Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Güney Kıbrıs İflasının Şifreleri

KKTC’nde çalıştığım yıllarda bir çok Kıbrıslı Türk dostum bana ısrarla Güney Kıbrıs’ın yada adanın güneyinin gelişmişlik olarak kuzeyden ne kadar önde olduğunu, güçlü para birimleri ve AB üyeliklerini anlatıyorlardı.

Yine aynı dostlar Yunanistan’ın da gerek AB üyeliği, gerek milli gelir oranlarında Türkiye’ye sağladığı üstünlükten bahsediyorlardı. Bizde onlara bilgimiz ve özel sektör tecrübemiz doğrultusunda Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın uzun vadede kaybedeceklerini ve ekonomilerinin Yalan Dünya üzerine kurulduğunu anlatıyorduk. Peki bunları söylerken ileri sürdüğümüz argümanlar nelerdi:

• Tarım toplumundan sanayileşmeye-sanayi toplumundan servis ekonomisine veya bilgi toplumuna geçişte manufacturing yani üretimi unutan ülkelerin ekonomik kriz ile karşılaşması her zaman için kaçınılmaz bir sondur.
• Bir ülkede otomotiv endüstrisi yok ise ve otomobil üretilmiyorsa ya da en basit anlamda iyi kötü tüm sektörlerde üretim yapan fabrikalarınız, ihracat yapan girişimcileriniz, inovasyon, teknoloji ve mühendislik eğitimi almış nitelikli insan kaynağınız yok ise sadece turizm ve eğlence veya hizmet ve bankacılık sektörü üzerine inşa edeceğiniz bir ekonomi eninde sonunda batmaya mecburdur.
• Tüm dünyanın emekçileri küresel ekonomik savaş anlamında ve ekonomik rekabette ülkelerinin pay sahibi olması için yoğun çaba sarf ederken (Almanya, Japonya, ABD, İsveç, Avusturya, Çin, Malezya çalışanları en iyi örnekler) siz siesta yapar ve dünyanın hiçbir ülkesinde eşi benzeri olmayan iş kanunları ve alışkanlık haline getirdiğiniz grev kültürünün tadını çıkartırsanız hiçbir ekonomik modelin böyle bir sosyal lüks karşısında direnme şansı yoktur.
• Yunanistan’dan ithal edildiğini düşündüğüm çalışma hayatına ilişkin üretmeden tüketme, ticaret-toprak rantı, off shore bankacılık, kumar ve yer altı ekonomisi (Rus mafyası ile olan gönül bağları ve tamamen duygusal ilişkiler!!) ve turizm gelirleri ile kolay para kazanma yolunu seçme nedeniyle Ada ekonomisinin kendi ölçeğinde küçük ve orta boy işletmelere dayalı yani KOBİ performansına dayalı bir gelişim ve kalkınma modeline geçişi tercih etmemeleri iflasın en basit nedeni olarak gösterilebilir.
• Yıllardır solcusu ve sağcısı ile ayrım yapmadan tüm Rumların mutlak bir bağlılık içinde olduğu radikal ve tutucu ve bir o kadarda dünyadaki küreselleşme ve kültürel entegrasyonlar karşısında en hafif tanımıyla gerici bir tavır sergileyen Ortodoks kilisenin de etkisiyle ANNAN planı dahil her türlü barış projesine ve birleşme planına karşı çıkan Güney Kıbrıs siyasi iktidarlarının hepsinin bu ekonomik çöküşte büyük payı vardır.
• Duyuyoruz ki bugüne kadar yatırıma-üretime ve istihdama dayalı bir ekonomik model talep etmeyen ancak zaten dünya standartlarının üzerinde sahip oldukları ücret, izin ve diğer sosyal haklarının daha da artırılması için her fırsatta eylem yapan sendikaların ülkelerinin iflas etmesi nedeniyle kendilerine ahlaksız teklif yapan Rus mafyasına ve kurtarma planı için devreye giren AB yetkililerine küfrediyorlar ve tüm bunların faturasını kendi dışındaki unsurlara yüklüyorlar. Tıpkı yıllarca başlarına her gelen olumsuzlukta Türkleri suçladıkları gibi!
• Son söyleyeceğimizi baştan söylemek gerekirse EURO ZONE içinde kaldığı, yapısal reformları yapmadığı, Euro nedeniyle parasını devalüe edemediği, üretim ve ihracat ekonomisine geçemediği sürece Güney Kıbrıs’ı bugün değil, gelecek 50 yıl içinde hiçbir uluslararası operasyon kurtaramaz.

Güney Kıbrıs için en iyi çıkış çözümü KKTC İLE BARIŞ VE BİRLEŞMEDİR. Yıllardır zaten dibe vurmuş, büyük ölçüde Türkiye’nin mali desteği ile ayakta kalan ve ambargoları bahane ederek yıllardır kendi kendine yetecek tam bağımsız üretim ekonomisini kurma yolunda hiçbir çaba sarf etmeyen, aslında adaya gelen her kötü uygulamanın sadece Türkiye’den ithal edildiğini zannedip Rum kültüründen ithal ettikleri rahat ve kolay para kazanma, mümkünse çalışmadan servet edinme ve sıkça başvurdukları şikayet etme alışkanlıklarını geride bırakmayı göz önüne alacak bir Kuzey Kıbrıs ile yeni bir başlangıç yapmak Ada ekonomisi ölçeğinde en tutarlı tercih olacaktır. Bölgesinde her geçen gün güçlenen Türkiye’nin şu anda Ortadoğu ve Akdeniz de kurduğu ekonomik ve ticari ilişkiler böyle bir birleşmenin de finasmanını sağlayabilir. AB’nin önerdiği 10 milyar Euro hem Güney Kıbrıs’ı kurtarmaya yetmez hem de karşılık olarak Güney Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını teminat olarak istediği için etik değildir. Ayrıca AB’nin yaptığı ayıplı teklifte borç verme karşılığında istenen teminatlarda Güneyden göçüp, kuzeye gelen Kıbrıslı Türklerinde hakkı vardır. Güney Kıbrıs’ın böyle bir teminat vermesi adanın tüm sahiplerinin rızası ile olmayacağı için ayrıca uluslararası hukuk açısından da yasal bir teminat işlemi de doğurmayacaktır.
Son söz; bir gün herkes çalışmadan tüketemeyeceğini öğrenmek zorundadır. (Bakınız; her hangi bir iktisada giriş dersi!!!).

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr 

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş