Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Plastik-Kauçuk > Tüm Plastik-Kauçuk Haberleri

Plastik Sektörünün Hedefi Türkiye'nin Hedefi

Haberle ilgili fotoğraflar

Plastik Sektörünün Hedefi Türkiye'nin Hedefi

Kimya ihracatının motoru konumundaki plastik sektörü 23 Kasım'da İKMİB Olağanüstü Genel Kurulu'nda Plastik Tanıtım Grubu'nun kapatılması gündemiyle toplanacak. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu verilerine atıfta bulunarak, “Sektörün asıl gündemi inovasyon, Ar-Ge ve yüksek katma değer üretecek projelerdir. İçi boş tanıtım adımları değildir” diyor. 
 

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 23 Kasım'da İKMİB Plastik Tanıtım Grubu'nu (PTG) kapatma gündemiyle toplanacak Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, plastik sektörünü PTG gündemini bir an önce kapatıp sektörün gerçek sorunlarına odaklanmaya çağırdı.
 
Eylül ayında yayınlanan “Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu”nun verilerini paylaşan PAGEV, sektörün işlevsiz tanıtım adımları yerine Ar-Ge, inovasyon ve mesleki eğitim konularını öncelikli olarak değerlendirilmesi görüşünde. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, önümüzdeki dönemde küresel finansman piyasalarındaki sıkışıklık ve dünyada yaşanan savaş ve siyasi istikrarsızlıklar gibi sebeplerle ekonomik bir sınav verecek. Sektörümüzün 2023 ihracat vizyonuna uyacak bir performans göstermemiz, bu performansı gösterebilmek için de yüzlerce plastik ürününü tek sepette toplayıp tanıtma vizyonsuzluğuyla plastik ihracatçısından haksız kesinti yapan İKMİB PTG'yi kapatmalı ve gerçek gündemimize odaklanmalıyız” dedi.
 
PAGEV Başkanı Eroğlu: “İhracat hedeflerine ulaşmak için gerçek gündemimize odaklanmalıyız”
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Küresel finansman piyasalarındaki sıkışıklık ve dünyada yaşanan savaş ve siyasi istikrarsızlıklar Türkiye ekonomisinin 2016 yılında da karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Sektörümüzün 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için sektörümüzün büyümesinin yanı sıra yüksek katma değer, inovasyon ve yüksek mesleki eğitim kalitesi şarttır. Nihayetinde plastik sektörünün hedefi Türkiye'nin hedefidir. Söz konusu odak noktalarına hemen yoğunlaşmalıyız. 23 Kasım'da sektörümüzün paydaşlarının bir araya gelerek bir süredir sektörümüzü gereksiz yere meşgul eden ve plastik ihracatçısından haksız kesintiler yapan İKMİB Plastik Tanıtım Grubu'nu kapatarak bu konulara daha fazla yoğunlaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
 
Sektör iç talepteki genişleme ile büyümeyi sürdürdü. 
Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu'nda yer alan verilere göre, 2016 yılının dokuz ayında plastik mamul iç pazar tüketiminde ve dolaylı ihracatta sağlanan artış, plastik mamul üretim artışını da beraberinde getirmiş bulunuyor. 2016 yılı sonunda üretimin 8,9 milyon tona ve 34 milyar dolara çıkacağını öngören rapor, önceki yıla kıyasla miktar ve değer bazında %4 artış olacağını tahmin ediyor. Raporda, plastik sektörü ihracatının yıl sonunda 1 milyon 546 bin ton ve 4 milyar 107 milyon dolar olarak gerçekleşmesinin beklendiği ifade edilirken, bir önceki yıla kıyasla miktar bazında %2, değer bazında ise %5 gerileme öngörülüyor.
 
Trump'ın politikası
ABD Başkanlık Seçimlerinin plastik sektörüne etkilerini de değerlendiren PAGEV Başkanı Eroğlu, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyası boyunca Çin ile olan ticari ilişkileri gündeme getirdiğini hatırlatarak, Trump'ın bu ülkeye yönelik atacağı adımların Türkiye plastik sektörünü de etkileyebileceğinin altını çiziyor. Çin'in 2015 yılında ABD'ye 4 milyon 32 bin ton ve 14,1 milyar dolarlık direkt plastik malzeme ihraç ettiğini söyleyen Eroğlu şunları söyledi: “Amerika'ya yıllık direkt ihracatı 14 milyar dolar seviyesinde olan Çin'in endirekt ihracatıyla bu rakam iki katına çıkmakta, Amerika'nın Çin mallarına karşı uygulayacağı yüksek koruma politikası ile Amerikan pazarından dışlanmasıyla birlikte Ortadoğu ve Afrika gibi pazarlara gerek üretim gerekse ürün satışı boyutlarında odaklanması sürpriz olmayacaktır. Sektörümüz açısından konuyu ele aldığımızda Çin'in ciddi bir plastik üreticisi olduğu gerçeğini kavramalıyız. ABD dolarındaki artış, ihracatçımız için olumlu görünse de, ithal girdilerin fazlalığı sebebiyle etkisi büyük olmayacaktır . Türk Plastik Sektörü olarak bizler de hem farklı pazarlarda etkinliğimizi hem de katma değerimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sektörümüz, her türlü senaryoya kısa sürede uyum sağlayabilecek ve büyümesini sürdürecek beceriye, kapasiteye ve potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için güçlerimizi birleştirmeli ve sektörün gerçek gündemine odaklanmalıyız.”
 
Plastik çok farklı alanlarda tam ya da yarı mamul olarak kullanılıyor
Raporda, 2016 yılının dokuz aylık bölümünde 6,7 milyon ton olarak gerçekleşen toplam plastik mamul üretimi içerisinde, plastik ambalaj malzemeleri 2,7 milyon ton ile başı çekiyor. Plastik yapı ve inşaat malzemeleri üretimi ise 1,5 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip ediyor. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Sektörümüzde bir oldu bittiyle kurulan İKMİB Plastik Tanıtım Grubu, plastik ihracatçısından tanıtım giderleri için alınan nispi aidata ek kesintiler getirdi. Hatta sektörümüzde karlılığın %10 seviyelerini geçmediği düşünülürse, ihracatçıların kârlarının %1'ini bu gruba aktarmak durumunda olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. PTG kapatılmazsa bu kesintiler altı kat daha artabilir. PTG'nin en zararlı yanıysa yüzlerce farklı kullanım alanında tam ya da yarı mamul olarak kullanılan plastik çeşitlerini tek sepete koyarak tanıtma anlayışına yönelmesi. Raporda da görüldüğü gibi, ülkemizde binlerce birbirinden tamamen farklı plastik mamul ve yarı mamul üretiliyor. PTG ile plastik boru, plastik kova,  plastik şırınga, vites kolu, araba tamponu hatta hurda plastiği ve birçok yarı mamul ihraç edenden aynı miktarda kesinti alınıyor. Yani plastik adına iğneden ipliğe ne ihraç ediliyorsa bu kesinti yapılıyor” diyor.
 
Dış ticaret fazlası veren sektör
Raporda 2016 yılının dokuz aylık bölümünde değer bazında en büyük ihracatın 3920 (plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP'lerdeki mamul gruplarında gerçekleştiği görülüyor. 2016 yılının 9 ayında 167 ülkeye plastik hammadde ihraç edilmiştir. 2016 yılının 9 ayında 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 53 değer bazında % 50 pay aldığı görülüyor. 2016 yılının 9 ayında Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya Federasyonu Türkiye'nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk beş pazarını oluşturuyor. Ayrıca Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası veriyor. 2016 yılının 9 ayında 707 bin ton ve 867 milyon dolar olarak gerçekleşen dış ticaret fazlasının aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 952 bin tona ve 1 milyar 156 milyon dolara çıkması ve 2015 yılına kıyasla miktar bazında % 3,9 değer bazında da % 21 gerilemesi bekleniyor.
 
 
Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporu: “Sektörün en önemli sorunu yeterli katma değer sağlayamamak”
Sektörün ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi için ihracata yönelik teşviklere ihtiyaç duyulduğu tespitini yapan rapor, sektörün en önemli sorununun yeterli katma değeri sağlayamaması olduğunu ifade ediyor. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Bu sorunu aşabiliriz. Üretim ve ihracatta katma değeri yüksek inovasyon niteliğindeki ürünler imal ederek sağlayabiliriz. Bunun için sektördeki mesleki eğitim kalitesini artıracak, Ar-Ge projelerinin önünü açacak teşvikler yaratılmalı. Avrupa standartlarında, çevre ile uyumlu ve güvenli ürünlerin üretilmesi şarttır. Bunun için mükemmeliyet merkezleri kurulması ve sektörden yapılan gereksiz kesintilere son verilmesi iyi bir başlangıç olacaktır. Bu konuda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla geçtiğimiz aylarda imzaladığımız “PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi” projesiyle Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Bu merkezle Türkiye'nin plastik konusundaki tüm bilgi birikimini bir yerde toplandığı gibi Ar-Ge, danışmanklık, eğitim, sertifikasyon, test, tasarım gibi sektör ihtiyaçları çözümlenecek” diyor.
 
Sektörün sivil toplum örgütlerinden PTG'nin kapatılmasına tam destek
Sektörün yasayla kurulmuş üst kurumu TOBB Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Meclisi'nin yanı sıra sektörün güçlü sivil toplum kuruluşlarının Ekonomi Bakanlığına yazdıkları yazılarla PTF'nin derhal kapatılmasını talep ettiklerini belirten Yavuz Eroğlu, “TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Meclisi, İTO, FASD, EVSİD, SEPA, Kompozit Sanayicileri Derneği, ASD ve EPSDER'in de aralarında bulunduğu, sektörümüzün en büyük STK'ları bu haksız uygulama karşısında kenetlendi ve güzel bir birliktelik örneği sergilediler. İKMİB, PLASFED ve PAGDER başkanlarının, sanayicilerimizden yapılan bu kesintilerin toplandığı Plastik Tanıtım Grubu'nun yönetiminde yer almaları ışığında bu birlikteliğe katılmamasını düşündürücü buluyorum” diye konuştu.
 
 
Olağanüstü Genel Kurul 23 Kasım'da PTG için toplanacak
İKMİB Başkanlığı, sektörden yapılan kesintilere yönelik tepkiler üzerine 23 Kasım'da Olağanüstü Genel Kurula gidileceğini ve PTG'nin kapatılmasının görüşüleceğini açıkladı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “23 Kasım'da Genel Kurulda olacağız ve bu içi boş oluşumun ortaya çıkardığı zorunlu kesintileri bitireceğiz. PTG'nin kapatılmasının ardından, bugüne kadar PTG adı altında ihracatçımızın haklı kazançlarından yapılan kesintilerin iade edilme sürecinin de sonuna kadar takipçisi olacağız” açıklamasını yapıyor.

Haberin Kaynağı : MARJİNAL PORTER NOVELLİ

Editör : MEHMET CAN
17.11.2016

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş