Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Plastik-Kauçuk > Tüm Plastik-Kauçuk Haberleri

PAGDER Dünya Plastik Atlası Web Sitesi Yayında

PAGDER Dünya Plastik Atlası Web Sitesi Yayında

PAGDER’in bilimsel yöntemlerle 97 ülkenin plastik ve plastik işleme makineleri sektörlerini analiz ettiği çalışması internet aracılığıyla da yayına verilmeye başlandı. www.dunyaplastikatlasi. com adresinde yayınlanan verilerle, kullanıcılar ilgi duydukları ülkelerin pazarına giriş için elinde temel verileri bulabilecek. Veriler, bilimsel analiz yöntemi kullanılarak bilim insanları tarafından hazırlandı.

PAGDER, 97 ülkeyi kapsayan, ülkelerin plastik (mamul ve hammadde) ve plastik işleme makineleri pazarlarına yönelik verilerin, karşılaştırmalarının ve ürün tamamlayıcılığına yönelik analizlerin bulunduğu Dünya Plastik Atlası’nın web sitesini hizmete açtı.

PAGDER’den yapılan açıklamada, Türkiye’de ilk kez bir analizde kullanılan filtreleme yöntemiyle veriler üretildi. Bu verilerle, plastik ihracatçılarının belirlenen pazarlarda ithalat ve büyüme potansiyelleri, Türkiye’nin plastik sektörü özelinde bu ülkelere yaptığı ihracatın seyri, rekabet edilen ülkelerin fiyat stratejileri ve coğrafi yakınlıkları gibi birçok özellik dikkate alınarak hangi alt sektörlerde rekabetçi olunacağı ve ihracat yapılması gerektiği yorumlandı. Altı ayrı bölgede 97 ülkeyi kapsayan çalışma, bölgeler halinde kitap olarak yayınlanmaya başladı. İlk bölge olan Afrika kullanıma sunuldu.

Seçilen 97 ülkenin, Dünya plastik, plastik hammadde ve plastik işleme makinelerinin yüzde 98’ine ulaşması nedeniyle, sektörün hemen hemen tamamının kavrandığı çalışmada, analize konu olan bölgeler Afrika, Amerika, Orta ve Batı Asya, Doğu ve Güney Doğu Asya ve Okyanusya, Doğu ve Batı Avrupa, Kuzey ve Güney Avrupa bölgeler olarak belirlendi.

İnternet sitesi veri analizine imkan sağlayacak

PAGDER açıklamasında, verilerin internet ortamına taşınmasıyla, kullanıcıların binlerce veriyi sistematik ve kullanılabilir halde bulacağı belirtilerek, “Rapor Filtreleme yöntem ile ürün kodunuzu girerek istediğiniz ülke/ülkelerde Türkiye ihracatı için potansiyel arz eden ülkeleri listeleyebilir, pazar kıyaslamaları yapabilir ve sosyo-ekonomik verilerden, fuarlara, ülke güvenlik bilgilerine ve pazara girişte ihracatçıların dikkat etmesi gereken hususlara kadar birçok bilgiye birkaç tıklama ile ulaşabilirsiniz” denildi.

PLASFED’e üye derneklerin üyeleri ücretsiz yararlanabilecek

PAGDER, internet sitesinin PLASFED’e üye derneklerdeki şirketler tarafından ücretsiz olarak kullanılabileceğini belirtti. Siteyi kullanmak için gerekli kullanıcı kodu ve şifreyi üye oldukları dernekten alabilecekler. Dernek üyesi olmayan ilgililerden, Dünya Plastik Atlası’nın birinci cildi olan Afrika kitabını satın alanlar de ücretsiz erişim imkanı kazanacak.

Dünya plastik atlasında sağlanan veriler

Plastik sanayicilerinin, makine ve hammadde üreticileri-satıcılarının “hangi ülkede, hangi ürünle, kimlerle ve nasıl rekabet edeceğini, nereden başlayacağını” görme fırsatı vermeyi amaçlayan Plastik Atlası, bu amaca yönelik olarak ispatlanmış bir metodolojiyle hazırlandı.

Çalışma, sanayiciler için, ağır rekabet koşullarında yeni pazarlara girişte anahtar niteliğinde bilgileri sundu.

GTİP sınıfl andırmasının kullanıldığı Dünya Plastik Atlası’ndaki analizlerde; her bir ülke dünya ticaret verilerinden elde edilen istatistikler ve rasyolar yardımıyla yorumlandı. Analize konu ülkenin ithalat talebinin neredeyse tamamını karşılayan ülkeler kapsama alındı. Ülkelerin belirlenmesinde makine, hammadde ya da mamulde 100 milyon Dolar ve üstü ithalat yapma kriteri konuldu ve böylece 97 ülkeye ulaşıldı. İncelenen ülkenin iç pazarının plastik mamul, hammadde ve makine açısından mevcut durumları belirlendi. Yine her bir ülkenin pazarının potansiyeli analiz edildi.

Bütünleyici bir bakış açısıyla; Türkiye’nin bu pazarlara yaptığı toplam ihracat, plastik sektörünün bu toplam içindeki payı ve son dönemlerdeki ithalat talep büyümesi ülke bazında incelendi. Türkiye’nin bu ülkeye ihracatı, pazarın ve ihracatın büyüme oranı, alt sektör kırılımları belirlendi.

Karşılaştırmalı verileri üretebilmek için istatistiki olarak yıllık bazda uluslar arası verileri düzenleyen BACI veri tabanı kullanıldı.

Bu veri tabanı, ülke bazında 5019 sektördeki ticareti bünyesinde barındırması açısından yeterli veriyi sundu. Bu 5019 sektör içinde analize konu plastik mamul, hammadde ve makineyi oluşturan 136 alt sektör analize tabi tutuldu. Sektörler, mamul, hammadde ve makine ayrımına göre analiz edildi, kullanıcının daha rahat çalışabilmesi için GTİP numarasıyla sunuldu.

Ayrıca mamul, hammadde ya da makine üreticisinin, analiz edilen ülkelerde sektörün hangi alt kırılımında rekabetçi olabileceğine, hangi ülkelerle rekabete girebileceğine ve ihracat yaptığı pazara yayılma potansiyeline yönelik veriler üretildi.

Nerede nasıl rekabet edebilirsiniz?

Dünya Plastik Atlası’nda fi ltreleme yöntemiyle her bir ülke için rekabet avantajı sağlayan ürünler de belirlendi. Bu veriyle, plastik ihracatçılarının belirlenen pazarların özellikleri (büyüme potansiyeli, rekabet edilen ülkelerin fiyat stratejileri, ülke penetrasyonları,
pazara yakınlık vb.) dikkate alınarak hangi alt sektörlerde ya da ürün gruplarında rekabetçi olacağı ve ihracat yapması gerektiği yorumlandı.

Haberin Kaynağı : PLASFED DERGİSİ


12.09.2014

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş