Ana Sayfa > Yazarlar > İlhami Fındıkçı

İlhami Fındıkçı

Yazarın Tüm Yazıları

Aile Şirketinin Manevi Sermayesi

Başkasının Gam Yükü

İnsan İnsana İletişim

Aile Şirketinin İrfanı

Dün İle Yarın Arasında©

Günümüzde İnsana Giderek Artan İlgi ve Davranış Bilimleri

Hemen her alanda önemli değişme ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde her olayda en önemli unsur olma özelliğini koruyan insan öğesine ilişkin araştırmalar çalışmalar da giderek artmaktadır.

Hayat

Herşey ama herşey hayatı sevmekle başlar. 

Ruh Sağlımızın Mimarları

Gerek araştırma sonuçları gerekse gözlemlerimiz, maalesef çoğu işletmede çalışanların mutsuz olduğunu göstermektedir. Bu mutsuzluğu görmek için sokağa çıkmak, biraz kalabalıkların içine karışmak yeterli. Öyle bir mutsuzluk ki beraberinde bezginlik, bıkkınlık, uyumsuzluk ve benzeri davranışları da getiriyor. Daha da önemlisi bütün bunlar, çalışanların genel ruh sağlığını bozuyor. Peki, buna hakkımız var mı?

Ruh ile Beden Arasında

Hayatınızın Merkezinde Ne Var?

İnsanlar Çeşit Çeşit (KİŞİLİK TESTLERİ)

Kişilik Testleri Gereklidir

Yeniden Başlamak için Durmalıyız Biraz Müzikteki Es Gibi

Müzikte es önemlidir. Çok güzel bir melodi ve müthiş bir armoni uyumuyla sesleri duyan kulak, bunlara tam alışmışken tüm armoni birden durur. 

Yolculuk Nereye?

Hayatının ilk yıllarındaki çocuk, anne- babası gibi olmak ister. Onlar gibi giyinmek, onlar gibi süslenmek, onlar gibi davranmak için özel bir çaba gösterir. Çoğu aile, bu tatlı telaşı, bir öğrenme vesilesi olarak değerlendirirken, bir kısmı bu konuda koyu tahditler koyar. 

İstekler Dünyası

Hiç ama hiçbir neden O’nunla buluşmanıza engel değil, olmamalı. 

Çabamız Yeterli mi?

Az bir çaba ile fazlaca bir sonuca ulaşmak isteğimizin çoğu zaman farkında olmayız. Oysaki ulaşmak istediğimiz sonuç, başarı ne kadar büyük ve etkileyici ise o sonuca ulaşmak için göstereceğimiz çaba da en az o kadar büyük ve etkiletici olmalıdır.

Öğrenme Alışkanlığı

Öğrenme, bireyin düşünce, tutum, bilgi, alışkanlık ve bütün bunların sonucunda davranışlarında değişime yol açan aktif bir etkinliktir.

Kurumda Kültür, Kimlik ve İmaj Arayışı


Bir kurumun kültürü, kimliği ve imajı nedir? Bunun önemi nedir?

Bilgi Toplumunda Değişimin Neresindeyiz?

Bu nasıl bir değişimdir ki, gece ile günümüz birbirine girmiş; gelişigüzellik almış yürümüş; tek vuruşlu sazların sesi, orkestranın armonisini bastırmış, hayata anlam veren renk cümbüşü solmuş; doğallığın yerini, süslü, renkli ve boş hayatlar almış; dürüstlük, erdem olmaktan çıkmış, kalabalıkta yalnız, gürültüde sessiz, renkli camların arkasında ışıksız kalanlarımız, alimim diyenlerimiz çoğalmış. En acısı da dil, kulak, göz, burun birbirini tamamlayamaz ve güzellikleri hissedemez olmuştur.

Bilgi Toplumunda Değişimin Neresindeyiz?

Bu nasıl bir değişimdir ki, gece ile günümüz birbirine girmiş; gelişigüzellik almış yürümüş; tek vuruşlu sazların sesi, orkestranın armonisini bastırmış, hayata anlam veren renk cümbüşü solmuş; doğallığın yerini, süslü, renkli ve boş hayatlar almış; dürüstlük, erdem olmaktan çıkmış, kalabalıkta yalnız, gürültüde sessiz, renkli camların arkasında ışıksız kalanlarımız, alimim diyenlerimiz çoğalmış. En acısı da dil, kulak, göz, burun birbirini tamamlayamaz ve güzellikleri hissedemez olmuştur.

Bilgi Toplumunda Değişimin Neresindeyiz?

Bu nasıl bir değişimdir ki, gece ile günümüz birbirine girmiş; gelişigüzellik almış yürümüş; tek vuruşlu sazların sesi, orkestranın armonisini bastırmış, hayata anlam veren renk cümbüşü solmuş; doğallığın yerini, süslü, renkli ve boş hayatlar almış; dürüstlük, erdem olmaktan çıkmış, kalabalıkta yalnız, gürültüde sessiz, renkli camların arkasında ışıksız kalanlarımız, alimim diyenlerimiz çoğalmış. En acısı da dil, kulak, göz, burun birbirini tamamlayamaz ve güzellikleri hissedemez olmuştur.

Bilgi Toplumunda Değişimin Neresindeyiz?

Bu nasıl bir değişimdir ki, gece ile günümüz birbirine girmiş; gelişigüzellik almış yürümüş; tek vuruşlu sazların sesi, orkestranın armonisini bastırmış, hayata anlam veren renk cümbüşü solmuş; doğallığın yerini, süslü, renkli ve boş hayatlar almış; dürüstlük, erdem olmaktan çıkmış, kalabalıkta yalnız, gürültüde sessiz, renkli camların arkasında ışıksız kalanlarımız, alimim diyenlerimiz çoğalmış. En acısı da dil, kulak, göz, burun birbirini tamamlayamaz ve güzellikleri hissedemez olmuştur.

Yeni Nesil Liderlerde İnsani Derinlik

Bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüzde liderlik gibi klasik girişimcilik tanımı da değişmeye başlamıştır. 

Zorlanan İnsan ve Fabrika Ayarlarına Dönüş

Cep telefonumda durup dururken sorun oldu. Komutları algılayamadı, kendi kendine bir şeyler yaptı. Bunu zaman zaman yapmaya başlayınca bu işte usta bir arkadaşıma sordum. Kendisinde de aynı telefondan var. Arkadaşım telefonun istem dışı yani normalin dışında çalışmasının nedenlerini şöyle sıraladı;

Bir, İki

Hayat, bir tercihler arenasıdır aslında. Her an çeşitli tercihlerle karşı karşıyayız. Durmadan kararlar verir, nasıl hareket edeceğimizi belirleriz. Acaba bedeni ve zihni faaliyetleri ile bir bütün olarak yaşamımızın ağırlık merkezi, tercih yaparken nereye yöneliyor ve bunun sonuçları nelerdir?

Eğitim Kirliliği

Son zamanlarda ülkemizde bir furya halinde çok farklı alanlarda çeşitli eğitim programı ve kursların açıldığını görüyoruz. Bu eğitimlerin müdavimleri arasında hemen her yaştan ve her eğitim seviyesinden kişileri görmek mümkün.

Eğitimde Arayışlar

Sosyal hayata en iyi şekilde uyum sağlamaktan, bireysel özelliklerin en verimli şekilde kullanılmasına; en basit görgü kuralından, karmaşık bilgileri gerektiren teknik konulara dek hemen her özellik, toplumsal yaşam sürecinde çeşitli biçimlerde uygulanan eğitimle kazanılmaktadır.

Kişiliğin İki Temel Dinamiği: Hazlar ve Sosyal İstekler

İnsan, bir yönü ile hazlarının, öbür yönüyle sosyal isteklerinin etkisi altındadır. Her insanda var olan bu temel iki dinamiğin, bireye özel bileşimleri, ağırlık düzeyleri ve yapısı; bireyin düşünceleri ve tutumlarını belirler. Bu ise davranışları etkiler ve birey, hayatı boyunca bu iki dinamiğin etkisi altında yaşar.

İnsan ve Toprak

Toprak gibi insanlar da çeşit çeşit. Kazma darbelerine aldırış etmeyen ve kendinden ödün vermeyen topraklar var. Çok gevşek, daha dokunurken ufalıverenler var. Aylarca uğraştığımız halde tohumu tomurcuğa dönüştüremeyen toprağın yanı sıra kendiliğinden verime dönüşen, türlü renkleri bağrında yetiştiren topraklar var. 

İKY’nin amaçları şunlardır:

İKY’nin amaçlarının herhangi bir birimin amaçlarına göre daha çok yönlü ve karmaşık olduğu söylenebilir. Çünkü İKY’nin uğraş alanı insandır. Her şeyden önce İKY bir yaklaşım olarak insan kaynakları yönetiminin genel amaçlarına hizmet eder. Bu genel amaçların yanında İKY, organizasyonun bir birimi olarak uygulamaya yönelik amaçlara sahiptir.

İyi Bir Yönetici: İyi Bir Orkestra Şefi

Bilgi toplumuna geçiş sürecinin etkileri, insan yaşamını tüm yönleriyle kapsamış durumdadır. 

Devirde Zorlanan Büyükler

Aile şirketlerinin gençleri küçük yaştan itibaren iş ile yüz yüze gelmeli, işin içine girmeli, ticarete, üretime, pazarlamaya aşina olmalı.

Aşk ve Aşıklar

İnsanlar hayatlarında farklı farklı aşklar yaşarlar ama genellikle birisi baskın olur. 

İnsan İlişkilerinde Benzerliklerin Yönetimi©

Bizi birbirimize bağlayan ve ileriye götürecek olan ortak amaçlarımız, geleceğimiz, zenginliklerimiz yani benzerliklerimiz; küçük farklılıklarımızın gölgesinde eriyip gitmektir.

Bilgi Toplumunda Değişimin Neresindeyiz?

Bu nasıl bir değişimdir ki, gece ile günümüz birbirine girmiş; gelişigüzellik almış yürümüş; tek vuruşlu sazların sesi, orkestranın armonisini bastırmış, hayata anlam veren renk cümbüşü solmuş; doğallığın yerini, süslü, renkli ve boş hayatlar almış; dürüstlük, erdem olmaktan çıkmış, kalabalıkta yalnız, gürültüde sessiz, renkli camların arkasında ışıksız kalanlarımız, alimim diyenlerimiz çoğalmış. 

İletişim Kazaları

TEM otoyolundasınız, yol açık görünüyor, önemli bir işe yetişeceksiniz. 

Kendini Geliştirme (SELF DEVELOPMENT)©

Kendini geliştirme, hayat boyu öğrenme kavramıyla son derece ilgili olmasına karşılık aynı anlamda değildir. Hayat boyu öğrenme (Life-Span Learning), öğrenmenin bir alışkanlık olarak edinilmesi ve tüm hayata yansıtılmasıdır.

Gönül Çalışanları

Başlık size neyi çağrıştırıyor bilmiyoruz; ama sözünü etmek istediğimiz konu işe gönlünü koyabilme sanatı. Bilirsiniz her çalışan işi severek, isteyerek, aşkla, heyecanla yapmak ister. 

Toplumsal Uyumsuzluk

Ülkemizde demokrasinin daha da yerleşmesi, hoşgörünün yaygınlaşması, ekonomik göstergeler, refah düzeyi gibi alanlarda çok önemli toplumsal gelişmeler ve ilerlemelerin olduğu da bir gerçektir.

İşletmelerde Araştırma Geliştirme İhtiyacı

Araştırma-geliştirme birimleri, örgütün gelişmesine katkıda bulunarak bir lokomotif görevi yapar.

Kendini Geliştirme (Self Development)

Kendini geliştiren birey, ihtiyaç duyduğu yeni bilgi ve becerileri kazanma yönünde çaba harcamaktadır. 

Sevgi İnsanı

Hiç düşündünüz mü acaba? İnsan olarak bizim esas zenginlik kaynağımız nedir? Acaba bizi biz yapan ve diğer canlılardan ayıran temel özellik nedir? Zekâ, yüksek yetenekler, duygular ve nihayet sevgi.

‘‘GEZİ’’den Dersler

Senaryo aynı, oyun aynı, amaç aynı tek değişen zaman. Her defasında artık ders aldık, ders alıyoruz, ders alacağız diyoruz. Diyoruz ama aynı oyuna gelmekten de bir türlü kurtulamıyoruz.

Her Derde Deva Eğitimler ve Hocalık

Son birkaç yıldır Türkiye’de birçok eğitim etkinliği yapılıyor. Özellikle iş dünyası ve yöneticiler ile aileye yönelik eğitimler neredeyse çakışıyor. Seminerler, konferanslar, paneller, forumlar, zirveler, kongreler…

Patronların Müşterileri

Bir sohbetimiz sırasında alanında başarılı bir iş adamımız şunu sordu: “Acaba çalışanların patron olarak bizden beklentileri nelerdir?” 

Mutlu Olmak İçin Bilgisizlik Hastalığını Tedavi Edin

“Olmak” İçin Okumak

İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlemenin Gereği ve Yararları

İş konusu, çalışanın düzeyi, firmanın büyüklüğü ne olursa olsun performans değerleme gerekli bir uygulamadır.

İnsan Kaynakları Yönetiminde İhtiyaçlar ve Motivasyon

İnsanların işlerinden mutlu olması nasıl sağlanabilir? Çalışanların temel ihtiyaçlarının karşılanması, işe yoğunlaşmaları ve işi sevmeleri için yeterli midir?

Başarıyı Yönetmek

Başarı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “başarmak işi”, “bir işte elde edilen yararlı sonuç, muvaffakiyet” olarak tanımlanıyor.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş