Ana Sayfa > Yazarlar > Uğur Özgöker

Uğur Özgöker

Yazarın Tüm Yazıları

Avrupa ve Dünya Yeniden 1930’ların Şartlarına Hızla Sürükleniyor

2017’de Türk Dış Politikası

Türkiye ve Batı

Donald Trump’in Başkan Seçilmesinin Türkiye – ABD;    AP’nin Türkiye İle Üyelik Müzakerelerini Durdurma Tavsiye Kararının Türkiye - AB İlişkilerine Muhtemel Etkileri

KIBRIS’TA TÜRK KÜLTÜREL VARLIĞI VE TÜRK KİMLİĞİ’NİN YAŞATILMASI

Kıbrıs’ta Türk Kültürünün varlığı Orta-Asya Türk Cumhuriyetleri, Doğu Türkistan ( Sincan ) veya Sibirya gibi bölgelerdeki gibi 3000 yıllık kadim ve köklü bir tarihe dayanmamaktadır. Türk Varlığının Kıbrıs’a yerleşmesi ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Padişah 2. Selim ( Sarı Selim ) zamanında Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın talimatıyla Lala Mustafa Paşa komutasındaki Türk birliklerince 1570’ de Limasol’ dan başlayan çıkartma ve 1571’ de Gazi Mağusa’ da tamamlanan kuşatma sonucu askeri zaferin kazanılması ile başlamıştır.

Yüzyılda Uluslararası ilişkiler

Berlin Duvarı’nın, Doğu Bloğu’nun, SSCB’nin, Varşova Paktı’nın ve COMECON’un yıkılmasıyla; Soğuk Savaşın sona erdiği 1990’lardan itibaren “Uluslararası ilişkiler” artık “SiYASi” (Politik) ilişkiler değil “EKONOMiK” ve “TiCARi” ilişkiler haline gelmiştir. 

Rekabetin Korunması Çerçevesinde Medya Alanında Yoğunlaşma ve Çeşitlenme: Türkiye ve Avrupa Birliği Örnekleri

1980’lerin başlarına kadar Türkiye’de sadece gazetecilerin sahipliği ve yönetiminde olan yazılı ve görsel medya sahipliği, 1980’lerden sonar özellikle 24 Ocak 1980 liberalizasyon kararları ile diğer ekonomik sektörlerin “Medya” alanına eklemlenmesi sonucunda medya sahipliği birbirlerine gerçekten rakip profesyonel alaylı veya mektepli meslekten gazetecilerin elinden çıkarak medya sektöründe dikey ve yatay birleşmeler ve yoğunlaşmalar (konsantrasyon) ortaya çıkmıştır.

Dünya Ekonomisi Türkiye ve Yeni Ekonomik Model

Türkiye’nin Davos’u olarak bilinen EGD (Ekonomi Gazetecileri Derneği)’nin geleneksel olarak Kartepe Green Park Otelde düzenlenen Kartepe Ekonomi Zirvelerinin 11.si 29-30 Mart 2015 tarihlerinde yapıldı. Her sene olduğu gibi zirveyi EGD Genel Başkanı Celal TOPRAK açtı.

Hristiyan Dünyasında Mezhepler Birleşirken Müslüman Dünyasında Mezhep Çatışmaları Şiddetlenerek Artıyor

Vatikan’da ( Roma ) mukim Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benedikt, 8 sene önce İstanbul’da mukim Ortodoks dünyasının ruhani lideri Patrik 1. Bartholomeos’ u resmi ziyareti sırasında 2 kilisenin birleştirilmesi yönünde ilk adımı atmışlardı. Roma İmparatorluğunun 376 da Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye bölünmesinden sonra, 1054 te Batı Kilisesi ile Doğu Kilisesinin birbirlerini karşılıklı aforoz ederek ayrılmalarını müteakip Latin-Cermen ağırlıklı halklardan oluşan Katolikler dini merkez olarak Roma’da mukim Vatikan’ı seçerken, Slav-Grek ağırlıklı halklardan oluşan Ortodokslar da Doğu Roma’nın başkenti Constantinapolis’i
(İstanbul) merkez olarak benimsemişlerdi.

Yaratıcı Muğlaklık (“Creative Ambiguity”) Metoduyla Uygulanan “Çözüm” Yutturmacası Hızla “Çözülme”ye Doğru Gidiyor

Haziran 2011 genel seçimlerinden önce yürütme organı olan hükümetin çok büyük çoğunluk üyelerinin, yasama organı olan TBMM ve yargı erkini kullanan bağımsız yargı mensuplarının ise hiçbirinin bilmediği şekilde çok gizli bir biçimde T.C. Devleti adına T.C. Başbakanlık MİT Müsteşarı ile terörist örgüt PKK’nin İmralı adasında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası çeken terörist başı liderinden sonraki yöneticisi olan ve Avrupa’da uluslararası hukuk kurallarına aykırı şekilde kaçak olarak yaşayan zatla Norveç’in başkenti Oslo’da başlatılan müzakere (!!!!!!!!!) süreci “sözde” barış ve çözüm ( ? ) sloganlarıyla; Türkiye etnik ve mezhepsel olarak içten bölünerek Sevr Anlaşması ile çizilen sınırlara çekilmeyi kabule zorlanmaktadır.

Dünya Gerçekten 5’ten Büyük mü?

Kenan Evren Paşa’dan sonra halkoyu ile seçilen 2. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta BM Genel Kurulunda “boş” salona konuşurken BM Güvenlik Konseyinin yapısını ve karar alma mekanizmasını eleştirmiş ve veto yetkisine sahip BM Güvenlik Konseyinin 5 Daimi Üyesinin BM’ nin uluslararası ihtilafları çözmek için karar almalarını engellemesine kızarak; Dünyanın 5 veto yetkisine sahip konsey daimi üyesinden büyük olduğunu söyleyerek sitemini dünya kamuoyuna açıklamıştır.

Yeni Hükümetin Dış Politikası AB Öncelikli mi Olacak?


Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyunda sürekli gündeme getirildiği ifadesi ile doğrudan halk oyu ile seçilen ilk T.C. Cumhurbaşkanı olmasının ardından, yeni hükümet Uluslararası İlişkiler Hocası Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU’nun Başbakanlığında kuruldu. T.C.’nin 12. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan her ne kadar sürekli doğrudan halkın oyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı olarak adlandırılmasına rağmen 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren Paşa’da 3 Kasım 1982’de halkın %92’sinin “Evet” oyuyla 4. Anayasa ile birlikte Referandumla halk tarafından seçilmişti. Bu hususu burada kayıt altına aldıktan sonra Sayın Prof. Davutoğlu hükümetinin dış politikası hakkında bazı öngörülerde bulunalım.

Kıbrıs Sorununda Muhtemel Gelişmeler “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN ÇÖZÜMÜ”nden KISMİ ÇÖZÜME

Yaz tatilimin bir kısmını memleketim KKTC Gazi Mağusa’da geçirdim. Bu vesile ile dünyanın en güzel denizlerinden birinde yüzme imkanına sahip olmamın yanı sıra bir müddettir çeşitli kaynaklardan aldığımız Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yeni projeler üretildiğine dair duyumların sokaktaki Kıbrıslılar tarafından nasıl değerlendirildiğini ilk ağızdan duyma olanağına da sahip oldum.

Dünya’nın Vazgeçilemeyen Merkezi “Orta-Doğu” Yeniden İnşaa Ediliyor

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan Sykes-Picot “Gizli Anlaşmasıyla” Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu’daki topraklarının emperyalist Britanya İmparatorluğu ve Fransa arasında paylaşılması ile başlayan; 19. yüzyıldaki kömürün yerine 20. yüzyılda petrolün endüstrinin temel enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlanması ve Dünya petrol yataklarının % 65’ inin Orta-Doğu’ da bulunması ile çok önem kazanan Orta-Doğu bölgesinin Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana bitmeyen çilesi, son günlerde Irak ve Suriye’deki çalkantılar ve iç savaşlar yüzünden iyice artmıştır.

Avrupa Parlementosu Seçimleri Işığında Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları

22 Mayıs’ da çeşitli Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılmaya başlanan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri Mayıs ayının son Pazar günü tamamlanacak ve 5 yıllık süre için Avrupa’nın yeni yasama organı üyeleri yani Avrupa halklarının yeni temsilcileri seçilecektir. 

Uluslararası Ticarette Yeni Yaklaşımlar

Günümüz ekonomilerinde ülkelerin ticaret hacimlerini artırmak, ticarette karşılıklı ve maksimum fayda ile işbirliği yapmak önemli hale gelmiştir.

ABD - İran Cenevre Nükleer Anlaşması

Eylül ayının son çeyreğinden bu yana devam eden İran-ABD yakınlaşması dünya kamuoyunu hakkı sayılır ölçüde etkilemeye devam ediyor. 

Bölgesel Güç Mücadelesi Bağlamında Suriye Sorunu: Aktörler ve Süreç

21. Yüzyılın en büyük olayı olarak bilinen Arap Baharı Suriye’de de etkisini büyük ölçüde hissettirmiş; tüm Arap coğrafyasında yaşanan halk hareketleri Suriye’de de etkisini göstermiştir.

Pandora’nın Kutusu Açılıyor

1 Eylül 1939’da Adolf Hitler Nazi askerlerine Polonya askeri üniforması giydirerek Almanya-Polonya sınırının öbür tarafına geçirmiş ve Polonya topraklarından Almanya’ya ateş açtırtmıştır. 

Mısır Darbesi ve Mursi’nin Akıbeti’nin Orta - Doğu Bölgesi’nin Güvenliğine Etkileri

Ortadoğu bölgesi ve bölgenin önde gelen ülkeleri ile Arap dünyası tarihin her noktasında adını duyurmayı başarmış ve Batı’nın kendisini “Öteki”leştirdiği bir düzen içerisinde yer almıştır. 

KKTC’de Siyasi İstikrarsızlığa Paralel Olarak Ekonomide de Serbest Rekabetten Uzaklaşarak ‘‘TEKELLEŞME’’ Eğilimleri Hız Kazandı

UBP’ nin kronik iç hastalıkları yeniden akutlaşarak KKTC’ de hükümet bunalımı ve siyasi kriz meydana geldi.

İktisadi Büyüme, Kalkınma ve Refah İçin Teknolojiyi Kullanmalı ve Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmalıyız

Türkiye’nin Davos’u olarak bilinen EGD (Ekonomi Gazetecileri Derneği)’ nin geleneksel olarak düzenlediği Kartepe Ekonomi Zirvesi’nin 9.su 23-24 Mart 2013 tarihlerinde her zamanki gibi Kartepe Green Park Otel’de gerçekleştirildi.

Kıbrıs'ta Kalıcı Çözüm

ANASTASİADİS’IN GKRY BAŞKANI SEÇİLMESİNİN KIBRIS SORUNUNUN KALICI OLARAK ÇÖZÜMÜNE VE DOĞU AKDENİZ ‘DE SÜREKLİ BARIŞIN TESİSİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Yeni Tüketici Kanunu ve Getirdikleri

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumu sürecinde temel yasalardan biri olan Tüketici Kanunu ilk kez Gümrük Birliği sürecine hazırlanmıştır. Tüketici Kanunu, tüketicilerin temel haklarını koruyan, üreticiyi ise sorumlu kılan bir yaklaşımdır.

Ayyıldızlı Mozaik

Tarihte dünyaya hükmeden 16 büyük devlet kuran Türkler ikinci anayurtları olan Anadolu da 1923 yılında sonsuza kadar yaşayacak nihai devletlerini kurmuşlardır.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş