Ana Sayfa > Sektör Haberleri > Yazılım-ERP Kurumsal Çözümler > Tüm Yazılım-ERP Kurumsal Çözümler Haberleri

Bir İyileştirme ve Gelişme Fırsatı Olarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümleri

Haberle ilgili fotoğraflar

Bir İyileştirme ve Gelişme Fırsatı Olarak Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümleri

Dr. Erkin Erimez
ARGE Danışmanlık, Ortak
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Bilim Kurulu Başkanı

Günümüz dünyasında hızlı olmak her gün daha önemli hale geliyor. Kurumlar ayakta kalabilmek için hızlı kararlar almaya zorlanıyor. Doğru kararlar verebilmek için doğru verilere ihtiyaç duyuluyor. ERP, ihtiyaç duyulan doğru verilerin toplanmasını sağlayan bir altyapı.

ERP çözümü, kurumun karmaşık süreçlerinin iyileşip, gelişmesi için bir fırsat olarak görülüyor. ERP sistemi uygulamaya alınırken kurumun süreçlerinin tamamına yakını gözden geçiriliyor. Verimsiz süreçler yeniden planlanıyor. Süreç iyileştirmeleri farklı ekiplerden insanların bir araya gelmesi ile oluşturulan takımlar tarafından başarılıyor. Ekipler arası güven ve işbirliği gelişiyor, takım çalışmasına inanç artıyor. Takım liderleri çatışmaları yönetilmek konusunda deneyim kazanıyor, verimli sonuçlar ortaya çıkıyor.

ERP kurumun verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. İşi yapanlar aynı zamanda verileri de zaman kaybetmeden sisteme giriyor, işlerin denetimi sistemli yapılabiliyor, böylece sorunlu konulara hızla müdahale edilebiliyor. Eski düzende önemli vaktini kayıt yaratmaya ayıran mali işler, muhasebe gibi fonksiyonlar zamanlarının önemli bir kısmını analiz, çözüm üretmek gibi verim yaratan işlere harcıyorlar. Stok takibi, üretim süreçleri, üretim maliyetleri, genel yönetim giderleri ERP sistemleri ile çok daha etkin izlenip, yönetilebiliyor. Kurumların deneyimi arttıkça daha önce önemli bulunmayan konular birer çözüm fırsatı olarak ortaya çıkarabiliyor.

Kararlar ERP sayesinde hızla alınabiliyor, sorunlu konulara hızlı çözümler üretilebiliyor. ERP ile toplanan verilerle üretilen bir performans takip tablosu yönetimi güncel olarak bilgilendirebilir. Örneğin bir bölgedeki satışların düşüşünü ay sonunda görmek yerine 1 haftada fark etmek, ardından sıkıntıyı tespit etmek ve hızla çözüm üretmek mümkün olabiliyor.

ERP gelecekte karşımıza çıkacak konulara hazırlıklı olmayı sağlayabiliyor. Esnek olarak yapılandırılacak ERP sadece güncel konulara yönelik değil, ileri dönemlerdeki ortaya çıkması muhtemel konular için çözümler sağlayabiliyor. Örneğin iklim değişikliği dünyanın en önemli konularından biri olarak karşımızda duruyor. Karbon emisyon raporlaması zaman içinde şirketler için bir gerekliliğe dönüşecek gibi gözüküyor. Bu durumda ERP alt yapısında bu bilgileri toplamak hem raporlamayı kolaylaştırıp hızlandırır hem de denetlenmesinin daha düşük maliyet ile yapılmasını (ISO14064) sağlar.

ERP ana ve yan sanayi entegrasyonunu güçlendiriyor, bilgi akışını hızlandırıyor, değişimlere hızlı tepki vermeyi sağlıyor, verimliliği artırıyor. Ana şirket ile yan sanayi arasında ERP sistemleri entegrasyonu taraflar arasında bilgilerin hızlı paylaşılmasını sağlıyor. Faturalar, sevk irsaliyeleri, siparişler elektronik olarak sistemler arasında gönderilebiliyor. Bilgiler ERP sistemi kullanılarak ilgili birimlere kadar indirilebiliyor, karışıklık olasılığı azaltılıyor, çalışmanın verimi artırılıyor, hatalardan kaynaklanabilecek maliyetler azaltılmış oluyor. Hızlı mutabakat sağlanabiliyor, verimli çalışma ortamı yaratılıyor.

Dünya deneyimleri ERP’nin raporlama ve karar süreçlerini hızlandırdığını gösteriyor. Dünyanın en büyük grupları ERP uygulamalarını uluslararası düzeyde yaygınlaştırmışlar. Böylece tüm grubun konsolide sonuçlarını kısa sürede hazırlayabiliyorlar. Bilgileri kullanarak farklı pazarlar için farklı çözümleri hızla ortaya koyabiliyorlar.

Verimli çalışma motivasyonu artırıyor. Daha verimli çalışma insanların iş özel hayat dengesine katkı sağlıyor. Başarılı çözümler ortaya koyarak, kuruma yaptıkları katkıları daha net görebiliyorlar.

ERP kurumsallaşmayı güçlendiriyor, karar alma süreçlerinin etkinliğini artırıyor, hızlı ve doğru karar almaya imkan sağlıyor, kurumun başarısının artması için fırsatlar yaratıyor.

Haberin Kaynağı : SUBCONTURKEY YAN SANAYİ ve TEDARİKÇİ GAZETESİ


13.12.2013

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş