Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Zeka Devrimi

Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 devriminin en önemli çıktısı içinde bulunduğumuz ‘Bilim ve Dijital Teknoloji çağında’ yaşadığımız ‘ZEKA DEVRİMİDİR’.

Zeka Devrimine neden olan en önemli faktörler Makine Öğrenmesi (Learning Machine), Büyük Veri (Big Data), artan Bilgi İşlem gücü, dijital teknoloji ve yapay zekaya dayalı makineleşmedir.

Küresel İşgücü Piyasalarının dijital teknoloji çağında talep ettiği yeni iş gücü formatı ‘  Yüksek Nitelikte  İnsan Kaynağıdır’. Esnek işgücü piyasaları, proje bazlı çalışan beyin/akıl gücü, yeni yaratıcı (creative) sektörlerde çalışan insan gücü ve hatta kendi işini kuran yada bir fikri ticaretleştirmek suretiyle yeni iş yaratan (job creation) insan gücü ön plana çıkmaya başlamıştır. Genç girişimciler, start up veya spin off küçük işletme kuranlar da entelektüel sermayelerini ve cesaretlerini yeni bir iş yaratmaya veya ticari bir girişime çevirebilen zeka devriminin temsilcileri olarak tanımlamak doğru olacaktır.

İlk etapta dijital teknoloji tabanlı makinelerin, robotların çalışanların yada eski yetenek düzeylerine sahip iş gücünün işlerini tehdit eder gibi görünse de yeni teknolojilerin ortaya çıkaracağı yeni mesleklerin ve yeni istihdam fırsatlarının doğmasına da neden olacağı bilinmektedir.

Bireylerin, kurumların ve ülkelerin bu hızlı değişime uyum sağlayan yeni bir üretim ve organizasyon modeline acilen geçmesi gerekmektedir. Dünyada önemli bir nüfus bilgisayar, bilişim, internet, dijital teknolojik ve yapay zeka teknolojisi ürünleri kullanmaya veya yararlanmaya başlamıştır.

Hiç kuşkusuz ki, ileride söz konusu yapay zeka ve dijital teknolojileri geliştiren, üreten ve bunları satan ülkeler dünyayı da yöneten lider ülkeler arasında yerini alacaklardır.

Robotlarla, yapay zeka ile öğrenen ve öğreten makinelerle uyumlu çalışan nitelikli insan gücü alt yapısını ve bu alt yapıyı şekillendirecek dijital teknoloji temelli eğitim reformlarına ihtiyaç vardır.

Diğer taraftan dijital tabanlı yeni dünya düzeni aynı zamanda yeni sosyal politikaların gündeme gelmesine neden olacaktır. Dijital Devlet, Dijital Sermaye ve Dijital Emek yeni bir sosyal partner, sosyal diyalog ve endüstri ilişkileri sistemini tartışmaya açmıştır. İşgücü piyasalarının yeniden regülasyonu, küresel güç, küresel işsizlik, küresel eşitsizlik, küresel yoksulluk ile mücadele evrensel ‘sosyal zeka’ devriminin de yükselişe geçmesine neden olmaktadır. Başka bir ifade ile, sosyal politikalar sosyal inovasyon projeleri ile desteklenerek, insani gelişim süreci ile  evrensel bir boyut kazanacaktır.  Küresel sosyal sorunların çözümü küresel Bu bağlamda, ileride işlerini robotlara veya diğer yapay zeka ürünü insansı yaratıklara veya makinelere kaptıran insanlara devletler ‘Vatandaşlık Geliri’ söz konusu olabilecektir. Bununla birlikte, bir fikrin veya yenilikçi düşüncenin ürünü olan yeni şirketler veya milyoner olan girişimciler söz konusu Zeki ya da Akıllı İşletmelerin sayısının gün geçtikçe artmasına neden olabileceklerdir.      

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş