çin, İtalya, Fransa ve Güney Kore’nin toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir.

2018 yılında 10 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın miktar bazında %47,8’ini değer bazında da %45,2’sini oluşturmuştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa plastik mamullerde en büyük ihraç pazarlarımızı oluşturmuştur.

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmektedir.  2018 yılında birim ithalat fiyatı 4,91 $/Kg birim ihracat fiyatları 2,69 $/Kg olarak gerçekleşmiş ve ithalt fiyatları 2017 yılına kıyasla %1,5 ,ihracat fiyatları da %2,6 gerilemiştir.

Plastik mamul iç pazar tüketimi 2018 yılında 7,8  milyon ton ve 32,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında %8,9 değer bazında da %9,3 gerilemiştir. 2018 yılında gerçekleşen 7,8 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3,9 milyon tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3,9 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. 

Plastik Mamullerde Genel  Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )

 

2017

2018

% Artış/Azalış

2018/ 2017

Üretim

9.624

9.144

-5,0

İthalat

622

569

-8,5

İhracat

1.634

1.864

14,1

Yurtiçi Tüketim

8.612

7.849

-8,9

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

1.012

1.295

28,0

İhracat / Üretim ( % )

17

20

 

                              Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Plastik Mamullerde Genel  Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ )

 

2017

2018

% Artış/Azalış

2018/ 2017

Üretim

36.793

34.289

-6,8

İthalat

3.105

2.796

-9,9

İhracat

4.340

4.823

11,1

Yurtiçi Tüketim

35.558

32.262

-9,3

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

1.235

2.027

64,1

İhracat / Üretim ( % )

12

14

 

                          Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics

 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş