Ana Sayfa > Yazarlar > Taner Sarısoy

Taner Sarısoy

Yazarın Tüm Yazıları

Spor Kulüplerinin ve Diğer Kurumların Vergi Usul Kanunu ve KDV Karşısındaki Durumu

Profesyonel futbol faaliyetleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren dernek statüsündeki kuruluşlar ya da kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri eliyle gerçekleştirilmektedir. 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun, Türkiye Futbol Federasyonu Statüsüne ilişkin (76/5) inci maddesine göre futbolla uğraşan bir kulüp, futbol şubesini ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda kurulmuş bir anonim şirkete devredebilir.Bunun sonucu olarak, profesyonel futbol faaliyetleri anonim şirket statüsündeki kuruluşlarca da yapılabilir. 

Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar

Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV’ye konu olmaktadır.

Kıdem Tazminatı Uygulaması ve Vergileme

Kıdem Tazminatı ile ilgili Düzenleme:
işçilerin kıdem tazminatlarını hangi hallerde alabilecekleri 1475 sayılı iş Kanunu’nun 14. maddesinde sırasıyla verilmiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesinde Yatırım Teşvik Belgesi Sahibi mükelleflere belge kapsamında yer alan makine ve teçhizatın teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Hizmet İhracında KDV Uygulaması

1-Hizmet İhracı

3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir.

Gelir ve Kurumlar Vergisinde indirimi Kabul Edilen Giderler

Mevzuatımızda hem indirilemeyecek giderler hem de indirilecek giderler her bir gelir unsuru bakımından saymak suretiyle tespit edilmiştir. Yazımızın konusunu ticari kazançta gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından indirimi kabul edilen giderler oluşturmaktadır.

KDV’de Tevkifat Uygulaması

3065 sayılı Kanunun 9/1 inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

Bavul Ticaretinde KDV İstisnası Uygulaması

Bavul ticareti, Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan mal satışını ifade etmektedir.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi İstisnası ve SGK Teşvikleri

4691 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kabul edilen ODTÜ Teknokent, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkına ilave olarak, İzmir, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, GOSB Teknopark, İTÜ Arı, Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi diğer teknoloji geliştirme bölgeleri de çeşitli Resmi Gazetelerde yayımlanarak bu bölgelere dahil edilmişlerdir.

Sevk İrsaliyesinde Özellikli Hususlar

Ticari mal hareketlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amacıyla getirilen belgelerden biri ve önemlisi sevk irsaliyesidir. 

Alman Vergi Yargısı

Bir Anayasa Mahkemesinin de bulunduğu Almanya’da genel mahkemeler ceza ve hukuk davalarına bakarlar. Genel mahkemelerin yanı sıra iş davalarına, sosyal güvenlik davalarına, idari davalara ve vergi davalarına bakan mahkemeler, hem ilk derece olarak hem de yüksek derecede mahkemeler olarak örgütlenmiş bulunmaktadır. Buna göre; Almanya vergi uyuşmazlıkları için ayrı bir vergi yargı sistemi oluşturmuştur.

BUCHANAN’ın Kamu Tercihi Teorisi

Kamu tercihi teorisi aslında 18. ve 19. yy’da bazı matematikçiler tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Bu matematikçiler, siyasal karar alma sürecinde “oylama mekanizmasının” matematiksel olarak analizini yapmışlardır.

Vergi Planlaması ve Vergi Denetimi

Bilindiği gibi daha önce Vergi Denetimi birden fazla birim tarafından yerine getirilmekteydi. Bu hem koordinasyon ve iletişim sorunu doğurmaktaydı hem de etkin bir denetim yapma imkanına engel olmaktaydı.

Firmalarda Marka Değeri

Markanın Tanımı

Kur Farklarının Katma Değer Vergisine Tabi Tutulması Üzerine Tartışmalar

Kur farklarının KDV karşısındaki durumu idare ile mükellefler arasında sorun olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

KDV İadelerinde Uygulanan Kod Sistemi Değişti

Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek 24 Nisan 2014 günü bazı açıklamalar yaptı. 

Vergi Psikolojisi

Vergi, kişilerin gelirlerinin bir kısmının alınması sonucunu doğuran bir işlem olması ve devletin bunu egemenlik hakkını kullanarak yapması nedeniyle genellikle olumlu karşılanmaz.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş