Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Nasıl Girişimci Olunur

Nasıl Girişimci Olunur

Günümüz küresel rekabet koşullarında bir ülkenin uluslararası sistemde rekabet edebilmesi, kalkınması, büyümesi ve her şeyden önemlisi sosyal refahın ve sürdürülebilir istihdam seviyelerine ulaşılması, o ülkenin inovasyon yapma becerisi, teknoloji tabanlı gelişebilmesi ve girişimciliğe yapılan yatırım kapasitesine bağlıdır.

Girişimcilik kapasitesi ve ikliminin oluşturulmasında hiç kuşkusuz ki birinci sorumluluk devlete aittir. Ancak, son yıllarda girişimcilik konusu özel sektör açısından da üzerinde mesafe alınması gereken çok stratejik bir alandır. Sadece, Ar-Ge merkezlerini kurmak, teknoloji tabanlı çalışmalar yapmak ve insan kaynağının bu süreçlere adaptasyonunu sağlamak yeterli görünmemektedir. fiirket içinden ya da dışından girişimcilerin yenilikçi fikirlerine zemin hazırlamak için yeni fikir geliştirme veya bir fikri ticaretleştirme için bu süreçlerin aktörlerini (bilim, sanayi, devlet , finansör, altyapı vs) bir merkezde bir araya getirme yani inovasyon merkezleri açmak, kuluçka merkezleri kurmak veya bunlarla işbirliği yapmak, girişimci akademileri oluşturmak veya rekabet öncesi işbirliği platformlarında rakipleri ile birlikte yeni sektörel sinerji yaratmak suretiyle yeni girişimcilerin çıkmasına yani küçük firmaların start up, spinn off ların doğmasına vesile olmaları gerekmektedir. Bunu sağlayarak, beklide kendi tedarikçilerini, servis sağlayıcılarını ve hatta yeni müşteri tabanlarını kendilerinin oluşturması mümkündür.

Yeni nesil girişimcilerin özellikle teknoloji tabanlı girişimlerin üniversite lisans mezunu, yüksek lisans ve doktora eğitimlilerden çıktığını biliyoruz. Üniversite öğrencilerinin yada mezunlarının kariyer planlamalarında bir işyerine girmek ve çalışmak yerine kendi hayalleri peşinde koşmak suretiyle girişimci olmalarını sağlayan en önemli etken bulundukları ülke, o ülkenin üniversitelerinin ve onu besleyen eko sistemin çoğunlukla devlet yada özel sektörün girişimci iklimini destekleyen bir format içinde fonksiyon arz etmelerinden kaynaklanmaktadır.

Bu sistem içinde rol modellerin yani iyi girişimcilik örneklerinin ve aynı zamanda mentörlük ve danışmanlık mekanizmasının iyi işlemesinin çok önemi vardır. Söz konusu eko sistem içinde finansman kaynağı sağlayacak risk sermayesinin, girişimci bankacılık modelinin geliştirilmesinin ve finansman kaynağı sağlayacak melek yatırımcıların varlığının elzem olduğunu ifade etmek gerekir.

Girişimci eko-sisteminin oluşturulması için:

• Ortaöğretimden başlayarak üniversite eğitim sürecini de daha yoğun kapsayacak biçimde girişimcilik bilincinin yerleştirilmesi,

• Özel sektörün girişimci öğrenci veya girişimci çalışan profilini desteklemesi ve işbirliği yapması,

• Üniversite yada özel veya kamu kuruluşları bünyesinde yada içinde yer alan Bilişim vadileri, Ar-Ge merkezleri, Teknopark, Bilim parkı, Teknoloji Transfer Ofisleri, Proje destek ofisleri, kuluçka merkezleri gibi yerlerde akademisyen ve özellikle öğrencilerin yaratıcılığından ve üretken beyinlerinden daha fazla yararlanılması,

• Bir girişim için ekip kurma (birden fazla insanın bir araya gelmesi), yeni fikir geliştirme, problem çözme, pazar analizi yapma, müşteri ihtiyaçlarının tespiti, rekabet koşullarının belirlenmesi, bireyler arasında etkili görev dağılımı, iş planı yapılması, pazarlama ve satış stratejilerinin belirlenmesi ve gelir modeli oluşturulması gibi projeyi hayata geçirmek için ve girişimci olabilmek için gerekli olan temel unsurlar üzerine iyi odaklanılması,

• Girişimci olmak ve yeni iş kurmak için gerekli olan Devlet kurumlarının destekleri ve global fonlardan faydalanabilme imkanları ile ilgili etki analizi yapılması,

• Proje pazarı ve yarışmalara katılarak, tecrübe kazanılması,

• Yeni teknolojiye veya teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapan firmaların sayısının artması, melek yatırımcıların ve risk sermayesinin oluşturulması ve sektördeki büyük yatırımcı ve girişimcilerle işbirliği veya iş yapabilme kapasitesinin geliştirilmesi için yeni bir girişimci kültürü ve felsefesi üzerinde medya ve sosyal medya desteği ile birlikte girişimcilik üzerine yeni sivil toplum örgütlenmelerinin teşvik edilmesi çok önemlidir.

Girişimcilik temeline dayalı bir ekonomi ve sosyal refah gelişimini sağlamak ancak sürdürülebilir girişimcilik üzerine inşa edilecek bir topyekun toplumsal uyanış ve yeni bir paradigma ve farkındalığın ortaya konması ile mümkündür.

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş