Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

“SMART-ZONES”

“SMART-ZONES” ile Yeni inovasyon şehirleri veya
Organize inovasyon Bölgeleri Oluşturmak

Bugün geleceğin Türkiye’sine yön verecek çok önemli bir projenin adı smart-zone yani akıllı teknoloji merkezlerinin temellerini Türkiye’nin bir çok bölgesine atmaktır. Esas itibariyle, bilişim teknolojilerinin üretileceği Ar-Ge ekosisteminin kuruluşunu bölgesel bazlı bir yoğunlaşma ile tüm Türkiye çapına yaygınlaştırmak gerekmektedir.. Küreselleşen dünyada her geçen gün büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin aynı zamanda global inovasyon liginde yer alması ve her şeyden önemlisi pay alması için özellikle yerel yönetimlerin öncülüğü ve devletin desteği ile smart-zone’ların bir çok ilimizde kurulması gerekmektedir.

Dünyada üretilen bilgi ve ileri teknolojilerin önemli bir kısmının bu tarz akıllı teknoloji geliştirme merkezlerinden geldiğini görmekteyiz. Özellikle, ABD, ingiltere, Finlandiya, Çin, Hindistan, Singapur, Güney Kore gibi ülkelerde akıllı merkezlerin aynı zamanda yerel ve bölgesel kalkınma ve istihdam sağlama bölgeleri olarak ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz. Aynı zamanda lojistik üsleri ile entegre edilen bu tarz Vadi veya teknoloji üretim akıllı merkezleri çoklu üniversiteler, teknoloji firmaları ve bilişim tabanlı büyümek isteyen tüm sektörler ve devlet ile ilişkiler boyutuyla yerel ve genel yönetimler arasındaki işbirliğini ve çözüm odaklı organizasyonları buralarda sağlayabilecektir. Üretken bilim insanları, üniversite öğrencileri, genç girişimciler yani ülkemizin yaratıcı beyinleri için bu tür teknoloji merkezleri buluşma noktası olacaktır.Bu tür inovasyon ve teknoloji tabanlı büyüme ve kalıkınma projeleri kapsamında yüzümüzü bilime, teknolojiye ve inovasyona çevirmek suretiyle Ar-Ge ve Teknolojiye yatırım yapan cesur işverenleri, bilim insanlarını, araştırmacıları, mucitleri, tüm bu süreçleri maddi ve manevi desteklemeye niyetli olan devletimiz ve bürokratlarını ve nihayet bu akıllı merkezlerde sağlanacak ücretsiz ofis ve dijital teknoloji altyapı olanakları ile çok önemli küçük şirketlerin doğmasına ve katma değeri daha yüksek, daha akıllı, daha elit yeni bir sermaye sınıfının (genç milyonerlerin) doğmasına öncülük yapacak olan genç girişimcileri daha fazla motive etmiş oluruz.

Medeniyetler beşiği coğrafyamızda ve bu topraklarda yüz yıllardır çok kültürlü birlikte yaşama deneyimimizi hiç kuşkusuz ki bu tür Bilişim ve Teknoloji merkezlerine taşıyabiliriz. Bu itibarla, Bilişim ve Teknoloji alanında yatırım yapan ve özellikle Ar-Ge’ye önemli kaynaklar ayıran şirketlerin ve aynı zamanda iller ve şehirler bazında organize olmuş işveren teşkilatlarının ve özellikle yerel yönetimlerin (Valilik veya Belediyelerin) bu akıllı teknoloji üretim merkezlerini desteklemelerini istiyoruz. Hiç kuşkusuz ki, bu tarz akıllı teknoloji merkezlerinin tüm dünyada yer alan üniversiteler, bilim insanları, araştırma ve inovasyon merkezleri ile işbirliği yapmayı hedeflemesi ve bu projeler kapsamında uluslar arası işbirliklerini önemsemesi gerekmektedir. Küreselleşen dünyamızda inovatif fikirleri üreten tüm bilim insanlarını, araştırmacıları ve girişimcileri kucaklayacak bu tarz yerleri özellikle üniversitesi bulunan ancak Türkiye’nin ekonomik sektörler olarak daha az gelişmiş bölgelerine yeni bir teknoloji ve lojistik üssü yada şehir oluşturma iddiası ile kurmak aynı zamanda bölgesel bir kalkınma politikası inşa etmek anlamına da gelmektedir.

Türkiye’de yeni bir inovasyon ekonomisine geçmek ve sürdürülebilir bir sistem içinde devam etmek için en önemli unsur verimli işleyecek bir ekosistemin kurulmasıdır. Bu itibarla, smart-zones’lar tam donanımlı bir ekosistem kurmak zorundayız. Bilimin üretildiği, deneyimlendiği, Ar-Ge çalışmalarının kısa sürede sonuçlandırıldığı, fikirlerin ticari ürün aşamasına gelmesinde teşvik ve finansal desteğin sağlandığı, bürokrasinin engel değil katalizör olduğu yaşayan bir sistem bu tarz teknoloji merkezleri üzerinden rahatlıkla sağlanabilir.

Smart-Zone projelerinin en önemli saç ayaklarından birisi olan ve küçük yatırımcıya ve girişimcilere hayallerini gerçekleştirebilecekleri adeta bir Kuluçka Merkezi fonksiyonunu da içine alan bir iş ortamının sunulmasıdır. Bu akıllı merkezler de kendi kuluçka programlarını başlatabilecekleri gibi başka programlara dâhil olup buradaki projelerin ve fikirlerin ticarileşmelerine katkıda bulanabilecektir. Proje çağrısına çıkılan alanlarda sponsor firmalarla proje yürütücü gençler bir araya gelebileceklerdir. Yerel yönetim inisiyatifi ve öncülüğünde kurulabilecek Akıllı teknoloji merkezleri kapsamında söz konusu kuluçka merkezlerinden veya proje pazarı ortamından yeni ortaklıklar, proje bazlı bir araya gelmeler, küçük şirketler yani start-up yada spinn-off firmalar çıkabilecektir. Böylece Türkiye’nin yeni gelişen bölgelerinde yaygınlaştırılacak ‘smat-zone’ oluşumları bir nevi Türkiye’nin en büyük inovasyon ve Teknoloji üretim ve transfer AVM’leri olacaktır.

Devlet tarafından desteklenen teknopark muafiyetlerinin, mentörlük ve danışmanlık hizmetleri ve de ucuz altyapı hizmetlerinin , fuar ve konferans organizasyonları ile nitelikli insan kaynaklarına erişim imkanlarının bu tarz akıllı ve dijital teknoloji geliştirme merkezlerine yaygınlaştırılması iller ve şehirler bazında yeni bir inovasyon ve girişimcilik ikliminin oluşturulmasına neden olacaktır.

Globalleşen dünyada fiziki olarak Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Afrika’yla bütün dünyayı birleştirecek çok eksenli bir lokasyonda yer alan Türkiye, ihracatta teknolojik ürünlerin payını artırmaya ve Made in Turkey ürünlerinin yanı sıra Made from Turkey sloganı ile kendi teknolojisine dayalı ürünleri dünya pazarına sunmayı hedeflemelidir. Sınırların değil, erişimin öne çıktığı bu yeni bilim çağında bu makale kapsamında önerdiğimiz smart zone’ların yada bu tarz teknoloji üretim evlerinin Türkiye çapında kurulması Teknoloji üretiminde bizde varız diye bilmemiz ve teknoloji odaklı mesleklerin gelişimi için çok önemli bir rol üstlenebilir.

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş