Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0

Endüstri 4.0 üretimin dijital tabanlı transformasyonu olarak tanımlanabilir. Toplum 5.0 ise ekonomi ve sosyal yapının dijital bazlı dönüşümü olarak kavramsallaştırılabilir. Toplum 5.0 üretim dışındaki sosyal, toplumsal ve insani gelişime ait tüm alanın dijital çözümlerle değişimini öngörmektedir.

İşgücü piyasalarında özellikle Japonya  ve Kıta Avrupasında  nüfusun yaşlanma sorunu esnek işgücü piyasalarına  ve standart dışı istihdama olan talebin artmasına neden olmuştur. Yaşlanan nüfus nedeniyle artan sosyal güvenlik ve yaşlı bakım ve sağlık masrafları yaşlı yada emekli nüfusun part-time çalışma gibi esnek çalışma saatleri ile iş gücü piyasalarına dönüşlerinin teşvik edildiği gözlemlenmiştir.  Diğer taraftan yaşlı bakım maliyetlerini düşürmek için yeni geliştirilen dijital teknoloji ve yenilikçi sağlık altyapısı, medikal teknolojiler söz konusu dijital teknolojik devrimin en iyi örneğini temsil etmektedir.

Endüstriyel dijital dönüşüm ve toplumsal yeniden yapılanma için sosyal aplikasyon, etik , eşitlik, eşit fırsat vb insani gelişim süreçlerinin toplumun tüm katmanlarını kapsaması yeni bir toplumsal proje ve bunu gerçekleştirecek nitelikli insan kaynağına ve bu insan gücünü yetiştirecek dijital yetenek düzeyini  sağlayan eğitim reformuna  ihtiyaç vardır. Sistem mühendisliği/teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, robots, nano, bio, malzeme bilimleri, dijital sosyal medya, inovatif bilişim teknolojileri, ICT ve IOT de yaşanan teknoloji devriminin üretim modelleri, pazarlama/satış yaklaşımları, stok/depolama ve lojistik üzerindeki dönüştürme gücünün ötesinde esas dokunuşun sosyal hayata ve yaşam kodları üzerinde yaptığı etki üzerinde gözlemlenmiştir.  Söz konusu değişim ve dönüşüm baş döndürücü bir hızla devam etmektedir.

Tüm bu üretim ilişkilerinin ve toplumsal yapının yeniden inşa edilmesi için  Milli eğitim ve Yüksek Öğretimde reform yapılması, yeni bir yasal sisteme (The legal system) geçilmesi, kamusal alanda ve özel sektörde yeni bir örgütlenme ve yönetim  modeline ihtiyaç vardır.

Toplumların ilk insanlığın var olmasından bugüne kadar Avcı toplum, Tarım toplumu, Sanayi toplumu,  Bilgi toplumu ve nihayetinde Süper Akıllı Topluma geçişte insanlığın geçirdiği evrelerin en teknolojik olanı, en radikali ve en devrimcisi içinde yaşadığımız bilim ve dijital teknoloji çağıdır. İnovasyon, Girişimcilik ve Yeni Teknoloji geliştirmeye bağlı yeni sermaye birikim, yatırım ve üretim modeli toplumsal transformasyon adına yaşanması muhtemel gelişmelere kaldıraç etkisi yapacaktır. Bu bağlamda, söz konusu ekonomik ve toplumsal dönüşüme  neden olan yeni teknolojiler yada yeni kavramlar en orijinal hali ile aşağıdaki gibidir: 

 • Dijital Transformation
 • Industry 4.0
 • IOT
 • Content Marketing
 • Fog Computing
 • Cloud computing
 • Edge Computing
 • Information  Management
 • Customer -Centricity
 • Big Data
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Artificial Intelligence
 • Drones
 • Smart Cities
 • BlockChain
 • Cyber Security
 • E.Privacy Regulation
 • Smart Building
 • Manufacturing Execution Sytem
 • Smart Home
 • Smart Supply Chain
 • Sensors
 • Robots
 • Robotic Process Auotomation
 • AR and VR
 • Industrial IOT
 • Scada
 • Intelligent ERP
 • Data Processing principles
 • Personal Data
 • Data Lakes
 • Digital suppl
 • Smart Manufacturing

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş