Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Kalıp > Tüm Kalıp Haberleri

Hakan Ünlü Mühendislik, Firmalara Güvenli Bir Liman Sunuyor

Haberle ilgili fotoğraflar

Hakan Ünlü Mühendislik, Firmalara Güvenli Bir Liman Sunuyor

Firmaların kendileri ile çalışmaya başladığı anda, ürün gamı yönetimini yapıp, inovatif ürünlerle dünyanın tüm firmaları ile rekabet eder hale getirdiklerini belirten Hakan Ünlü Mühendislik Genel Müdürü Hakan Ünlü, firmaları ve kalıpçılık sektörü hakkında bilgiler verdi.

Hakan Bey, firmanızı tanıyabilir miyiz?

Hakan Ünlü: Hakan Ünlü Mühendislik; Ar-Ge merkezleri, ana ve yan sanayilerle, KOBİ’lere endüstriyel tasarımdan, kalıp imaline kadar anahtar teslim mühendislik hizmeti veren bir firmadır.

Özellikle endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, prototip ve kalıp dahil anahtar teslimi mühendislik hizmeti veren bir firma olarak kendimizden ve bilgi sermayemizden emin oluyor olmamız lazım. 20 yılı aşan tecrübemize güvenerek hizmet veriyoruz. Günümüzde farklılaşma firmalar açısından her zamankinden daha da önemli. Katma değeri yüksek inovatif ürünlerle firma nasıl büyütülür konusunda bilgiliyiz ve bu bilgiyi kullanarak çalıştığımız firmalarla, stratejik partner olarak birlikte büyüyoruz. Zaten hayata geçirdiğimiz projeler de başarımızın kanıtı.

Hakan Ünlü Mühendislik olarak ufak ev aletleri, otomotiv, beyaz eşya ve elektrik–elektronik sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde çalışıyoruz. Firmalar bizimle çalışarak farklı sektörlerdeki teknolojileri yeni ürünlerine aktararak gerçek atılımı yapabiliyorlar. Örneğin otomotiv sektörü tecrübemizin diğer sektörlerde çalıştığımız firmalara aktarılması ile farklılaşma daha da belirginleşebiliyor.

İyi satışı olan nakit akışın ne olduğunu bilen bir firma 2 yılda 2 katı büyür. Bizimle çalışmaya başladığı anda, ürün gamı yönetimini yapıp, inovatif ürünlerle dünyanın tüm firmaları ile rekabet eder hale getiriyoruz. Burada inovatif tasarım ofisimize ve kalıphanemize çok güveniyoruz.
Kalıp teknik şartnamesi ile tanımlanan kalıp tasarımı sonrası; parça tasarımını en iyi yansıtan kalıp tasarımı yapıyoruz. Kalıp çeliklerini özel olarak tasarım ihtiyaçlarına göre seçiyoruz. Kalıp soğutma sisteminde de iddialıyız ve cycle time’ı düşük tutacak özel soğutma sistemlerini uyguluyoruz. Böylece yıllar boyu kalıp çalıştıkça firma para kazanıyor. Kalıp çeliği ve özel soğutma sistemi ile daha kaliteli ve görünür yüzeyi daha parlak parçalar elde edebiliyoruz. ABS malzeme kullanıp PC kadar parlak ürün elde ediyoruz ki bu algılanan kalite açısından çok önemli. Yani bizde tasarımla kalıp ayrı süreçler değil. Hepsi bir bütün. O nedenle tasarıma başladıktan sonra seri imalata geçişte hiç problem ve vakit kaybı olmadan kısa sürede projelerimizi teslim ediyoruz. İşte en önemli avantajımız da bu.

Ayrıca Ar-Ge bilincinin yerleşmesi için sosyal sorumluluk bilinci ile İMMİB seçici kurul ve danışma kurullarında görev alıyorum.

Müşterilerinize sunduğunuz hizmetler hakkında bilgi verir misiniz?

Hakan Ünlü: İnovasyon odaklı, endüstriyel tasarım ve mekanik tasarımlarımızla iddialıyız. Tasarım sonrası gerçekçi ve fonksiyonel prototipi yapıyoruz. Projenin tam bir gizliliğini sağlıyoruz. Bütün projelerimize başlamadan evvel, firmanın talebi olsun veya olmasın, mutlaka gizlilik anlaşmasını imzalıyoruz. Kendi bünyemizde de gizlilik ve rekabet yasağı kapsamında bilgilerin dışarıya çıkmaması için gerekli sistem kurulmuştur.

Tasarım ofisimiz tecrübeli elemanlardan oluştuğu gibi ,ayrıca tasarıma paralel çalışan kendi kalıphanemiz var. Rekabeti sürekli dinç tutmak için hep dinamik bir yapıyla çalışıyoruz. Gelişim ve değişim sadece hizmet verdiğimiz firmalar açısından değil bizim için de kalıcı bir yaşam tarzıdır. Yapımızı da buna göre kurduk ve çalıştığımız firmalara da bunu söylüyoruz.

20 yılı aşan bilgi sermayemiz ve tecrübemiz sayesinde kurulduğu günden itibaren her yıl hızlı bir büyüme eğrisi ile yolumuza devam ediyoruz. Geçen sene de artan iş hacmine paralel olarak tasarım ofisimiz ve kalıphanemiz yeni yerlerine taşındılar. Söylemekle, yapmak farklı şeyler. Bir projeyi anahtar teslim, zamanında, tüm maliyet ve inovasyon hedeflerini yakalayarak bitirdiğimizden sektörümüzde tercih edilen ve saygın bir yere geldik. Firmalara güvenli bir liman sunuyoruz.
Ürün gamı yönetimi dahilinde alt, orta ve üst segment ürün tasarımı; endüstriyel tasarım, mekanik tasarım, grafik tasarım, prototip ve kalıp imali…
Kalıp imali öncesi son kontrol: Prototip

Anahtar Teslimi Garantili Mühendislik Hizmeti Yurtdışında da Kabul Gördü

Türk Kalıpçılık sektöründe yaşanan sorunlar nelerdir? Kalıp fiyatlarının sürekli değişmesi, pahalılığı ve kalitenin devamlılığı gibi konularda ne tür iyileştirmeler yapılmalı?

Hakan Ünlü: Türk kalıpçılığı hak ettiği yere gelemiyor. Yıllardır özellikle ana sanayiler ülkemizde yapılabilecek kalıpları ısrarla yurtdışında yaptırdılar. Ana sanayi ve devlet desteği olmadan kalıpçılık sektörü birlikte organize olamadı ve gereksiz ve yıpratıcı bir rekabete girdiler. Kaliteli makine parkı ve kurumsallaşmayı sağlayacak finansal gücü elde edemediler. Oysa Portekiz, devlet desteği ile Avrupa’da kalıpçılık bölgeleri oluşturdu. Yüzlerce kalıpçı aynı bölgede ve büyük adetli projelere ortak girebiliyorlar.
Tayvan, Çin, Kore ve Portekiz kalıpçılarında gördüğümüz ortak çalışma kültürü ve 50-100 kalıptan oluşan bir projeyi alıp bitirecek bir yapılanma Türkiye’de yok. Böyle olunca da ana sanayimiz haliyle yurtdışında çözüm arıyor. Özellikle otomotiv ve beyaz eşya sektörleri ne kadar istese de yurt içinde tüm kalıpları yaptırabilecek alternatifleri bulamıyor.

Fiyat istikrarı için kalıpçılık sektöründe kuru ile yaş ayrılmalı. Her kalıp aynı değildir. Kalıphanelerin iş alma potansiyeli düştükçe fiyatları de hesapsızca düşebiliyor. Kimi zaman maliyetine yapalım diyen kalıphaneler yüzünden alt ve orta kalite aralığında çalışan kalıphaneler arası rekabet sürekli bir sıkıntı kaynağı. Yıllardır çizgisini bozmayan kaliteli ve yapılanmasını tamamlamış kalıpçılarımızda fiyat yüksek de olsa müşterileri onlardan vazgeçmiyor. Demek ki işi almak için sadece fiyat odaklı olmak yetmiyor. Çoğu kalıphane de ilk fırsatta kalıp denemesi niyetiyle aldığı enjeksiyonlarla başlıyor üretime. Sonu belli. Özetle sektör yeniden yapılanmalı…

Beklentiler değişti;
1- Kalıp ömrü ve cycle time garantisi vermek, mould flow analizi gibi yöntemler işin olmazsa olmazları oldu artık.
2- Raporlama ve zamanında kalıbı bitirmek her şeyden önemli.
3- Stratejik partner seviyesinde güven tesis etmek çok önemli.
4- Doğru ve dengeli bir makine parkı kadar değerli olan; nitelikli insan kaynağına sahip olmak

Profesyonel iş yaşantımda hem ana ve yan sanayi gömleğini giymiş hem de uzun yıllar ürün geliştirme ve kalıphane bölümleri kurup yönetmiş biri olarak içtenlikle belirtmeliyim ki; kalıp yaptırmak Türkiye’de hala sıkıntılı bir süreç.

Bu bağlamda Türk Kalıpçılık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Neler yapılmalıdır? Hem firmalar hem de devlet politikası olarak değerlendirir misiniz?

Hakan Ünlü: UKUB Kalıpçılık Vadisi projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Portekiz’den 20 yıl sonra… Devlet desteği olmadan olacak işler değil bunlar. Birlikten kuvvet doğar. UKUB geçmişe göre uzak ara çok iş yapıyor diyebiliriz ancak üye sayısı bile hala çok az. Kalıpçılık sektörünün organize olması gerekir. Devlet teşviklerinde planlanmasında kalıpçılık sektörüne ivme ve yapılanma sağlayacak düzenlemelere gidilmeli. Çünkü ana ve yan sanayilerin üretim yapabilmesi için kalıba ihtiyacı var. Kalıp üretimin olmazsa olmazı…
Yetişmiş nitelikli eleman bulma her geçen gün zorlaşıyor. Kalıpçılık sektöründe insan kaynağı en önemli gücümüz. Bu nedenle hem mevcut elemanların memnuniyeti hem de yeni elemanların yetiştirilmesi konusu özel olarak ele alınmalı ve şirket kültürü olarak çalışan odaklı olmalı. Artık herkesin makine parkı yeterli seviyede, programlarda gerek kalıp tasarımı gerekse CAM konusunda çok gelişti. Yine de insan faktörü en önde.

Kalıpçılar Vadisi projesinin sektörün gelişimi açısından önemini değerlendirir misiniz?

Hakan Ünlü: Çok önemsiyorum. Ama Yalova bölgesi yerine keşke ilk projeyi İstanbul’da yapsalardı. Umarım devamı gelir. Kalıpçılar vadisi sayısı tüm yurda yayılır.

Firma olarak önümüzdeki dönemde sizin hedefleriniz nelerdir? Nasıl bir strateji izleyeceksiniz?

Hakan Ünlü: Her sene hızlı ve hazmederek büyüyoruz. Geçen sene zaten hem tasarım ofisini hem de kalıphaneyi artan iş hacmine paralel olarak taşımıştık. Bu seneye anahtar teslimi çalıştığımız 24 ürün endüstriyel tasarımı ve bu parçaların imali için 13 kalıplık projenin ihracatını tamamlayarak başladık. Şubat 2013 ‘de de ürün lansmanı için yurtdışına gidiyorum. Özetle anahtar teslimi garantili mühendislik hizmeti sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da kabul gördü.

Önümüz açık, yaptığımız işler gurur kaynağımız. Tek sektör, tek firma stratejimizle yolumuza stratejik partner firma olarak devam ediyoruz. Ar-Ge merkezleri ve holdinglere Ar-Ge ve kalıp dahil danışmanlık hizmetlerimiz de diğer taraftan devam ediyor. Tasarım kontrolü ve desteği için birlikte çalıştığımız firmalar da mevcut. Özetle çok farklı yelpazede, farklı firmalarla farklı disiplinlerle Ar-Ge ve kalıp konusunda çalışmaya devam ederek sağlıklı büyümemizi sürdüreceğiz.

Son olarak sektöre vermek istediğiniz mesajlar var mı?

Hakan Ünlü: İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri her geçen gün artmakla birlikte bu kültürün Türkiye’de devlet politikası olarak desteklenmesi gerekiyor. Kalıpçılık sektörünün Ar-Ge odaklı ve büyük hacimli projelere ortak girecek yapıları oluşturmaları şart. Takipçilikten sıkılıp ben lider olmak istiyorum diyen firmaların, doğru tasarımı ve bunu üretecek kalıpları yapacak doğru partnerleri bulmaları gerekiyor.

Haberin Kaynağı : SUBCONTURKEY YAN SANAYİ ve TEDARİKÇİ GAZETESİ

Editör : Özlem Çelebi
21.02.2013

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş