Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Yurt Dışı Eğitimin Yurt İçi Eğitim İle Mukayesede Avantajları

1.Yurtdışı eğitim, öğrencilerin gelecekteki kariyerini nasıl etkiler? Rekabetçi iş hayatında ve işe girmede sağladığı avantajlar neler olabilir?

Her şeyden önce, yurtdışı eğitim, öğrenciye küresel bir kimlik, vizyon ve yetkinlik kazandırır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış bir öğrenci, kaliteli bir akademik formasyon kazanmanın yanı sıra çok kültürlü, çok uluslu ve bilimsel özgürlüğün evrensel değerleri ile birleştiği bir iklimde gelecekteki kariyerine yön verecek sosyal ve insani değerleri de kazanmış olur. Rekabetçi iş hayatında yer almak istediği zaman yurtdışından kazanılmış küresel bir diplomanın işe girme kabiliyeti yerel bir diplomadan daha fazladır. Gerek iş başvurularında, gerekse işe girme süreçlerinde yurtdışında almış olduğu eğitimin ve sosyal-kültürel birikimin diğer adaylara göre büyük rekabet avantajı sağladığı bilinmektedir.

1. Türkiye’de kamusal alan ve özel sektörün beklentisi olan insan kaynağı profili ve nitelikleri nelerdir?

Kamusal alan açısından bu beklenti teoride her ülkenin stratejik planlarında yer alan nitelikli insan kaynağına sahip olmak kamusal alanın her alanında istihdam etmektir. Ancak, kamusal alandaki insan kaynağı tercihleri maalesef çoğu zaman ehil olandan ziyade siyasi tercihlerle belirlendiği için pratikte çok geçerliliği olmamaktadır. Bu nedenle, devletler eşitlik adına merkezi sınav sistemlerine yönelmişlerdir. Buna rağmen, bu model de sadece bilgi ölçtüğü için inovatif ve yaratıcı insan kaynağının kamusal alanda istihdamının önündeki en büyük engeldir. Oysaki özel sektörde durum tam tersidir. Bir işletmenin veya kuruluşun başarısı sahip olduğu nitelikli insan gücüyle ölçüldüğü için ve özel sektörün ücret ödemelerde, yani insan gücü maliyetinde, devlet gibi israfçı ve kamu lüksü kullanma olanağı olmadığından dolayı insan gücü kaynağını seçerken nitelikli insan gücü sermayesine sahip olmayı ön plana çıkarmaktadır. Bu nedenle, kamusal alanın çalışanlarını eğitim için yurtdışına göndermesi veya yurtdışında eğitim almış öğrencilere pozitif ayrımcılık yaparak kamu sınavları dışında özel statü ve anlaşmalarla iş ilişkisine girmesi gerekir. Bugün baktığımız zaman, dünyaya yön veren başarılı ülkelerin ve başarılı şirketlerinin liderlerinin birçoğunun altyapısının yurtdışı eğitimine ve birden fazla yabancı dil kullanma kabiliyetine bağlı olduğu görülmektedir. 

2.  Yurtdışındaki üniversiteler öğrencileri seçerken hangi kriterlere önem vermektedir?

Yurtdışındaki üniversitelerin önem verdiği kriterler ülkeden ülkeye ve üniversitenin kalitesine değişebilmektedir. İyi üniversiteler mutlak suretle dünyadaki iyi öğrencileri çekmek istemektedirler. Bir nevi, beyin göçünü sağlayarak ilerideki yapacakları Ar-Ge faaliyetlerinde veya üniversitelerin araştırma kapasitesinin inşasında bu “bright” beyinlerden faydalanmayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla, iyi üniversiteler yüksek not ortalaması, iyi yabancı dil hâkimiyeti ve öğrenci ile ilgili güçlü akademik referanslar talep etmektedirler. Bunlara ilaveten, dünyada eskisi kadar yükseköğretime burs sağlanamadığı için finans sorunu olmayan öğrenciler de tercih nedeni olmaya başlamıştır. Diğer taraftan, yurtdışında çok iyi üniversitelerin yanı sıra girme kriterleri daha basit olan ticari üniversiteler de söz konusudur. Bu anlamda, yurtdışı üniversitelerini seçerken uluslararası reputasyonu ve aynı zamanda bilimsel kapasitesi, gerek uluslararası yükseköğretim camiası tarafından kabul edilmiş gerekse iş dünyası tarafından benimsenmiş olması gerekir. 

3. Yurtdışında lisans veya master eğitimi almakta olan bir kişi eğitimini nasıl daha verimli hale getirebilir?

Bu soruyu yurtdışı açısından değerlendirmeden önce Türkiye’deki üniversiteler için sorulmuş olsaydı sorunun cevabını vermekte güçlük çekilebilirdi. Bunun sebebi, Türkiye’deki üniversiteler maalesef sadece diploma üretmek için dizayn edilmiş olduğundan dolayı öğrencilerin diğer alanlardaki – örneğin; entelektüel altyapısını geliştirme, kültürel ve zihinsel zenginliği artırma, sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alma ve uygulanabilir eğitim için gerekli olan laboratuvar, atölye, ve diğer yaratıcı ortamların kısıtlığı ya da kullanımlarındaki sınırlamalar nedeniyle – eğitimlerini daha verimli hale getirmeleri sorunludur. Yurtdışı açısından değerlendirildiğinde, yurtdışındaki üniversitelerin merkezinde, öğrenci vardır. Yurtdışı üniversitelerini gezerseniz üniversitenin en büyük binaları ve imkânları öğrenci kulüplerine ve öğrenci faaliyetlerine tahsis edilmiştir. Dolayısıyla öğrencinin aldığı eğitimin yanı sıra kendini geliştirebileceği sosyal ve kültürel ortam ve bunun organizasyonu öğrencinin verimliliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmak üzere üniversite tarafından desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bilim eşittir “genişletilmiş özgürlük ve düşüncelerin ifade ve icra edilmesi alanı”dır. Bilimsel eğitimin teorik çerçevenin dışında öğrenciye gerek mesleki formasyon, gerek farklı yetenekler, gerekse sosyal donanım kazandırması gerekir. Yurtdışında eğitim almanın en önemli sırrı da burada gizlidir.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş