Ana Sayfa > Yazarlar > Ali Rıza Büyükuslu

Ali Rıza Büyükuslu

Yazarın Tüm Yazıları

Dijital Çağın Talep Ettiği Yetenekler (Skills) ve Beceriler (Talents)

İş Yaşamını Derinden Etkileyen Teknolojiler ve Yeni Dijitalteknoloji Felsefesi İnşası

Yerli ve Milli Teknoloji Üretimine Geçiş

Yeni Bir Teknoloji Devrimi ‘BLOCKCHAIN’

Dijital Dönüşümün Etkisi Altında Yeni Gelişen İş Alanları ve Meslekler

Toplum 5.0 (Society 5.0)

Endüstri 4.0 Ve Toplum 5.0

Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm Çağı

Küresel Ekonomik ve Sosyal Sorunlar: Eşitsizlik, Dijital Dönüşüm ve Endüstriyel Transformasyon (Endüstri 4.0)

Yükselen Bilim Alanı: Malzeme Bilimleri

Bitmeyen Şarkı Türkiye ve AB İlişkileri

Yeni Sektör, Alanlar ve İşler

Ülke Ekonomisine ve Geleceğine Damga Vuracak Dijital ve Diğer Bilişim Odaklı Yada Tabanlı Yeni Sektör, Alanlar ve İşler

Veri Madenciliği (Data Mining)

Dijital teknolojilerin inanılması güç ve baş döndürücü yükselişinin ve aynı zamanda ekonomiyi ve toplumsal dokuyu derinden etkilemesinin ortaya çıkardığı global dünyanın en önemli gündem maddelerinden biriside ‘VERİ MADENCİLİĞİ’dir. (Data mining)

Yurt Dışı Eğitimin Yurt İçi Eğitim İle Mukayesede Avantajları

Dijital Ekonomiye Geçiş ve Türkiye Bilişim Vadisinin Yükselişi

Üretim modellerinin dijital teknoloji tabanlı gelişiminin en somut sonuçlarından birisi de  hiç kuşkusuz ki yeni  dijital tabanlı sektörel ve ekonomik dönüşüm ve aynı zamanda dijital inovatif ürünlerin, nitelikli insan gücü istihdam eden işgücü piyasalarının ve çalışma hayatının ortaya çıkması ile birlikte top yekun yeni bir toplumsal değişimin baş döndürücü teknolojik ilerlemeye bağlı olarak gerçekleşmesidir. ÜRETİM VE YAŞAM KODLARIMIZI DEĞİŞTİRECEK  ve hayatımızı derinden etkilemesi beklenen çok önemli yeni teknolojik ilerlemelerin bazıları aşağıdaki gibidir:

 

Milliyetçi Ekonomi

Dünyada Yükselen ‘Milliyetçi Ekonomi’ Yaklaşımı,  Yeni Riskler ve Dünya’nın ‘Democracy Deficit’ Problemi

Global inovasyon Ligine Girmek, inovasyon Ekonomisine Geçmek için Bilişim Vadilerini Kurmak Şart: Küresel Örnekler

ABD merkezli araştırma şirketi Nielsen (2014) ’in 2008-2012 yıllarını kapsayan Global inovasyon indeksine göre Türkiye 68.sırada yer alırken, Çin, Hindistan, ABD,ingiltere, Fransa, Japonya, G.Kore, irlanda, israil, Almanya, Finlandiya, Brezilya, Meksika gibi ülkelerin en inovatif 20 ekonomi arasına girmeyi başarmıştır.

Türkiye’de KOBİ’ler ve Yan Sanayinin Ar-Ge’ye Yatırım, ileri Teknoloji Kullanma ve inovasyon Yapma Kapasitesi

Hiç kuşkusuz ki, Türkiye ekonomisinin en önemli artısı oldukça güçlü KOBi’lere ve büyük sanayi üretimini destekleyen yan sanayiye sahip olmasıdır. 

Dünyada Otomasyon, Robotik ve Yapay Zeka Alanındaki inovatif Gelişmeler

Otomasyon, robotik teknolojileri ve yapay zeka alanı başta makine, malzeme bilimleri, elektronik, bilgisayar mühendisliği ve bilişim teknolojileri olmak üzere çok sayıda disiplinlerarası çalışmaların ürünüdür. 

İnovasyon Ekonomisine Geçiş Sürecinde Ar-Ge Yatırımlarının Önemi

Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı kalkınma ve büyümesi için Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yapılan toplam harcamanın, son yıllarda devletimiz özellikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sergilenen tüm iyi niyetli çabalara rağmen, Türkiye’nin 2023’te en büyük 10 ekonomi arasına girme hedefini destekler düzeyde olmadığı görülmektedir.

“SMART-ZONES”

“SMART-ZONES” ile Yeni inovasyon şehirleri veya
Organize inovasyon Bölgeleri Oluşturmak

Nasıl Girişimci Olunur

Nasıl Girişimci Olunur

Yunanistan İflası, Acı Gerçekler ve Yapılması Gerekenler

Yazılarımızı takip edenler bilirler genelde son söylenmesi gerekenleri en başta söyleyenlerdeniz. Bu bağlamda, Yunanistan iflasın dibini görmüştür ve bundan sonrada mevcut reçeteler ile kurtulması söz konusu değildir. 

Üretim Milliyetçiliğinin En İyi Örneği: GÜNEY KORE

Türkiye gibi cehaletin yoğun, mesleki eğitim ve yetenek düzeyinin düşük olduğu özellikle bilimsel eğitim ve nitelikli insan kaynağı problemi olan ülkelerde milliyetçilik hamasidir. Türkiye’nin güçlü tarihsel, kültürel, sanatsal, edebi, hümanist ve ahlaki geçmiş mirasına ve bağlarına rağmen söylemde milliyetçiliğimiz militaristir. Mesela, müthiş bir Osmanlı ve Anadolu mutfağına sahip olmamıza rağmen yemeklerimizle övünmeyiz ve yemek milliyetçiliği yapmayız. Portekiz’in Fado müziğine karşı Türkiye halk folklorünü veya türkülerini yarıştırmayız.

Türkiye’nin En Önemli İnovasyon Kenti Projesi: Gebze-Bilişim Vadisi

Geleceğin Türkiye’sine yön verecek çok önemli bir projenin temelleri GEBZE’de atılıyor. 

Yeni Nesil Girişimcilik Nedir?

Amerika da Kaliforniya bölgesi en çok yeni nesil girişimci yetiştiren bölgedir. ABD’de alınan patentlerin %50’si bu bölgeden çıkmaktadır. Bu bağlamda, dünyada bazı bölgelerin girişimcilik karakteri gösterdiği söylenebilir. Bu varsayımdan yola çıkarak, Türkiye de Kayseri, Konya ve Bursa gibi yerler girişimcinin çok çıktığı bölgeler olarak ilan edilebilir. Tıpkı Türkiye de girişimcilik ödüllerinin doğuştan girişimci olan Ali Saban’cıya veya Ali Koç’a (yani bir servet ile birlikte doğan) veya en iyi girişimci kadın ödüllerinin Aydın Doğan’nın kızlarına verilmesi gibi!!

Yeni Nesil Endüstriyel ve Ticari İşletmelerin Teknoloji Tabanlı Yeniden Yapılanması Gerekmektedir

Bilim ve teknoloji alanında yaşanan baş döndürücü devrim küçük ve orta boy işletmeleri ve özellikle tüm işkollarını ayakta tutan yan sanayiyi derinden etkilemiştir. 

Dijitalleşen Dünya ve Akıllı Telefonların İstilası

Stewe Jobs, Apple’ın CEO’su 2007 yılında akıllı telefonu (smartphone) tanıttığı zaman bunun nasıl bir teknoloji devrimi olduğu ve insan hayatını nasıl derinden etkileyeceğini bir çok kişi öngöremedi. Aradan geçen zaman içinde akıllı telefonların bugün en çok satan ürün olması, söz konusu ürünleri ve buna bağlı aplikasyonları özellikle sosyal iletişim mecralarını icat eden firmaların küresel sermaye liginde ön plana çıkarak zenginleşmeleri yani en güçlü küresel ICT şirketleri haline dönüşmeleri dünya da yaşanan dijital devrimin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır.

 

Finansal İnovasyon

Yeni dünya düzeni inovasyon ve dijital teknoloji tabanlı yeni bir kalkınma ve gelişim modelini öngörmektedir.

Uluslararası Sosyal Politika Gündemi: İşsizlik ve Yoksullukla Mücadele

Uluslararası Ekonomi ve ticarette yaşanan küreselleşme sosyal politika alanında gündemde olan bazı konuların global bir sorun olarak yükselmesine neden olmaktadır. 

Üretimin Dijitalleşmesi ve Milli İnovasyon Stratejisinin İnşaası

Küresel ekonomiye damgasını vuran ülkeler ve üretim merkezleri açısından bir analiz yaptığımız zaman ileri endüstriyel gelişim ve global ticarette aldıkları mesafenin yaptıkları teknolojik dijital devrim ve Ar-Ge tabanlı geliştirdikleri yenilikçi ürünlere dayandığı gerçeğini görmekteyiz.

İhracat Artışı İçin İnovasyon Ekonomisine Geçiş Şart

Bu makale kapsamında son söylemem gereken şeyi başta ifade etmek istiyorum. Türkiye’nin bir an evvel emlak rantı ve inşaat odaklı inşaat kapitalizminden uzaklaşarak, katma değeri yüksek teknoloji tabanlı üretime ve ihracat sektörüne dayalı İnovasyon Ekonomisine geçmelidir. Dünya ihracat sektöründe Pazar potensiyeli önemli değişim göstermektedir. Geleneksel sektörler üzerinden ihracat yapmak gittikçe güçleşmektedir. Geleneksel sektörlerde ihracat yapan Türkiye’deki firmalar başta enerji maliyetlerinin yüksekliği, Döviz kurlarındaki beklenmedik dalgalanmalar, hammadde ve aramal fiyatları (özellikle teknolojiyi dışarıdan temin eden montaj sanayi), lojistik maliyetleri, bürokratik sorunlar, finansman maliyetleri gibi bir çok nedenden dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar.

Türkiye’nin Girişimci Yetiştirme Sorunu

Türkiye’nin geleneksel anlamda bir ‘Girişimci’ sorunu yok gibi görünmektedir. Bu topraklarda yüzyıllardır ayakta kalmak için insanlar zorunlu olarak girişimci olmak zorunda kalmıştır.

Dış Politika ve İnovasyon Diplomasisi

İlk bakışta inovasyon ve dış politika kavramları birbirinden uzak konular gibi görünse de esas itibariyle son yıllarda dış politika ve global ekonomi içinde ‘inovasyon diplomasisi’ önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı riskler ve mücadele alanlarına karşı küresel çözümler üretmek için küresel bazda işbirliklerine ve diyaloglara ihtiyaç vardır. 

İnovasyon Ekonomisine Geçiş İçin Türkiye’ye Özgü Teknoloji Geliştirme Modeli Mümkün mü?

Hiç kuşkusuz ki, önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin önündeki en önemli hedeflerden birisi Türkiye’yi hızlı bir biçimde İNOVASYON EKONOMİSİNE geçirmektir. Bu nokta da bu sürece katkı yapacak ana parametre Türkiye’nin bir inovasyon ve teknoloji gelişim stratejisine ve politikasına sahip olmasıdır.

Türkiye’de Medya Tüketimi ve Gerçekler

Çağımızın yaşadığı teknoloji devriminin en önemli çıktılarından biri olan sosyal medyanın yeni bir medya ürünü olarak hayatımıza girmesi çok önemlidir.

İnovasyon İçin Deneyim Mühendisliği ve Prototip Geliştirme ve Test Laboratuvarının Önemi

İyi bir aşçı iyi bir mutfakta yetişir. Bunun içinde yaratıcı düşünce /creative thinking ikliminin ülke çapında bir an evvel tesisi gerekir.

İyi Bir Yaşam Kalitesi İçin Sosyal İnovasyon ve Sosyal Siyaset Tabanlı Gelişim

Bir önceki ayın yazısında Türkiye’nin yeni bir ekonomik ve sosyal gelişim modeline ihtiyaç duyduğunu ve bu yeni modelin adresininde ‘inovasyon, teknoloji ve ar-ge tabanlı üretim ekonomisine geçiş olduğunu yazmıştık.

Türkiye İçin Ekonomik ve Sosyal İnovasyona Dayalı Yeni Bir Gelişim ve Kalkınma Politikası Önerisi

Hiç kuşkusuz ki yeni çağın yeni sermaye birikim ve ekonomik düzeni (new order) inovasyon veya inovasyon sonucu yaratılan katma değerdir.

Seçim Öncesi Yerel Yönetimler İçin Projeler

İzlediğim ve gözlem yaptığım kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkan adayları dahil adayların bir çoğu seçim arifesinde bırakınız somut proje ortaya koymayı siyasetçinin sahip olması gereken politik sermayeden dahi yoksun görünüyorlar. 

Uluslararası Konjonktür Avantajının Sonu

Türkiye her açıdan 2014‘e ekonomisi riskli ve kırılgan ülkeler arasında yerini alarak girmiştir.

2013 Biterken Şaka Gibi Türkiye Manzaraları

2013 Yılının bu son ayının son sayısını hala Türkiye’nin gündemini meşgul eden şaka gibi olaylara, gelişmelere ve insanlık dışı durumlara ayırmak istedim. Şaka gibi Türkiye gerçekleri;

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji geliştirme bölgeleri inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümenin sağlandığı merkezlerdir. Bilim ve teknoloji alanındaki buluşları ve gelişmeleri girişimcilerin teknoloji üretimi aracılığıyla, sanayi alanına aktarmak için oluşturulmuş özellikli bölgeler olarak da tarif edebiliriz.

Avrupa Birliği ve Bekleme Odasında Türkiye

Türkiye’nin yüzünü Avrupa’ ya dönmesinin tarihsel bağları çok uzun yıllara kadar uzanmakta ancak yakın tarih itibariyle bu sürecin AB gibi bir bölgesel entegrasyon içinde yer alması düşüncesi en az AB’nin kendisini inşası kadar eskilere gitmektedir. 

Türkiye’nin Ayıbı: Üniversite Sınav Sistemi

Dünyada eşi ve benzeri olmayan, bilgi ölçmekten ziyade sıralama yapan, adaletsiz, haksız, çürümüş ezberci eğitimin ve gençliğin hayatını karartan katil sınavların bir ürünüdür üniversite sınav sistemi.

Teknoparkların Türkiye’de Girişimciliğin ve Teknoloji Tabanlı Üretimin Daha İleri Taşınmasındaki Rolü

Teknoparklar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de en önemli gündem unsurlarından biridir. 

Dünya Ekonomilerinde Yeni Riskler ve Türkiye’nin ‘DEMOCRACY DEFICIT’ Problemi

Dünya ekonomisi üzerine kafa yoran bir çok global ekonomik kuruluş, akademisyen, uzman ve gazetecinin son yıllarda ekonomi biliminin odaklanması gereken iki temel alana vurgu yapmaktadır:

DÜNYA GÜNDEMİ: İnovasyon ve Teknoloji Transferi

Son yıllarda tüm dünyada hükümetlerin, iş dünyasının, üniversitelerin, girişimcilerin ve çalışanların en çok odaklandığı konu inovasyon ve teknoloji konularında mesafe almak, nasıl yapıldığını öğrenmek ve bunun için uygun altyapı oluşturmaktır.

Yeni Dünya Düzeninde Bilimin ve İnovasyonun Önlenemez Yükselişi ve Girişimci Toplum Modeline Geçiş

Tarih boyunca üretim faktörleri ve ilişkilerinin kendine özgü bir yaşam tarzını tasarladığını, kendine özgü düşünme ve üretim felsefesine uygun iş kültürü ve çalışma modeline sahip olduğunu görmekteyiz.

Güney Kıbrıs İflasının Şifreleri

KKTC’nde çalıştığım yıllarda bir çok Kıbrıslı Türk dostum bana ısrarla Güney Kıbrıs’ın yada adanın güneyinin gelişmişlik olarak kuzeyden ne kadar önde olduğunu, güçlü para birimleri ve AB üyeliklerini anlatıyorlardı.

Firma Ürün Arama Motoru

ÜCRETSİZ OLARAK FİRMANI HEMEN EKLE

Sektör Rehberi

Üye Firma Giriş