Ana Sayfa > Yazarlar > Berrak Çekin

Berrak Çekin

Yazarın Tüm Yazıları

İş Hayatında Kadın Olmak

“Kadın olmak çok zor bir iştir çünkü erkeklerle uğraşmak zorundadırlar.” (Joseph Conrad)

Savaş ve Kazan

Amaçlarımız bize yapmak istediğimiz şeyin tam olarak ne olduğunu göstermektedir. Atacağımız adımların kesin ve net olarak bilinmesi, seçtiğimiz hedefe ulaşmadaki stratejik düşüncenin kapılarını açar.

Kendini Bulma Değişimleri

Düşüncelerini değiştirmesine engel olunan insanlar, kabuk değiştiremiyorlar. ‹nsan kendini bulmalı, zaman zaman kendini kaybetmeli ve sonra yine bulmayı denemelidir ki; ne isen o olabilesin.

Barış Bir Mutluluktur

En başarılı işyerlerinde bile her zaman yapacak ve geliştirilecek bir şeyler vardır. Yeter ki bu konuda bilinç ve iyi niyet olsun.

Karar Almak Kolay İş Değil

Şirketlerde yönetim faaliyetlerinin temelini karar verme oluşturmaktadır.

Bakalım Kriz Geliyorum Diyecek mi?

işletmeler tüm yaşamları boyunca az veya çok sayıda kriz ile karşılaşabilir. Günümüzde yapılan çalışmalarla bir işletmenin krizle karşılaşıp karşılaşmamasının sorun olmadığı, fakat krizin ne zaman ortaya çıktığı, ne tür kriz olduğu ve işletmenin krizle mücadelede ne kadar hazırlıklı olduğu konusunun önem arz ettiği ortaya konulmuştur.

Bir Değişim Başka Bir Değişimi Getirir

Şirketlerde işler çoğaldıkça ve çalışanların sayısı arttıkça, yapılan işlerin ve iş tanımlarının yeniden gözden geçirilme gerekliliği ortaya çıkıyor. Çalışanlar işlerini yaparken yaptıkları işten sıkılmakta, yaptıkları hatalar artmakta veya verimlilikleri azalmaktadır. Bu durum çoğu zaman çalışanların motivasyonunun düşmesine yol açarak, çalışanların kaybına yol açabilmektedir. Yapılan işlerin ve görevlerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi insanların heyecanını kaybetmemesini sağlayacaktır.

İleriye Gitmek İçin Önce İleriyi Planla

Modern yönetim uygulamalarından birisi olan “Hedeflerle yönetim” kavramı ilk defa 1954 senesinde Peter F. Drucker tarafından ortaya konulmuştur. Hedeflerle yönetim; “Bir planlama ve belirlenmiş sonuçları elde etme stratejisidir. 

Mükemmel Liderin Alışkanlığı Mükemmellik

Liderlik, hayatta herkesin sahip olmayı arzu ettiği fakat gereklerini genellikle yerine getiremediği, ulaşılması zor bir mevkidir. 

Kalite Ucuz, Kalitesizlik Pahalı!

Kalite, basit anlamıyla; ürün ya da hizmetin bilinen veya oluşabilecek ihtiyaçları karşılayabilme kabiliyetine dayanan özellikleri toplamıdır.

Zihin Gücünüzün Farkında mısınız?

Küçüklüğümüzden bu yana hepimizin farkında olmadığı bastırılmış düşünceleri vardır. Bu düşünceler bilinçaltına işleyerek, travmalara dönüşür. Aynı zamanda yaşadığımız olumsuz olaylar ve unutmak istediğimiz anıları farkında olmadan bastırırız ve bilinçaltına atarız. Fakat bu bastırılmış duygu ve düşünceler muhakkak yeniden üst bilince çıkmak isteyecektir. Her sağlıklı insanda bu bastırılmış kalıplar mevcuttur. Ama bu bastırılmış kalıplar daha büyük ve geniş çaplı hale dönüşürse çok ciddi sinirsel hastalıklar meydana gelebilir.

İş ve Özel Yaşamınız Dengede mi?

Çalışanların iş ve aile yaşamları arasında denge kurmalarının iş hayatlarında kişisel başarıları, özel yaşamlarında ise mutlulukları açısından önemi büyüktür.

Liderlik Modeliniz Doğru Mu?

Çalışma ekibi içerisinde zamanla belirli rol dağılımları olmaya başlar. Bazı ekip üyeleri yenilikçi, bazıları çok çalışkan, bazıları çatışmaları seven, bazıları da toparlayıcı rol üstlenirler. Ekip içindeki roller ekibin uyum yakalaması ve başarıya ulaşmasında başlıca faktörlerdendir. 

Superman Liderler

Yeni bir göreve başlamak liderlerin meslek yaşamlarındaki en zorlu dönemdir. İlk birkaç ay içindeki başarı ya da başarısızlık o işteki genel başarı ya da başarısızlığın en güçlü habercisi olacaktır.

Neleri Başardık? Ne Bekledik? Neler Yaşadık?

Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız senenin ardından yeni umutlar ve beklentilerle girdiğimiz 2015 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Mutlu bir yıl geçirmemiz dileğiyle.

İkinci Kuşak Olmaktan Mutlu muyuz?

Her ailenin en büyük hayali kurulan işi çocuklarının daha da büyütmesidir. Diğer taraftan “kurucu anne baba”, yılların birikim ve emeğinin, gençlerin yanlış kararları ile heba olmasından korkar. Bu hayal ve korku arasındaki gelgitler, aile şirketlerini gelişme rotasından çıkarabilir.

İç Dünyamız Düşünür... Dış Dünyamız Eyleme Geçer...

Neden dış dünyanın iç dünyamızdan daha gerçek olduğunu düşünürüz? Dış dünyamızı yaratan aslında bizim iç dünyamızdır. Her şey beyinde başlar. Başarı, mutluluk, huzur beyinden gelir. İnsanın karakteri, kararları, kaderi kafasında şekillenir ve dış dünyasını oluşturur. Çoğumuz beynimizi nasıl çalıştırmamız gerektiğini öğrenmiyoruz. Biz onu kullanmasak da o bizi kullanmaya devam ediyor. Ürettiği duygu ve düşüncelerin sonucunu ise biz yaşıyoruz.

Stres Hep Var… Onunla Yaşamayı Öğrenelim!

İş hayatında strese yol açabilecek nedenler, işin yapılış şekli ile ilgili olabileceği gibi, işyeri yapısından, çevre koşullarından veya kişisel özelliklerden kaynaklanabilir. Özellikle işyeri doğasında olan bazı özelliklerden oluşan stres kaynakları, çalışanlar için sürekli sorun yaratırlar. Kaynaklar fark edilmeyince etkili bir şekilde stresi kontrol altına almak mümkün olmaz. Bunun sonucunda da kronik stres kaynakları haline dönüşürler.

Soyutlanırız Bazen... Herkesin Hayatta Bir Yeri Vardır...

İşyerindeki çalışma ortamında takım ruhunun oluşturulamamış olması, çalışanların birbirleriyle etkileşime girmesini engeller ve dolayısıyla işyerinde hissedilen yalnızlık hissinin artmasına sebep olur.

Kaybetmeyi Biliyor Muyuz?

Herkes kazanmaktan bahseder, oysa kaybetmek de kazanmak kadar doğal. Üstelik her kayıp aslında bir kazançtır. Peki kaybetme durumu nasıl kazanıma çevrilir?

Her Şirkete Lazım

Şirketlerin ayakta kalma şartları “bilgi işçileri”ni verimli kılma konusundaki başarılarına bağlıdır. Bilgi işçilerinin en iyilerini ve en verimlilerini şirket çalışanları arasına katmak ilk ve en önemli şarttır.

İnsanı Değil İşi Yönetin

Yöneticiler, insanların gelişmesine ve verimli çalışmasına imkan sağlayan bir ortam da yaratabilir, herkesin mutsuz olduğu, verimsiz, negatif bir ortam da.

Yetersizlikleri Fırsata Çevirin

Birçok çalışan, yetersizliklerini kendilerinden ve başkalarından saklama çabası içine girerler. 

Tükeniyor muyuz?

İş hayatında kim sorun yaşamaz ki?

Hata Yapan... Dayanıklı Olur mu?

Başarının sadece zekaya bağlı olduğunu düşünmek büyük bir hatadır. 

Sınılarını Zorla! Kadınlar; İş ve Liderlik İsteği

Sınırlarını Zorla kitabının yazarı Facebook Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdürü olan Sheryl Sandberg İstanbul’a gelerek, kadınlar iş ve liderlik isteği ile ilgili bir konuşma yaptı. 

Başaramadığımız Şey Bizi Daha Güçlü Kılar

İyisiyle kötüsüyle 2013’ü geride bıraktık. Yeni umut ve beklentilerle 2014’e giriyoruz.

İşimizi Evimize, Evimizi İşimize Taşıyalım mı?

İş hayatı insanoğlunun hayatında çok önemli bir yere sahiptir. 

Kim Kimin İçin Çalışıyor?

İşyerleri büyüdükçe, yöneticiler işlerinin arttığını ve yeni durumun getirdiği yükleri kaldıramaz duruma geldiklerini görürler.

Çalışanlar İşlerini Değil Patronlarını Terk Ediyorlar

İyi bir lider çalışanlarını yaptığı işlerle heyecanlandırır ve ilham verir.

Benliğimizin Duygusal Boyutu Şirkette Olursa Ne Olur?

Kişi eğer kendini; başarılı, güçlü, değerli hissediyorsa benlik saygısı oluşmuş demektir.

Bugünü mü Yaşıyorsunuz?

Zamanımızın ne kadarını geçmişi düşünerek, ne kadarını burayı ve şimdiyi düşünerek ve ne kadarını geleceği düşünerek geçiriyoruz?

Kendimize Liderlik Edelim

Lider her zaman tek başına olan, öncelikle kendisinin liderliğini yapan ve kendisinin liderliğinde ilerleyen bir kişidir. Yani işin özünde o başkaları için liderlik yapan birisi değil, son derece büyük düşler peşinde koşan biridir.

Başarısızlığımız Mağlubiyetlerden mi, Dahil Olmadığımız Çatışmalardan mı?

Hepimizin de bildiği gibi iş hayatı çatışmaların üst düzeyde yaşandığı bir ortamdır birçoğumuz için.

EGO Başarı Getirir mi?

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan ego, iş dünyasının da en büyük dertlerinden biridir aslında.

Duygularınızın Farkında mısınız?

Duyguların yaşanma biçimi ve onlara verilen tepkiler değiştirilebilir, yeter ki değişime açık ve istekli olunsun.

Hayatınızın Kontrolü… Kendine Başarı Yaratmak mı?

Kendini motive edebilen kişi gelişmeye ve ilerlemeye açıktır.

Şirketi Kimler Sırtında Taşımalı? Patron mu… Çalışanlar mı…

İşe alım yapmadan önce kimin destek kimin köstek olacağını iyi belirleyin, hangisi olduğunu işe almadan önce öğrenin.

Her Şey Müzakere ile Başlar… Şah Mat…

Hepimiz hayatımızın her anında müzakere etmek durumunda kalıyoruz. İşimizde, özelimizde, yöneticimizle, çalışanlarımızla...

Özel hayatımızda farkına varmadan, kendiliğinden gerçekleşen bir aktivite olan müzakere etme yeteneği, iş hayatına girdikten sonra tekniklerini çok iyi bilmeyi gerektiren bir konu haline geliyor.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş