Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu Tüm Ali Rıza Büyükuslu Yazıları

Dünyada Otomasyon, Robotik ve Yapay Zeka Alanındaki inovatif Gelişmeler

Otomasyon, robotik teknolojileri ve yapay zeka alanı başta makine, malzeme bilimleri, elektronik, bilgisayar mühendisliği ve bilişim teknolojileri olmak üzere çok sayıda disiplinlerarası çalışmaların ürünüdür. 

Genel anlamda, günümüz üretim sektöründe robot ve otomasyon sistemleri ve son yıllarda yapay zeka uygulamalarının gerek rekabet gücünün artırılması gerekse karar verme süreçlerine, mühendislik altyapısına, planlama ve operasyonel işleyişin en verimli biçimde çalışmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, ileri teknoloji uygulamaları ve çok disiplinli bilimsel araştırmaların odaklandığı alanlar kısaca:

- Elektronik-Yazılım Teknolojileri
- Algılayıcı(Sensör) Teknolojileri
- işaret işleme, Devre ve Aygıt Teknolojileri
- Hesaplama, Bilgi işlem Devre ve Aygıt Teknolojileri
- Kontrol Teknolojileri
- Mekanik-Mekatronik Sistem Teknolojileri
- Endüstri Mühendisliği, Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojileri
- Elektro Mühendislik Hareketlendirici Teknolojiler
- Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
- Fotonik ve opto elektronik malzeme teknolojileri.
- Komposit Malzeme Teknolojileri
- Mikroelektro Mekanik Sistem
- ileri Polimer ve Plastik Malzeme Teknolojileri
- Akıllı Malzeme ve Yapı Teknolojileri
- ileri Metal Alışımı Teknolojileri

Robot, robot sistemleri, robotik teknolojiler, endüstriyel görüntü işlem sistemleri, yapay zeka uygulamaları üretim maliyetlerinin düşmesine, yüksek kalite standartlarına erişilmesine ve makine veya yazılım marifetiyle sergilenen zihinsel süreçleri işletebilme kabiliyetini kazanmalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda, bir çok firma artan oranda robotik ve otomasyon teknolojilerine yatırım yapmaya başlamıştır. Örneğin, Uluslararası Robotik Federasyonu 2013 verilerine göre 2016 yıllı itibariyle dünyada toplam değeri 12.3 Milyar Avro olan en az 95 bin yeni profesyonel robotun satılacağını öngörmektedir. Yine aynı kaynağın verilerine göre 2013 sonu itibariyle dünyada hale hazırda 1.3 milyon civarında endüstriyel robot bulunmaktadır. Bu robotların üretimi %70 oranında Japonya, Çin, ABD, G. Kore ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Google, irobot, touch bionics, northrop grummen, rethink robotics dünyada önde gelen robotik firmalarından bazılarıdır.

Türkiye açısından otomasyon, robotik ve yapay zeka alanındaki inovatif gelişmeler değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo iyimser değildir. Dolayısıyla, söz konusu alanlarda bilimsel çalışma ve üretim konusunda dünyanın çok gerisinde olduğumuz gerçeğini kabul etmemiz gerekmektedir. Türkiye hale hazırda tıpkı diğer teknoloji üretemeyen ülkelerde olduğu gibi söz konusu bu üç kritik inovasyon ve teknoloji alanında gelişmiş ülkelerden knowledge-(bilgi) ve teknoloji transferi yapmakta yada lisans altında üretim gerçekleştirmekte bazı en iyi durumlarda ise gelişmiş ülkelerle ortaklaşa bu teknolojileri uygulamaktadırlar. Örneğin, Türkiye’deki otomasyon firmalarının sayısı çok kısıtlı olmakla birlikte (100-200) maalesef bunların önemli bir kısmı ithalat yapmakta ve mühendislik hizmetleri sunmaktadır. Otomasyon firmalarının Ar-Ge ve Teknoloji üretimi vasıtasıyla yerli otomasyon, robotik ve yapay zeka uygulamaları alanında inovatif ürünler geliştirmek yerine distribütörlük alma, bayi olma yada sistem entegratörü misyonunu üstlenerek, pazarda yer almayı tercih etmektedirler.

Türkiye’de özellikle otomotiv firmalarının yetenekli mühendis istihdamı, Ar-Ge ve Teknolojiye yatırımları ve gelişmiş yan sanayisinin varlığına rağmen sektörün büyüme performansına paralel yeni üretim hattı yatırımları için gereken endüstriyel teknoloji ve ekipmanın önemli bir kısmı maalesef hala yurtdışından ithal edilmektedir.

Sonuç, Türkiye ekonomisi içinde yüksek katma değere sahip ‘MiLLi’ ve ‘YERLi’ ileri teknoloji üretimi ve ihracatı ve aynı zamanda mevcut sektörlerin otomasyonu, robotik teknolojiler ve yapay zeka gibi yeni bilimsel tabanlı gelişmelere göre yeniden yapılandırılması Türkiye açısından 2023 vizyonu boyutuyla da hızla yoğunlaşmamız gereken inovatif alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş