Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Makina-Metal-Kalıp-Döküm > Tüm Makina-Metal-Kalıp-Döküm Haberleri

Türkiye Döküm Sanayi Üretiminin %60’ından Fazlasını İhraç Ediyor

Haberle ilgili fotoğraflar

Türkiye Döküm Sanayi Üretiminin %60’ından Fazlasını İhraç Ediyor

TÜDOKSAD-Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan "Tüdöksad Akademi" bünyesinde üyelerinin çalışanlarına eğitimler vererek; bilgi dağarcığını artırmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sorularımızı yanıtlayan TÜDOKSAD Yönetim Kurulu, dernek faaliyetleri ve sektörün 2018 yılı değerlendirmesinde bulunarak, Turkcast fuarının sektör açısından önemine vurgu yaptılar.

 

 

TÜDÖKSAD’ın faaliyetleri ve etkinlikleri hakkında bilgi paylaşmanızı rica ediyoruz?

TÜDOKSAD: TÜDÖKSAD, Türk Döküm Sektörünün ortak sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla, ülkemizin demir ve çelik döküm sanayi dalında faaliyet gösteren önde gelen kuruluşlarının sahiplerinin ve yöneticilerinin girişimleriyle, 1976 yılında merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın başkanlığında kurulmuştur. Derneğimiz, 42 yıllık geçmişi içinde, gelişen demir dışı metaller döküm sanayinin de belli başlı temsilcilerini bünyesine katmıştır. Bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, sektörde yer alan büyük kuruluşların tamamı ile orta ve küçük ölçekli kuruluşların çoğunluğunu bünyesine alarak Türk Döküm Sanayini temsil etmektedir.

Derneğimizin çalışmaları resmi makamlarca da değerlendirilerek, T.C. Bakanlar Kurulu kararıyla 1995 yılında Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ismini almış olup ulusal ve uluslararası boyutta faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Döküm Sektörü, tüm platformlarda Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından en üst düzeyde temsil edilmektedir.

Ana amacı, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlayarak, üyelerin birbirlerinden haberdar olup ortak çalışmalarla döküm sektörünü daha iyi bir noktaya getirmelerine yardımcı olmaktır. Üyelerimizin oluşturduğu ürün grubu/sektör bazlı teknik komitelerin yanı sıra Çevre-İSG komitemiz ve ERP çalışma gruplarımız kendi alanlarında faaliyetlerine devam etmektedir.

Çalışmalarını son yıllarda daha da genişleten kuruluşumuz, üyelerine ve döküm sektörü mensuplarına daha kapsamlı hizmet sunma çabasının yanında, 1989 yılından beri (WFO) Dünya Dökümcüleri Birliği ve 2007 yılından itibaren de (CAEF) Avrupa Dökümcüler Birliği'nin bir üyesi olarak, dünyadaki teknolojik çalışmaları ve yeni gelişmeleri üyelerine aktarma gayreti içine girmiştir.

Sektörün değerlendirmesini yapabilir misiniz? 2018 yılının ilk 6 ayı için ve yılsonu beklentilerinizi öğrenebilir miyiz?

TÜDOKSAD:Dünya döküm üretiminde güçlü bir konumda bulunan ülkemizde 2017 yılı toplam döküm üretimi 2.155.000 ton olarak gerçekleşmiştir. 1.3 milyon tonu aşan ihracat rakamımız ise sektörümüzün toplam üretiminin %60’ından fazlasını ihraç ettiğini göstermektedir. İhracatımızın toplam değeri ise yaklaşık 3 milyar € civarındadır. Ülkemiz açısından toplam üretim miktarımızın artmaya devam edeceğini ve kurulu kapasitemizi göz önüne alırsak çok daha yukarılara çıkabileceğini görmekteyiz.

İçinde bulunduğumuz yılda yaşanan ekonomik dalgalanmaların Türk Döküm Sanayine etkisi ise gerek dökümcülerimizin geçmiş ekonomik krizlerde edindikleri tecrübeler gerekse ihracata verdikleri önem neticesinde, sınırlı ölçüde hissedilmektedir.

İç pazarın ise bir miktar gerileyeceğini görmekteyiz. Ancak, yeni ekonomik plan ve özellikle ülkemizde artan güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları ile birlikte savunma sanayimizde yaşanan atılımlar sayesinde genel olarak önümüzdeki bir kaç yılın pozitif geçeceğini öngörüyoruz.

Sektörün en büyük sorunu nedir? Çözüme yönelik önerileriniz nelerdir?

TÜDOKSAD: Son yıllarda sektör genelinde gözlemlenen en önemli sorunun vasıflı/vasıfsız eleman açığı ve mühendislik bölümlerinden mezun olan genç meslektaşlarımızın aldığı yetersiz eğitim olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında sektörümüz, akademi çevresinde yeterince tanıtılamadığı gibi; değişen koşullar neticesinde üniversitelerde öğrencilere proses bilgisinin yanı sıra döküm alanında da yeterli düzeyde bilginin aktarılmadığını görüyoruz. Ayrıca üniversitelerde verilen eğitimin ağırlıklı olarak katı malzemelerin özelliklerine odaklanan malzeme bilimi eksenine kaydığını görüyoruz.

Oysa ki, dökümhane ya da çelikhane gibi farklı üretim süreçlerini kavrayabilen, sürecin bir aşamasındaki parametrelerin diğer süreç parametrelerini nasıl etkileyeceğini yorumlayabilen mühendislerin yetişmesine önem vermek, sektörümüzün geleceği için büyük önem taşımaktadır.

Biz de bu konuda Derneğimizin sanal eğitim kurumu Tüdöksad Akademi bünyesinde üyelerimizin çalışanlarına eğitimler vererek; bilgi dağarcığını arttırmayı ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 3 yıldır faaliyette olan "Tüdöksad Akademi", dernek üyelerinin çalışanlarını döküm teknolojileri konusunda yetkin kılmak amacıyla kongre, seminer ve paneller düzenleyerek eğitim desteği vermekte ve bilgi kaynağı sağlamaktadır. Ayrıca, yakın dönemde uzaktan eğitim portalımızı da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Dikkat çekmek istediğimiz bir diğer konu ise; üretim süreçlerimizde atık olarak ortaya çıkan, ancak, farklı sanayi kollarında hammadde olarak da kullanımı mümkün olan proses çıktılarımızın yeniden değerlendirilmesi konusudur. Yetkili makamların bu konuda daha yapıcı düzenlemeler getirmesine ihtiyaç duyuyoruz. Örnek vermek gerekirse, halihazırda atık olarak değerlendirilen ve bertarafı konusunda firmalarımızın ciddi sıkıntılar yaşadığı kullanılmış döküm kumlarının; yol/asfalt yapım ve çimento sanayi için önemli bir hammadde olabildiği, ayrıca yine kompostlama işlemi sonrasında tarım toprağı olarak da kullanımıyla ilgili literatürde birçok çalışma yapıldığını ve bu çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edildiğini görüyoruz. Ülkemizde de benzer uygulamaların hayata geçirilebilmesi için yasal zeminin sağlanması noktasında destek beklemekteyiz.

2 yılda bir düzenlenmekte olan Turkcast fuarı Türk Döküm Sanayi için çok önemli bir konuma ulaştı. Ekim ayındaki fuardan beklentileri özetleyebilir misiniz?

TÜDOKSAD: Türk Döküm Sektörü üretim miktarları ve pazar payları ile günden güne büyümekte ve gelişmektedir. Son yıllarda sektörümüzün izlediği bu büyüme ve gelişim trendinde son teknoloji yatırımları ve global pazarlardaki aktif davranışlarımız etkili olmuştur. Günden güne artan pazar payımızla gerek Avrupa’nın gerek dünya ülkelerinin ilgisini üzerimize çekmeye devam ediyoruz.

TURKCAST fuarı, düzenlenmeye başladığı günden bu yana Otomotiv ve Yan Sanayi, Beyaz Eşya, Madencilik, İnşaat, Savunma, Gemi Yapımı, Demiryolu, Enerji, Havacılık, Tarım Makinaları, İş Makinaları başta olmak üzere daha pek çok sektörden fuarı ziyaret eden yerli ve yabancı döküm alıcılarıyla, ülkemizin sektöründe lider döküm üreticilerini başarıyla bir araya getirmektedir. Sektörümüzün büyümesinde, firmalarımızın üretim ve kalite vizyonlarının gelişmesinde sektörümüzle ilgili fuarların önemli derecede etkili olduğuna inanmaktayız.

2018 yılında da TURKCAST fuarı bu başarısını devam ettirerek, katılımcılara ve ziyaretçilere en güncel teknolojileri ve ürünleri paylaşmak için eşsiz bir platform oluşturup; tüm beklentilere cevap verebilen inovatif çözümlere ve yaratıcı alternatiflere ulaşma fırsatı verecektir.

                                                         Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği


28.11.2018

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş