Ana Sayfa > Yazarlar > Lütfi Apilioğulları

Lütfi Apilioğulları

Yazarın Tüm Yazıları

Dijital Dönüşüm | Engeller ve Yol Haritası

Dijital Tabanlı Yalın Dönüşüm | Akıllı Fabrikalar

Endüstri 4.0’a Gerçekte Nasıl Geldik?

Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Esneklik / Çeviklik

İşletmeler Neden Batar?

Maliyet Azaltımı Stratejileri

İnovasyon ve Talep Oluşturan Pazarlama

Üretimde Sihirli Kelime Standart

Gelişim ve Rahatlık Bir Arada Olmaz!

Üretim Organizasyon ve Kariyer Yol Haritası: İnsan Kaynakları ve Finansal Kontroller

DEĞİŞİMİN DEĞİŞTİRDİKLERİ

Endüstri 4.0: Yeni Dönemde İnsanın Rolü

Kobi Rekabet: Kollektif Yaklaşımın Getirebilecekleri

Endüstri 4.0 / IoT: Yeni Dönemin Üretim Standardı

Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar

En İyiyi Aramayın, Bazen Yeteri Kadar İyi Daha İyidir

Değişimde Başarısızlık

Stephan Covey “Etkili İnsanların yedi alışkanlığı” adlı başyapıtında başarılı liderlerin ortak özelliklerinin dürüstlük, bağlılık, alçakgönüllülük, ölçülü olma, cesaret, adalet, sabır, çalışkanlık, yalınlık ve herkese iyilik etmek şeklindeki altın kuralları olan karakter etiğinden bahseder.

Değişimde Başarısızlık

Yalın Dönüşüm | Operasyonel Mükemmellik

Değişimde başarısızlık

Değişim ya da dönüşüm son zamanların en güncel konularının başında gelmektedir. Küçük ya da büyük işletme fark etmeksizin hemen herkes “daha verimli, daha hızlı veya daha kaliteli” olabilmek için bir şekilde değişmeye / dönüşmeye çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda bütçeler oluşturularak stratejiler geliştiriliyor, ekipler oluşturuluyor, danışmanlık hizmetleri alınıyor. 

Lider Patronlara Tavsiyeler

Dinamik Tedarik Zinciri (Kapsam Ekonomisi: Mass Customization)

Dünya inanılmaz bir hız ile değişiyor. Eskinin “ne üretirsem satarım” konsepti yerini “ne üretmeliyim ki satayım” konseptine çevirmiş durumdadır. Çünkü artık müşterilerin kişiselleştirilmiş ürünlere olan rağbeti ürün çeşitliğini artırdığı gibi ürün yaşam sürelerini kısaltmaktadır.

Süreç Standardizasyonu ve Beyaz Yakanın Rolü

Üretimde birçok süreç mevcuttur ve teknik olarak operatörlerden süreçleri kontrol etmeleri ve sorunsuz bir şekilde üretimi gerçekleştirmeleri beklenir.

Endüstri 4.0 ve Stratejik Planlama

İnanılmaz bir hız ile değişen bir dünyada yaşıyoruz. 1943-de IBM-in eski CEO-sunun “Dünya-da ancak beş adet bilgisayar için pazar olabilir” sözünden yaklaşık olarak yetmiş yıl sonra baktığımız zaman mevcut durumda bunun tam aksine bir gelişme olduğunu görmekteyiz. Teknoloji ortalama her on sekiz ayda bir kendini ikiye katlamakta (moore law) ve elektronik / iletişim sektöründeki gelişimler tüketici alışkanlıklarını tamamen değiştirmektedir.

Yalın / Çevik Tedarik Zinciri Yönetimi

Giderek daha da küreselleşen Dünya’da üretici ve tüketiciler arasındaki dengeler hızla değişmektedir. Artık müşteriler satın alım yaptıkları ürün ya da tedarikçileri giderek artan bir seyir ile değiştirmekte ve eskiden hakim olan “firma geçmişi, ünü ya da marka bilinirliğinin” tercih etmedeki üstünlüğü – yerini artık müşteri açısından değeri kimin en fazla ürettiğine bırakmaktadır. Bugün, müşteriler çok daha bilinçli, sorgulayıcı ve en önemlisi kendi öneminin farkındadırlar. Eskiden hangi ürünün üretileceği, ürün özelliklerinin ve fiyatının ne olacağı gibi konularda üreticiler söz sahibi iken bugün bu durum, eğer son derece özel ve başka bir yerde bulunmayan bir ürün üretmiyorsanız tamamı ile müşterinin kontrolüne girmiştir.

Toplam Kalite Kontrol (TQC)

Yalın üretimin yapı taşlarından biri tam zamanında üretim (TZÜ) konseptidir. En genel anlamı ile istenilen miktarda ürününün, istenilen yerde ve istenilen zamanda olması anlamına gelen TZÜ konseptine ulaşabilmek için olmazsa olmaz unsurlardan biride Toplam Kalite Kontrol sürecidir.

İnsan Kaynaklarının Değişimdeki Rolü (Liderlik Güç Kullanmak Değildir, Gücü Kullanmaktır)

Teknolojik gelişmeler paralelinde müşteri beklentileri de inanılmaz bir hız ile değişmektedir. 

Stratejik Tedarik Yönetimi (Lean Agile Supply Chain)

Tedarik zincirinin rekabet ettiği günümüz şartlarında tüm zincirin değişme karşı duyarlı ve tepkisel olabilmesi son derece elzemdir. Ani gelişebilen talep artışlarına hızlı ve rekabetçi maliyetler ile cevap verebilmek için tedarik zincirinin, süreçlerinde esnekliğe sahip olmasının gereklidir. Talep değişkenliği, pazar koşulları, müşteri istekleri, teknoloji ya da sosyal faktörle gibi nedenlerden dolayı gelebilir. Bu faktörler altında değişkenliğe karşı tepkisek olabilmek için zincir içinde yer alan tüm firmaların, ana uzmanlık alanlarına odaklanarak, ortak hedefler doğrultusunda, sinerji oluşturan bir yaklaşım sergilemeleri gereklidir. Bir firmanın tek başına bu hedefe ulaşabilmesi mümkün değildir.

10 lessons from Genba

Hepimiz endüstride çok farklı sorunlar ile tekrarlamalı olarak karşıı kaşııya kalıyoruz. Bu yazımda bunlara bir kaç örnek vererek, bu gibi durumlardan nasıl dersler çıkarılacağı konusuna değinmek istiyorum.

Değişim Stratejileri

Sadece kendi sektöründe değil, genel proses endüstrisinde örnek gösterilen bir firma (not best in class, best in process industry) olmak için, World Class Manufacturer’ların izlediği stratejilerin izlenmesi gerektiği kanısındayım. 

Erol KOTLER / (Bir Üsküdar Ayakkabıcısı)

Erol KOTLER (soyadı elbette bu değil) Üsküdar’da bir ayakkabı mağazasının sahibi ve işletmecisi. Kendi ve oğlu karşılıklı, iki küçük dükkanda çocuk ayakkabıları satışı yapıyorlar. Müşteri profili genelde anne ve çocuklar.

LEAN ve DEĞER

Geçtiğimiz haftalarda bir grup arkadaşımla dört çeker araçlar ile kaz dağlarına çıktık. Yolculuk esnasında grup içinden bir arkadaşım ban “Lean” bir gezi yapıp / yapmadığımızı sordu. Ona göre dur / kalk ilerliyor ve yolda birçok olay ile karşılaşıp tepeye ulaşmak için zaman kaybediyorduk. Ve bunlar bir tür kayıptı! Ben ise kendisine tam anlamı ile LEAN bir gezi yaptığımızı söyledim. 

Sihirli Kelime: Standart

Toyota’nın 2012’de yaşamış olduğu ve 2.3 milyon aracın geri çağrılması ile sonuçlanan “Gaz pedalının geri gelmemesi ya da yavaş geri gelmesi” probleminden alınacak birçok dersler var sanıyorum.

Tedarik Zinciri Yönetiminde Postponement Stratejisi

İnanılmaz bir hız ile değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişimi tetikleyen ana unsurların başında müşteri istek ve beklentileri gelmektedir. Müşteri istek ve beklentilerindeki değişim yeni ürünlerin çıkmasına neden olmakta ve eskinin lov volume / high mix konsepti yerini artık high mix / lov volüme konseptine bırakmaktadır. Artık ürünün özelliklerine, rengine, fonksiyonuna, yani kısaca ne üretileceğine büyük oranda müşteriler karar vermektedir. Bir başka ifade ile müşteri artık çok değişik şekillerde, kendine has, özel (customized) edilmiş özel ürünler istemektedir.

Yalın ve Kültürel Değişim

Günümüzde, müşteriler satın alım yaptıkları ürün ya da tedarikçileri giderek artan bir seyir ile değiştirmektedirler. Eskiden hakim olan “firma geçmişi, ünü ya da marka bilinirliğinin” tercih etmedeki üstünlüğü – yerini artık müşteri açısından değeri kimin en fazla ürettiğine bırakmaktadır.

Sürdürülebilir Karlılık Modeli / KAIZENKAKU

Firmaların karlı olması elbette önemlidir ancak bundan daha da önemlisi sürdürülebilir karlılık modeline sahip olmasıdır. Bunun içinde tüm süreçlerin mükemmel tasarlanması ve sistemin kayıp üretmemesi gereklidir. Operasyonel mükemmellik denilen bu kavrama ulaşmanı yolu ise yalın dönüşümden, değişimden geçmektedir.

Stratejik Planlama

Strateji kelimesi bu aralar oldukça sık kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Bir çok şirket ya kurumda, “strateji tartışma” ya da “strateji belirleme” ana teması adı altında, geniş katılımlı toplantılar, beyin fırtınaları düzenlenmektedir.

Operasyonel Mükemmellik Yol Haritası

Sadece kendi sektöründe değil, genel proses endüstrisinde örnek gösterilen bir firma (not best in class, best in process industy) olmak için, World Class Manufacturer’ların izlediği stratejilerin izlenmesi gerektiği kanısındayım. Adet / sayı odaklılıkdan kalite odakli bir yaklaşıma geçip, her alanda standatların yakalandığı ve operasyonel süreçlerin mükemmel tasarlanıp, işletildiği bir yapıda olunması son derece önemlidir. Bu da ancak adanmak ile, çok çalışmak ile - kısaca değişmek ile mümkün olabilir.

Yalın Tedarik Zincirine Farklı Bir Bakış

Giderek daha da küreselleşen Dünya’da üretici ve tüketiciler arasındaki dengeler hızla değişmektedir.

Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Green Trend Survey’in araştırmasına göre (Ranking of the most serious problem, DHL; 46) Dünya üzerinde en tehtid edici unsur olarak sera gazı etkilerinin sebep olduğu iklim değişimi problemi en başta gösterilmektedir.

Firmanız Değil Tedarik Zinciriniz Rekabet Ediyor

Değişmeyen tek şey değişim.!

Ölçek ve Kapsam Ekonomileri

Türkçe’si “Ölçek Ekonomisi”, İngilizce’si “Economies of Scale” olan mikro iktisat kavramının en basit ve sade tanımı, “ticarî bir işletmenin girdiler ve tesis bakımından büyüyerek, üretimden kaynaklanan birim maliyetini uzun vadede düşürmesi” şeklinde yapılabilir.

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik tarihi insanlık kadar eskidir.

Kentsel Lojistik

Dünya üzerinde enerji kaynaklarının giderek azalması ile beraber ekonomik koşullar, sosyal beklentiler gibi etkenlerden dolayı kırsaldan kentlere doğru hızlı bir yerdeğiştirme mevcut olup kentsel bölgelerde yaşayan insan sayısı 1950 yılından beri önemli oranlarda artış göstermektedir. 

Forecast Yöntemi (Regression Analizi)

Bütçe yapılırlen ki en kritik kararlar hangi ürünlerden, ne miktarda satılacağın tahminlendiği süreçlerde alınır. 

Pazarlama ve Operasyonel Mükemmellik

İşletmelerin amaçları elbette para kazanmak, kar elde etmektir. Bunu yapabilmek için ellerinde olan yegane şey üründür. Önce hayal edersiniz ne yapacağınızı.

Üretim Sistemleri ve Çekme Sistemi

Üretim sistemlerini genel olarak dört farklı kategoride irdeleyebiliriz.

Stok: The Biggest Enemy!

Yalın dönüşüm uygulamalarında dikkatle izlenen KPI’larda (Key Performance Indicator) biriside stok devir hızıdır. 

Kurumsallık: Ürün ve Üretim Yeteneği Arasındaki Denge

Günümüz işletmelerinin en temel sorunu nedir diye düşündüğümüzde – bir çoğumuz hemen “Kurumsallık” dan uzak olmalarıdır cevabını veririz sanıyorum.

Değişim Yönetimi ve Liderlik

Üst düzey yöneticiler ya da firma sahipleri aslında dönüşüm ve değişim sürecinin asıl aktörleridir. Sürecin başarılı olması yada hüsrana uğraması büyük ölçüde yönetim şekillerine ve organizasyona nasıl bir hareket kabiliyeti verdikleri ile doğrudan ilintilidir. 

Değişim ve Farklı Anlamda Kullanılan Kelimeler

Değişim sürecinde hepiniz mutlaka bulunmuşsunuzdur. 

Gangnam (G.Kore) Style: Verimli ve Dev Şirketler Oluşturmak

Bundan birkaç yıl önce Samsung firmasının Avrupa satış direktörü ile tanışmıştım. 

Operasyonel Mükemmellik

Daha çoğu daha az ile yapabilmek, pazar payını daha da artırmak ya da varlığı devam ettirebilmek için uğraş veriyor. Kimileri başarıyor kimiler ise yok olup gidiyor.

Operasyonel Mükemmellik / Yalın Altı Sigma

Üretim ve Ekonomi

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş