Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Seçim Öncesi Yerel Yönetimler İçin Projeler

İzlediğim ve gözlem yaptığım kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkan adayları dahil adayların bir çoğu seçim arifesinde bırakınız somut proje ortaya koymayı siyasetçinin sahip olması gereken politik sermayeden dahi yoksun görünüyorlar. 

Siyaset yapma biçimlerinden anladığımız ve birçoğu maalesef bilgi ve kültür sermayesi sahibi olma niteliğini de taşımayan belediye başkan adaylarının yerel yönetimlerin başına geçme amaçlarının o şehri kalkındırma, geliştirme ve o şehirde yaşayan insanların yaşam kalitesini artırma niyetleri olsaydı bugün altyapı ve üst yapı projeleri ile kamuoyunda gündeme gelmeleri gerekirdi. Oysaki Türk halkının en zayıf organı olan kulaklara hitap etmek suretiyle çoğu zaman bir sürü içi boş ve bildik politik sözlerden ibaret olan kitlelere yönelik siyasi manipülasyon içinde olmaları adayların daha çok kısa sürede ekonomik sermayeye ulaşıp, sınıf atlamak ve zaman içinde kişisel siyasi kariyerlerini daha ileri noktalara taşıma hedefiyle belediye başkanı olmayı tercih ettikleri gözlemleniyor. Tıpkı daha öncekiler gibi!

Bu eleştirisel yaklaşımdan sonra en azından bir akademisyen ya da bir İstanbul yaşayanı sorumluluğunda özellikle İstanbul için bazı proje önerilerimizi seslendirmek istedik:

Proje 1:
INNOVATION CITY: ISTANBUL

Kültür, Turizm, Sanat, Eğlence, Üretim ve Finans Merkezi İstanbul gibi geleneksel söylemlerin yanı sıra Dünya’nın İnovasyon ve Teknoloji Merkezlerinden biri olmaya aday İstanbul projesinin hayata geçirilmesi. Uygulama için SMART ZONE’lar kurulması.

Proje 2:
ENTREPRENEUR CITY:ISTANBUL

Belediyeler bünyesinde GİRİŞİMCİLİK OKULLARI kurmak suretiyle gerek unutulmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak gerekse çağın yeni ekonomisi olan ‘creative’ ekonominin veya yeni gelişen sektörlerin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek suretiyle VATANDAŞLARIN kendi işlerini kurmalarını sağlamaktır. Bu aynı zamanda İstanbul için işsizliği önleme projesidir.

Proje 3:
Social Innovation (SOSYAL INOVASYON) PROJECT

Yerel yönetimler açısından son derece önemli bir konsepttir. Vatandaşın yaşamını kolaylaştıran ve büyük şehirde yaşamanın beraberinde getirdiği kitlesel sorunlara proje bazlı innovatif çözümler üreten bir sosyal modeldir. Başka bir ifade ile vatandaşın fikir ve çözüm önerilerinin yerel yönetimin karar alma süreçlerinde yer almasını sağlayan katılımcı demokrasi modelidir. Sosyal Inovasyon için 1. Aşama; Vatandaştan gelen yaratıcı fikirlerin ve çözüm önerilerin bir havuzda birikmesi (idea generation) 2. Aşama; fikrin projeye dönüşmesi 3.Aşama; projenin hayata geçirilmesi suretiyle sorunların sosyal inovasyon yani yenilikçi veya yaratıcı fikirlerin ileri veya dijital teknoloji yardımıyla projelendirmek ve uygulamaya geçirmek suretiyle sosyal sorunların ve yaşamsal önemi olan konuların çözüme kavuşturulmasıdır. Sosyal inovasyon çoğu zaman bir fikrin ilk defa hayata geçirilmesi de olabilir yada gelişmiş ülkelerin kendi yerel yönetimlerinde uyguladıkları ‘best practices’ yani en iyi uygulamaların kendi şehrine adaptosyonu veya uyarlanması ile de yapılabilir. Kentsel dönüşüm, trafik sorunun çözümü, altyapı sorunları, park, bahçe ve yeşil alan gibi bir çok konu sosyal inovasyon ile çözülebilir.

Proje 4:
T-Local Government/Töleranslı Yerel Yönetim Modeline Geçiş

Halkıyla barışık, çevre sorunlarına duyarlı, yeşil ekonomiyi destekleyen, vatandaşın insan hakları-ifade özgürlüğü – toplanma-örgütlenme ve protesto etme haklarına saygılı, sivil toplum örgütleri ve aktivistler ile işbirlikçi, işsizlik ve yoksulluk karşısında mücadeleci, yolsuzluk ve rüşvete karşı acımasız ve aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir töleranslı yerel başkan modeli.

Proje 5:
İstanbul’da Sosyal Eşitsizliği önleme programı (Social inclusion Project):

Toplum içindeki tüm dezavantajlı grupların toplumdan dışlanmasını önleyici ve sosyal eşitsizliğe neden olan yaşam şartlarını iyileştirme ve istihdam imkanlarını artırmak suretiyle çalışma hayatına kazandırılması. Kadınların iş hayatına katılmasını sağlamak, çocuk işgücü ve kayıt dışı çalışma ile mücadele etmek, genç işsizlere yönelik mesleki eğitim projeleri ile onların ‘istihdam edilebilirliğini’ (employobility) artırmak, şehrin varoşlarında okul terk eden çocukların, kimsesizlerin ve özellikle kız çocuklarının yeniden eğitim sistemine kazandırılması ve yoksulların özellikle varlıklı kesimlerin ve özel sektörün ve kamusal alanın desteği ile gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk projeleri ile korunması, yaşlıların ve engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması bu proje kapsamında ayrıca önem arz etmektedir.

Proje 6:
Investment friendly local government/Public-Private Partnership Projects:

Belediye alt yapı ve üst yapı projelerinin kamusal ve özel alan ortak proje finansmanı ile gerçekleştirilmesi.

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş