Ana Sayfa > Yazarlar > Ahmet Yılmaz Tüm Ahmet Yılmaz Yazıları

Teşvikler Şahane

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de ekonomiye verilen destek ve teşvikler oldukça fazla. Hatta Türkiye ekonomisinin gücü,  kalkınma-gelişme ve katkı payı ile mukayese ettiğimizde destek ve teşviklerin ortalama faktör oranının üstünde diyebiliriz. Diğer benzer ülkelerin bu yöndeki politika ve uygulamaları ile mukayese ettiğimizde de bizim destek ve teşvik cenneti olduğumuzu söyleyebiliriz. Destek ve teşviklerin işletmeler tarafından ne kadar kullanıldığını ve/veya ne kadar müracaatın hangi gerekçelerle ret edildiğini tam bilmemekle birlikte akıllara gelen ilk soru;  destek ve teşvikler istenen sonuçları veriyor mu? Hayır, ise neden?

Bu yazıda derinlemesine bir analiz yapma olanağımız yok. Bazı gözlemlere dayanarak destek ve teşvik mekanizmalarının işleyişi hakkında görüşler sunmak istiyorum. Destek ve teşvikler istenen sonuçları tam vermiyor, neden diye sorarsak?

Birinci neden, bu mevzuatı bürokratların belirliyor olması! Asıl sorun bürokratların mevzuatı yazıyor olması değil, bürokratların ekonomik gerçeklikten uzak olmaları dolayısı ile bunun da mevzuata yansıması önemli bir sorun. Bu tür mevzuatlar oluşurken bürokratlar tabii ki destek ve teşvik verilecek alanın önemli aktörlerini dinliyorlar ama bunu sade ve işleyen bir pratiğe dönüştürmek gerektiğinde bürokratik zihniyet devreye giriyor ve mevzuat ona göre yazılıyor! Bürokratik zihniyette ilk yaklaşım destek ve teşviklerin kötü kullanılmasını engellemek! Ana amacımız, kurgunuz bir şeyi engelleme üzerine kurulduğunda bundan çok pozitif etkiler beklemek hayal ürünü oluyor.

İkinci neden, mevzuat yazıldıktan ve uygulamaya konulduktan sonra işletmecilerin tavrı. Destek ve teşviklerden faydalanmak isteyen işletmeler belli faaliyetlerini bu mevzuat üzerine kurgulayarak yapmaya niyetleniyorlar. Yani, yaratıcı, geliştirici, inisiyatif alan işletmeci tavrı, ruhu gidiyor ve kendilerini bu teşvike uygun hale getiriyorlar ev bir kalıp içine sıkışıyorlar. İlk tavır desteklenen ve teşvik edilen her neyse onu öncelikle kitabına uydurmak. Sonrasında da artık ne destekleniyor ise onu yapmak!

İşte bu iki neden bir kısır döngü yaratıyor. Bu kısır döngü içerisinde ülkenin zaten kıt olan parasını ve bol olan zamanını harcıyoruz ama istenilen hedeflere ulaşamıyoruz!

Bir işletme sahibi arkadaşım bu konuda bir deneyimini aktardı, önce güldük sonra da beraber üzüldük halimize. Bu arkadaşım, destek ve teşvik veren bir kuruma bir Ar-Ge projesi sunuyor. Sunduğu proje gerçekten de AR&GE ismine, içeriğine uygun. Hatta Almanya’da olsa sunduğu projeye kesin teşvik alır! Neyse, arkadaşımın projesi ilk elemeden geçiyor ve jüri karşısına çıkıyor, işletmesini tanıtıyor, projesini savunuyor. Detaylarına burada girmeyeceğim ama çokbilmiş jüri ya da bilirkişiler arkadaşıma bu tür projelerle uğraşacağına işyerine bir adet daha fazla CNC tezgâhı almasını öneriyorlar ve bunun destek, teşvik kapsamında olduğunu söylüyorlar. Arkadaşım da biliyor ki, takım tezgâhı almak işyerini büyütür, o başka bir şey! Ar-Ge yapmak isteyene sadece herhangi bir şekilde büyümeyi önerenler galiba bu alandaki destek ve teşvik mekanizmasının ruhunu tam kavrayamamışlar.

Yeni Sanayi Dönemi – Yeni Teşvikler

Her yeni dönem, her yeni hedef doğal olarak yeni destek ve teşvikleri de gündeme taşımaktadır. Endüstri 4.0 ya da yeni sanayi dönemi de Türkiye’de yarına hazır olma, geleceğin teknolojilerini üretmek ve uygulamak konusunda mutlaka yeni destek ve teşvik programını da getirecek. Hali hazırda Türkiye’de bu konuda araştırma ve analiz yapan bazı uluslararası danışmanlık şirketlerinin raporları okunduğunda bu görülmektedir. Bu tür raporların öneri kısmına bazı itirazlarım olsa da kamunun neler yapması gerektiği, işletmelerin ihtiyacı konusu bir şekilde tarif ediliyor. Ayrıca yurtdışına yeni teknolojiler, uygulamaları yerinde incelemek için yapılan birçok resmi ziyaret sonrasında siyasilerin, bürokratların kafasında da bir tahayyül oluşuyor. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Görülen, tespiti yapılmış eksiklikler, ihtiyaçlar nasıl mevzuata yansıyacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni sanayi dönemi üzerine yapacağı açıklamayı, yol haritasını ve bunu gerçekleştirmek için uygulamaya koyacağı destek ve teşvik programını dört gözle bekliyoruz! Bakalım, siyasiler, bürokratlar yeni dönemi nasıl okuyorlar! Destek ve teşvikin ruhunu sadece ve nasıl olursa olsun bir büyüme nosyonu mu yoksa altyapı çalışmaları ve inovasyon çalışmalarına zemin sunacak yeni bir ekosistem mi oluşturacak? Makine, araç-gereç destek ve teşviki mi yapılacak yoksa bütün bunları üretecek, geliştirecek bir mühendislik programına mı ya da daha açıkçası insana ve beceriye yapılacak bir destek, teşvik mi söz konusu olacak?

Yeni sanayi döneminin sadece otomasyon ve robot teknolojileri demek olmadığını ileri ülkelerde herkes anladı. Dijital çağın üretim, iş modeli ve yaşam çerçevesi gerekliliğinin çok farklı olduğu ve bunun topyekûn bir seferberlikle gerçekleşebileceği biliniyor. Bakalım bizde buna uygun hareket edebilecek miyiz?

Ahmet Yılmaz

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş